GetBucks oferuje nowe możliwości inwestycji w pożyczki z Botswany

06.12.2017

mintosblog

Dzięki GetBucks, naszemu pierwszemu pierwotnemu pożyczkodawcy z Afryki, użytkownicy platformy Mintos mają jeszcze więcej możliwości inwestycji w pożyczki z Botswany. Inwestorzy mogą teraz inwestować nie tylko w pożyczki krótkoterminowe, lecz także długoterminowe pożyczki osobiste udzielone przez GetBucks w Botswanie.

Pożyczki osobiste GetBucks z Botswany mają jedne z najniższych wskaźników niespłacanych zobowiązań na rynku. Wynika to ze specjalnych umów, które pozwalają na pobieranie z pensji pożyczkobiorcy określonej kwoty.

GetBucks udziela w Botswanie pożyczek osobistych poprzez dwie spółki zależne: GetBucks Botswana i TU Employee Benefits (Proprietary) Ltd. Obie jednostki mają umowy ze związkami zawodowymi – GetBucks Botswana z Botswana Government Workers Union, a TU z Botswana Teachers Union.

Pożyczkobiorcy przeważnie przeznaczają środki na cele konsumpcyjne lub edukację. Większe pożyczki są przeznaczane na pokrycie remontu domu czy gospodarstwa lub na zakup bydła.

Pożyczki udzielone przez GetBucks Botswana o wartości od 82 do 40 740 euro są już dostępne na platformie Mintos. Okres ich spłaty wynosi od 6 do 36 miesięcy. Roczną stopę zwrotu netto dla inwestorów szacuje się na 11–13%.

GetBucks udzieli gwarancji wykupu pożyczek w przypadku opóźnienia spłaty o ponad 60 dni. Z każdej dostępnej na platformie Mintos pożyczki firma zachowa na swoim koncie, w ramach odpowiedzialności własnej, co najmniej 5%. Za zobowiązania GetBucks Botswana i TU odpowiada Grupa MyBucks.

Firma GetBucks powstała w 2011 r. i wchodzi w skład MyBucks, spółki z branży FinTech, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Grupa prowadzi działalność w 12 krajach na trzech kontynentach – w Afryce, Europie i Australii – oferując, poprzez różne marki, niezabezpieczone pożyczki konsumpcyjne, rozwiązania bankowe oraz produkty ubezpieczeniowe.

Spółki TU i GetBucks Botswana powstały w 2012 r. i udzieliły pożyczek na kwotę odpowiednio 27 mln euro i 8 mln euro. W Botswanie działają trzy jednostki zależne GetBucks – Cashcorp, GetBucks Botswana i TU. Razem udzieliły pożyczek o wartości 35,3 mln euro.

Przychód MyBucks od ostatnich czterech lat zwiększa się w szybkim tempie, osiągając na koniec roku fiskalnego w czerwcu 2017 r. poziom 62,2 mln euro. W ostatnim roku zysk operacyjny grupy wzrósł o ponad 30% do 14,5 mln euro.

Spółka GetBucks dołączyła do rynku Mintos w czerwcu 2017 r. Początkowo oferowała możliwość inwestycji w krótkoterminowe pożyczki osobiste udzielone w Polsce, a w sierpniu 2017 r. zaczęła także umieszczać na platformie pożyczki z Botswany. Dotychczas użytkownicy Mintos zainwestowali w pożyczki GetBucks 2 mln euro.

Jeżeli chcesz inwestować w pożyczki osobiste udzielane przez GetBucks i korzystasz z narzędzia Auto Invest, zaktualizuj swoje ustawienia, aby jak najlepiej wykorzystać tę doskonałą ofertę!

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami