Firma IuteCredit oferuje obecnie w Kosowie pożyczki do inwestycji na platformie Mintos

Firma IuteCredit po raz kolejny rozszerza swoją ofertę inwestycyjną na platformie Mintos plasując na rynku udzielne przez siebie w Kosowie pożyczki konsumenckie. Stanowią one dodatkową ofertę w stosunku do pożyczek, które zostały już udostępnione przez IuteCredit w Albanii i Mołdawii.

Założona w roku 2008 Grupa IuteCredit prowadzi działalność w Mołdawii, Albanii, Macedonii i Kosowie. Grupa, która posiada portfel pożyczkowy netto o wartości 30 mln EUR, udzieliła pożyczek dla ponad 200 000 klientów. Celem działania Grupy jest stworzenie unikalnych możliwości w zakresie finansów osobistych dzięki ofercie, która wykracza poza oczekiwania klientów.

Średnia wartość pożyczek udzielanych przez IuteCredit w Kosowie na platformie Mintos to 400 EUR, przy okresie spłaty wynoszącym 8 miesięcy. Oczekiwana stopa zwrotu dla inwestorów wynosić będzie do 11%. Ponieważ Kosowo przyjęło Euro (EUR) jako swoją oficjalną walutę, pożyczki udzielane przez IuteCredit są oferowane na rynku w lokalnie obowiązującej walucie.

Aby dostosować swoje interesy do interesów inwestorów, IuteCredit w swoim bilansie zatrzyma 10% z każdej pożyczki wprowadzonej na platformę Mintos. Wszystkie pożyczki udzielone przez IuteCredit w Kosowie mają gwarancję wykupu. IuteCredit zobowiązuje się przejąć zobowiązania związane z odkupieniem niespłaconych pożyczek.

Firma IuteCredit, która rozpoczęła swoją działalność w Kosowie w listopadzie 2017 roku, podlega regulacjom banku centralnego Kosowa. Obecnie, jest ona jednym z liderów na rynku alternatywnego finansowania w tym kraju. Od czasu założenia, udzieliła ona w Kosowie ponad 8 000 pożyczek o wartości ponad 3,5 mln EUR. Na koniec sierpnia 2018 roku, jej portfel pożyczek netto udzielonych w Kosowie wynosił 2,2 mln EUR.

Republika Kosowa jest najmłodszym krajem w Europie, ponieważ swoją niepodległość od Serbii ogłosiła 17 lutego 2008 roku. Według Banku Światowego, w latach 2009-2017, w ujęciu realnym, w każdym roku PKB rósł średnio o 3,5%. Według publikacji o klimacie inwestycyjnym Investment Climate Statements for 2017, w roku 2016 Kosowo przyjęło ustawę o inwestycjach strategicznych. Jej przyjęcie ma przyczynić się do ułatwienia inwestorom dostępu do kluczowych sektorów.

Inwestorzy będą mieć możliwość inwestowania w pożyczki udzielane przez IuteCredit w Kosowie, inwestując w pożyczki udzielane IuteCredit z Kosowa przez Mintos Finance, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona IuteCredit przez Mintos Finance będzie powiązana z odnośną pożyczką udzieloną przez IuteCredit w Kosowie ostatecznemu pożyczkobiorcy. Firma Mintos Finance jest spółką grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury jest dostępny w umowie pożyczkowej Mintos Finanse i umowie cesji.

Jeśli korzystasz z narzędzia Auto Invest i chcesz inwestować w pożyczki IuteCredit udzielane w Kosowie, musisz wprowadzić odpowiednie ustawienia. Skorzystaj z tej unikalnej możliwości inwestowania w pożyczki udzielane przez firmę IuteCredit w Kosowie!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner