Firma IuteCredit znów rozszerza swoją ofertę na Mintos wprowadzając pożyczki samochodowe z Mołdawii!

IuteCredit, firma pożyczkowa, która jest obecna na platformie Mintos od czerwca 2017 roku, ponownie zwiększa swoją ofertę, tym razem dodatkowo wprowadzając nowe możliwości inwestycyjne z Mołdawii w postaci pożyczek samochodowych!

Zapewne pamiętacie, iż maju ubiegłego roku, firma IuteCredit Moldova udostępniła inwestorom pożyczki osobiste udzielane w Mołdawii. Z kolei teraz, firma udostępnia inwestorom również pożyczki samochodowe udzielane w Mołdawii.

Nowo wprowadzone na platformę Mintos pożyczki stanowią uzupełnienie całej gamy produktów inwestycyjnych z Albanii, Mołdawii, Kosowa i Macedonii, które są już udostępniane na naszym rynku przez firmę IuteCredit. Od wejścia firmy na rynek Mintos, inwestorzy zainwestowali 25 mln EUR w pożyczki udzielane przez IuteCredit.

IuteCredit wiodącą firmą pożyczkową w Mołdawii

Grupa IuteCredit rozpoczęła swoją działalność w Mołdawii w 2008 roku. Obecnie, jest ona jednym z liderów na rynku pozabankowego finansowania w tym kraju. Na koniec stycznia 2019 roku, jej portfel pożyczkowy netto wynosił 29 mln EUR.

W ciągu 2018 roku, spółka udzieliła w Mołdawii pożyczek o wartości ponad 40 mln EUR. Typowy pożyczkodawca firmy IuteCredit Moldova ma od 18 do 68 lat.

Średnia wysokość udzielonej pożyczki samochodowej przez IuteCredit Moldova w Mołdawii to 4 000 EUR, a termin jej spłaty wynosi do 60 miesięcy, przy czym minimalny okres, na jaki jest udzielana to 30 dni. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto z inwestycji do 11%.

Aby powiązać swoje interesy z interesami inwestorów, IuteCredit zachowa 10-proc. udział w każdej pożyczce wprowadzonej na platformę Mintos. Wszystkie pożyczki udzielone przez IuteCredit w Mołdawii objęte są gwarancją wykupu, a Grupa IuteCredit zobowiązuje się przejąć zobowiązania związane z odkupieniem niespłaconych pożyczek.

Inwestowanie w pożyczki samochodowe w Mołdawii

Inwestorzy będą mieć możliwość inwestowania w pożyczki udzielane przez IuteCredit Moldova dokonując inwestycji w pożyczki udzielane IuteCredit Moldova przez Mintos Finance, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona IuteCredit Moldova przez Mintos Finance będzie powiązana z odnośną pożyczką udzieloną przez IuteCredit Moldova ostatecznemu pożyczkobiorcy. Firma Mintos Finance jest spółką z grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury jest dostępny w umowie pożyczkowej Mintos Finance i umowie cesji.

Nie przegapcie tej znakomitej okazji do dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, dzięki dodaniu pożyczek samochodowych udzielanych w Mołdawii przez firmę IuteCredit. Jeśli korzystanie z naszego narzędzia AutoInvest jest Waszym ulubionym sposobem inwestowania na rynku Mintos i chcecie skorzystać z tego nowego, fantastycznego produktu inwestycyjnego, wówczas będziecie musieli dokonać odpowiedniej aktualizacji Waszych ustawień.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner