Firma pożyczkowa z Rumunii, mająca wsparcie prywatnego kapitału amerykańskiego, dołącza do rynku Mintos

Rynek Mintos właśnie się powiększył – firma Credius oferuje możliwość inwestowania w pożyczki osobiste z Rumunii. Credius jest jednym z pięciu największych alternatywnych pożyczkodawców w Rumunii. Firma posiada wsparcie prywatnej grupy kapitałowej ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie można już inwestować w oferowane przez nią pożyczki osobiste, które są dostępne w EUR!

Credius jest częścią amerykańskiej grupy inwestycyjnej New Century Holdings („NCH”) zarządzającej prywatnymi funduszami kapitałowymi. NCH zarządza kapitałem wynoszącym blisko 3 mld USD za pośrednictwem sieci dziewięciu biur zlokalizowanych w Europie Wschodniej, Rosji i Brazylii. Na rynku rumuńskim firma NCH prowadzi działalność od 1994 roku, w szczególności inwestując w takie branże, jak nieruchomości oraz usługi finansowe i bankowe.

„Rumunia, która w 2017 roku odnotowała największy wzrost PKB w Unii Europejskiej, obecnie przechodzi od gospodarki offline do gospodarki online. Credius nie tylko wykorzystuje tę okazję, ale jest również jedną z najważniejszych firm, które przyczyniają się do tej transformacji” – powiedział Andrey Buzgan, Prezes Credius.

Credius jest firmą pożyczkową, która koncentruje się na segmencie pożyczek ratalnych udzielanych osobom fizycznym. Średnia wartość pożyczek udzielanych przez Credius w Rumunii oraz dostępnych na platformie Mintos to 750 EUR, a okres spłaty wynosi od 12 do 24 miesięcy. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto do 9,5%.

Aby dostosować swoje interesy do interesów inwestorów, Credius w swoim bilansie zachowuje 10% wartości każdej pożyczki wprowadzonej na platformę Mintos. Wszystkie pożyczki udzielone przez Credius w Rumunii mają gwarancję wykupu. Credius zobowiązuje się przejąć zobowiązania związane z odkupieniem niespłaconych pożyczek.

Firma Credius rozpoczęła swoją działalność w Rumunii w 2013 roku. Obecnie, pod względem liczby klientów, miesięcznych wolumenów nowych pożyczek i wielkości portfela pożyczkowego, Credius plasuje się wśród pięciu czołowych alternatywnych firm pożyczkowych na rynku finansowym Rumunii. Credius jest wiodącym graczem na rynku zarówno z uwagi na wykorzystywane przez siebie innowacyjne technologie internetowe, jak i pod względem wolumenu udzielanych pożyczek. Sieć oddziałów firmy, która liczy ponad 80 biur, jest jedną z największych w Rumunii. Działalność firmy podlega regulacjom Narodowego Banku Rumunii.

Od czasu rozpoczęcia działalności, firma Credius udzieliła 53 000 pożyczek o wartości ponad 33 mln EUR. Firma ma silny bilans i nie posiada żadnego zewnętrznego zadłużenia. W 2017 roku firma osiągnęła 19 mln EUR przychodów i wypracowała 2 mln EUR zysku netto. Według stanu na koniec czerwca 2018 roku, portfel pożyczkowy firmy w wysokości 9,5 mln EUR był finansowany wyłącznie przez jej udziałowców w postaci zastrzyku kapitałowego i pożyczki podporządkowanej, jak również dzięki reinwestowaniu wewnętrznie wygenerowanych przepływów pieniężnych. W ujęciu historycznym, średni wolumen niepracującego portfela pożyczek przeterminowanych o ponad 60 dni stanowi ok. 10%.

Inwestorzy będą mieć możliwość inwestycji w pożyczki udzielane Credius przez Mintos Finance. Spłaty tych pożyczek zależą od płatności dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona Credius przez Mintos Finance będzie powiązana z odpowiadającą jej pożyczką udzieloną przez Credius ostatecznemu pożyczkobiorcy. Firma Mintos Finance jest spółką należącą do grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury inwestycyjnej jest dostępny w umowie pożyczkowej Mintos Finance oraz w umowie cesji.Jeśli korzystasz z narzędzia Auto Invest i chcesz inwestować w pożyczki Credius udzielane w Rumunii, pamiętaj o aktualizacji ustawień. Wykorzystaj tę znakomitą okazję oferowaną przez rumuńską firmę pożyczkową do inwestowania na rynku Mintos.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner