Firma Kredit Pintar udostępnia na Mintos pożyczki z Filipin

Po udanym wejściu firmy Kredit Pintar Indonesia na Mintos w kwietniu 2019 r., jej siostrzana firma, Neuroncredit Financing Company Inc., działająca pod firmą Atome PH, właśnie dołączyła do rynku i obecnie oferuje nowe możliwości krótkoterminowych inwestycji z Filipin.

 Kredit Pintar Philippines została założona pod koniec 2018 roku, odnotowując dotychczas gwałtowny wzrost, co widać w liczbie zatrudnionych pracowników, których jest ponad 250. Jest to spółka finansowa posiadająca licencję wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) z Filipin na udzielanie mikropożyczek konsumenckich z wykorzystaniem platformy zarządzania ryzykiem opartej na sztucznej inteligencji.

Aby chronić interesy inwestorów, firma stosuje ostre standardy dotyczące udzielania pożyczek i kontroli ryzyka. Pozyskiwanie i ocena zdolności kredytowej pożyczkobiorcy są przeprowadzane przy użyciu technologii wykorzystujących dane i skoncentrowanych na człowieku, w celu wykrycia wszelkich potencjalnych oszustw i zaciągania pożyczek na wielu platformach pożyczkowych równocześnie.

Firma Kredit Pintar Philippines na Mintos

Na Mintos inwestorzy mogą teraz inwestować w krótkoterminowe pożyczki udzielane przez firmę Kredit Pintar na Filipinach. Pożyczki są udostępniane w euro (EUR), a ich średnia wysokość to 43 EUR, przy okresie spłaty wynoszącym od 14 do 28 dni. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto w wysokości do 12%.

Wszystkie pożyczki udzielane przez firmę Kredit Pintar Philippines będą posiadać zabezpieczone w postaci gwarancji odkupu. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wyniesie 60 dni lub więcej, firma pożyczkowa dokona jej odkupu. Co więcej, aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów, firma zachowa 10% udział we wszystkich pożyczkach udostępnianych na Mintos.

Pożyczki udostępniane przez firmę Kredit Pintar Philippines na rynku są zabezpieczone gwarancją odkupu, a wszystkie pożyczki, których zaległość w spłacie wyniesie 60 dni lub więcej, zostaną wykupione przez firmę. Grupową gwarancję zapewnia firma Neuroncredit Pte. Ltd., która jest spółką macierzystą firmy Kredit Pintar Philippines i Kredit Pintar Indonesia.

Według stanu na koniec stycznia 2020 r. firma Kredit Pintar Philippines posiadała portfel pożyczek netto w wysokości 5,7 mln EUR. Pod względem przychodów firma osiąga średnie miesięczne przychody w wysokości około 1 mln EUR.

Dokonaj dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, dodając do niego pożyczki udzielane przez firmę Kredit Pintar Philippines i zarabiaj roczne stopy zwrotu netto w wysokości do 12%. Jeśli korzystasz z narzędzia Auto Invest, nie zapomnij dokonać aktualizacji swoich ustawień!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner