Firma pożyczkowa Peachy zaprzestanie działalności w Wielkiej Brytanii

Zostaliśmy poinformowani przez naszych partnerów współpracujących z firmy pożyczkowej Peachy, działającej pod nazwą handlową CashOn Go Limited, że zespół zarządzający firmy Peachy podjął decyzję o zaprzestaniu działalności prowadzonej w Wielkiej Brytanii. Po przeprowadzeniu szerokiej oceny opłacalności kontynuowania działalności gospodarczej zgodnie z niedawno ustanowionymi wymogami regulacyjnymi przez Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA), zespół zarządzający firmy Peachy podjął trudną decyzję o zaprzestaniu działalności poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie procesu administracyjnego, którego celem jest zarządzanie trwałą likwidacją firmy. Wczoraj wyznaczono administratorów firmy, którymi są partnerzy z brytyjskiej firmy Smith & Williamson LLP.

Podstawową rolą administratorów jest zapewnienie, aby proces ten został przeprowadzony zgodnie z prawem, co pociąga za sobą skuteczne i zgodne z przepisami odzyskiwanie aktywów oraz ich restrukturyzację w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. W tym przypadku, inwestorzy na Mintos, którzy posiadają aktywne inwestycje w pożyczki udzielane przez Peachy, są wierzycielami Cash On Go Limited.

Co będzie dalej?

Dzięki realizowanej na bieżąco wymianie korespondencji zespołu zarządzającego firmy Peachy z Mintos, rozpoczęliśmy już prace nad zatrudnieniem radcy prawnego w Wielkiej Brytanii. Radca prawny będzie reprezentował i zgłaszał roszczenia w imieniu inwestorów działających na Mintos. Oznacza to, że w tym momencie inwestorzy nie muszą podejmować żadnych kroków indywidualnie.

Mintos współpracuje z administratorami. Zostaliśmy przez nich poinformowani, że aktualnie ocenia się, że inwestorzy na Mintos są wierzycielami o najwyższym priorytecie i ich roszczenia powinny zostać w pełni zaspokojone.

Ponadto zespół zarządzający firmy Peachy poinformował nas, że wypłaty dla inwestorów na Mintos mają odbywać się regularnie, bez znaczącej różnicy w stosunku do wypłat dokonywanych wówczas, gdy firma prowadziła pełną działalność operacyjną. W związku z tym oczekuje się, że inwestorzy działający na Mintos będą nadal otrzymywać wypłaty, bez konieczności oczekiwania na końcowy etap procesu likwidacji firmy.

W związku z ewentualną likwidacją firmy, zarząd Peachy podjął wcześniejsze kroki w celu ułatwienia bezpiecznej zmiany i stopniowo zmniejszał kwotę udzielone pożyczki przypadających inwestorom na Mintos, z 6 829 112 EUR na początku br. do wysokości aktualnej kwoty 1 655 173 EUR.

Po uprzednim zasięgnięciu porady prawnej, administratorzy procesu likwidacji firmy opracują harmonogram spłat dotyczących zaległych płatności na rzecz inwestorów działających na Mintos.

Ze względu na rozpoczęcie procesu likwidacji firmy, ocena ratingowa Mintos dla Peachy zostanie zmieniona z poziomu B na C. Zmiana ta zostanie ogłoszona na rynku w terminie kilku dni.

Firma Peachy zostanie usunięta z rynku Mintos, po zakończeniu procesu jej likwidacji.

O firmie Smith & Williamson
Szczegóły dotyczące organów licencyjnych dla syndyków masy upadłościowej z firmy Smith & Williamson są dostępne na stronie internetowej: http://www.smithandwilliamson.com/insolvency-licensing-bodies.
Firma Smith & Williamson LLP jest członkiem Nexia International, światowej sieci niezależnych firm księgowych: www.nexia.com. Urząd FCA wyraził zgodę na powołanie wspomnianych administratorów.

O firmie Peachy
Peachy, nazwa handlowa spółki CashOn Go Limited, jest firmą pożyczkową założoną w 2010 roku, oferującą krótkoterminowe pożyczki mieszkańcom Wielkiej Brytanii. Na Mintos, w okresie od grudnia 2018 roku do lutego 2020 roku, firma Peachy udzieliła pożyczek na kwotę 118,3 mln EUR. Firma Peachy zakończyła rok z EBITDA na poziomie 1,569m EUR, a jej przychody wyniosły 355 000 EUR.

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Obsługi Inwestorów.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner