15 Nov 2019 Aktualizacja: Metrokredit kontynuuje obsługę istniejących pożyczek i współpracuje z Bankiem Centralnym Federacji Rosyjskiej w celu wznowienia udzielania nowych pożyczek

Po ogłoszeniu w ostatnich tygodniach (poniżej), że firma Metrokredit została wykreślona z państwowego rejestru Organizacji Mikrofinansowych Federacji Rosyjskiej, co oznacza, że nie może udzielać nowych pożyczek, Metrokredit kontynuuje obsługę istniejących pożyczek i pobieranie spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców oraz przekazywanie ich inwestorom działającym na Mintos. Również w przypadku pożyczek, których zaległości w spłacie sięgają 60 dni po terminie, Metrokredit nadal udziela gwarancji odkupu. Patrząc w przyszłość, na podstawie danych historycznych, spodziewamy się, że w przypadku około 20% udzielonych pożyczek, okres zaległości w ich spłacie wyniesie 60 dni, przy czym zdecydowana większość pożyczek firmy Metrokredit będzie spłacana zgodnie z harmonogramem.

Od czasu wejścia w życie oświadczenia Banku Centralnego w zeszłym tygodniu, nie wystąpiły przerwy w pobieraniu przez Metrokredit i przekazywaniu inwestorom spłat pożyczek dokonywanych przez pożyczkobiorców. W ostatnim tygodniu, łączna kwota spłat dokonanych przez pożyczkobiorców, którą otrzymali inwestorzy Mintos, wyniosła 704 000 EUR.

Komentarz Dyrektora Operacyjnego Metrokredit Wiaczesława Krychtina przedstawia podsumowanie sytuacji i plany dotyczące kolejnych kroków:

„W ubiegłym tygodniu firma Metrokredit tymczasowo zaprzestała udzielania nowych pożyczek. Zarząd Metrokredit określił szczegółowy plan działania, aby jak najszybciej zapobiec niedociągnięciom w procesach w celu wznowienia działalności pożyczkowej i przedłożył mapę drogową Bankowi Centralnemu Federacji Rosyjskiej. Firma jest zdecydowana kontynuować działalność w długim okresie i dlatego też, zwróciła się do Banku Centralnego z wnioskiem o wznowienie operacji pożyczkowych.

W międzyczasie, firma Metrokredit nadal obsługuje istniejący portfel. Ponadto płynność firmy jest stabilna, a w przypadku pożyczek, których zaległości w spłacie wynoszą 60 dni, Metrokredit będzie nadal udzielała gwarancji odkupu”.


Metrokredit, firma pożyczkowa, która dołączyła do Mintos w lipcu 2018 roku, tymczasowo wstrzymała udzielanie nowych pożyczek dla pożyczkobiorców. Sytuacja ta nie będzie miała wpływu na obecnych inwestorów, gdyż firma Metrokredit nadal będzie obsługiwała istniejące pożyczki, a inwestorzy będą nadal otrzymywali spłaty i odsetki.

Zgodnie z oświadczeniem Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej, wydanym w dniu 6 listopada 2019 roku, firma Metrokredit została wykreślona z Państwowego Rejestru   Organizacji Mikrofinansowych Federacji Rosyjskiej. W rezultacie firma Metrokredit tymczasowo zawiesiła udzielanie nowych pożyczek.

Metrokredit jest jednak uprawniona do obsługi pożyczek, które zostały udzielone przed dniem 6 listopada 2019 roku i oferuje ich przedłużenie, zgodnie z warunkami umowy, jeżeli zażąda tego pożyczkobiorca, a Metrokredit uzna to za właściwe. Nowe pożyczki firmy Metrokredit pojawią się na rynku Mintos, jakkolwiek będą to wyłącznie pożyczki o przedłużonych terminach spłaty.

 

Co to oznacza dla Mintos i inwestorów

Inwestorzy Mintos z istniejącymi inwestycjami w pożyczki udzielone przez firmę Metrokredit będą nadal otrzymywać spłaty dokonywane przez pożyczkobiorców w miarę ich ściągania.

Począwszy od 7 listopada 2019 roku, żadne nowe pożyczki udzielane przez Metrokredit (z wyjątkiem pożyczek o przedłużonych terminach spłaty) nie są dostępne do inwestowania na rynku Mintos.

Ocena atingowa Metrokredit na Mintos zostanie na razie obniżona z poziomu B- do C, ponieważ firma ma ograniczoną pozycję konkurencyjną i nie będzie udzielać nowych pożyczek. Nowy rating będzie obowiązywał na rynku Mintos od dnia 12 listopada 2019 roku do odwołania.

Zarząd Metrokredit pracuje nad alternatywnymi rozwiązaniami tej sytuacji, aby jak najszybciej kontynuować udzielanie pożyczek pożyczkobiorcom firmy.

O nadchodzących planach lub dalszych zmianach poinformujemy Was w imieniu Metrokredit, gdy tylko dowiemy się czegoś więcej.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner