Firma Akulaku dokonała strategicznej inwestycji w indonezyjskim banku komercyjnym

Wspierana przez Alibabę, firma Akulaku, jeden z wiodących fintechowych start-upów z Azji Południowo-Wschodniej, który w lutym br. wszedł na rynek Mintos, w marcu br. dokonała inwestycji w notowany na giełdzie papierów wartościowych indonezyjski bank komercyjny.

Firma Akulaku stworzyła już zgodnie z obowiązującymi przepisami działający w pełnej skali organizację zajmującą się udzielaniem pożyczek, jak również zgromadziła największą w regionie bazę użytkowników korzystających z udzielanych przez nią pożyczek. Dokonana inwestycja ta sprawi, że istniejący w Grupie Akulaku ekosystem prowadzonej działalności będzie jeszcze bardziej zrównoważony i konkurencyjny.

Bank, który jest przedmiotem inwestycji: PT Bank Yudha Bhati Tbk (Bank) jest notowanym na giełdzie papierów wartościowych indonezyjskim bankiem, który zatrudnia ponad 660 pracowników. Łączna wartość aktywów Banku wynosi ponad 300 mln EUR, a jego kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 100 mln EUR. Po zrealizowaniu inwestycji, firma Akulaku będzie drugim największym akcjonariuszem Banku. Dla inwestorów działających na platformie Mintos oznacza to, że stopy zwrotu osiągane z inwestycji w pożyczki udzielane przez firmę Akulaku będą jest bardziej stabilne i solidne.

Po stronie synergii dotyczących prowadzonej działalności, tradycyjny bank komercyjny posiada przewagi w postaci większej bazy klientów, konkurencyjnych kosztów finansowania i pełnej licencji dla prowadzenia działalności. W przypadku Akulaku są to kluczowe synergie, gdyż możliwości prowadzenia wiązanej sprzedaży wspomagane przez dodatkowe źródło finansowania pomogą firmie Akulaku osiągnąć systematyczny, znaczący wzrost prowadzonej przez nią działalności. Ponadto, poprawa struktury prowadzonych operacji pomoże firmie Akulaku w osiągnięciu bardziej stabilnej i lepszej kondycji finansowej.

Jako akcjonariusz banku, firma Akulaku będzie wykorzystywać swoją przełomową technologię finansową celem zapewnienia wsparcia dla infrastruktury bankowej i systemu oceny ryzyka. Z drugiej strony z kolei, oferujące wartość dodaną usługi bankowe przyczynią się do poprawy zadowolenia i doświadczeń klientów wśród istniejących klientów i placówek handlowo-usługowych współpracujących z firmą Akulaku. Oprócz bezpośrednich synergii, przyszłe dochody z tytułu inwestycji w Banku przyczynią się do dalszej poprawy wyników operacyjnych Grupy Akulaku.

Co firma Akulaku oferuje na platformie Mintos:

– krótkoterminowe pożyczki do wysokości 50 EUR oraz pożyczki ratalne do wysokości 200 EUR, które są udzielane w Indonezji;

– roczne stopy zwrotu netto do 10.5% z udzielanych przez nią pożyczek;

– dla wszystkich pożyczek Akulaku oferuje zabezpieczenie w postaci gwarancji wykupu, która zostanie zrealizowana w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wyniesie 60 dni lub więcej.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner