GoCredit ziņo par rekordlabiem 2021. gada rezultātiem

GoCredit informē, ka tas 2021. gadā ir sasniedzis rekordaugstus finanšu rezultātus. Uzņēmums ir sniedzis šādu darbības un finanšu informāciju:

2021. gadā GoCredit izveidoja un īstenoja ļoti spēcīgu stratēģiju, kas balstīta uz šādiem pīlāriem:

  • Stabila korporatīvā prakse un organizatoriskā struktūra
  • Efektīvi un daudzveidīgi finansējuma avoti
  • Konkurētspējīgi un inovatīvi produkti un komerciālie procesi
  • Riska kontrole un darbības efektivitāte

 

Šie pīlāri palīdzēja veicināt inovācijas, efektivitāti un rentabilitāti, vienlaikus saglabājot stabilu portfeli. Ievērojot šo stratēģiju, GoCredit izdevās palielināt ieņēmumus un tīro peļņu attiecīgi par 31 % un 32 % salīdzinājumā ar 2020. gadu un saglabāt ļoti veselīgu portfeli, kurā kavēto parādu apjoms bija 5 %, kas atbilst uzņēmuma prognozēm.

GoCredit 2022. gadu sagaida ar spēcīgu bilanci, pārliecību un entuziasmu, un turpina apņemšanos panākt spēcīgu un rentablu izaugsmi.

2020 (MILJONOS EUR)

2021 (MILJONOS EUR)

Izaugsme

Ieņēmumi

4.5

6.1

36%

Neto ienākumi

1.1

1.5

36%

Portfelis

8.8

10.3

17%

Aktīvu kopsumma

11.1

13.6

23%

Bankas parāds

3.3

4.7

42%

Pašu kapitāls

7.5

8.8

17%

Valūtas maiņas kurss

24.36

23.28

2020 (MILJONOS EUR)

2021 (MILJONOS EUR)

Izaugs-me

Ieņēmu-mi

4.5

6.1

36%

Neto ienā-kumi

1.1

1.5

36%

Portfelis

8.8

10.3

17%

Aktīvu kop-summa

11.1

13.6

23%

Bankas parāds

3.3

4.7

42%

Pašu kapitāls

7.5

8.8

17%

Valūtas maiņas kurss

24.36

23.28

GoCredit vadītāja Federico Diaz komentārs:

“Rekordaugstie peļņas rādītāji 2021. gadā tika sasniegti, pateicoties neatlaidīgai mūsu 4 pīlāru stratēģijas ievērošanai un uzmanības koncentrēšanai uz produktivitāti un darbības efektivitāti. Galvenie to virzītājspēki bija:

1) Mēs divkāršojām tiešā debeta aizdevumu pārdošanas apjomu ar GPL 60%, kas ir pat augstāka nekā algas kredītiem.

2) Mēs diversificējām savus finansējuma avotus un samazinājām finansējuma izmaksas par 10 %, palielinot pašu kapitālu par 8 % un piesaistot Mintos finansējumu. Abas šīs darbības kopā samazināja mūsu parāda attiecību pret pašu kapitālu līdz 0,5.

3) Mēs stiprinājām riska komandu un procesus, kas palīdzēja ievērojami uzlabot portfeļa kvalitāti, kur kopējais kavēto aizdevumu apjoms samazinājās līdz tikai 5%.

2022. gadā mēs uzturēsim iesākto kursu un turpināsim stiprināt uzņēmuma struktūru un spējas, tostarp 2022. gada 2. ceturksnī palaidīsim mūsu pilnībā digitālo kredītu izsniegšanas procesu. Tas palīdzēs sasniegt mūsu mērķi – tuvāko trīs gadu laikā palielināt uzņēmuma portfeli līdz vismaz 150 miljoniem eiro ar ļoti augstu rentabilitāti, kas pārsniedz 40 % kapitāla atdevi.”

Par GoCredit

GoCredit ir 2011. gadā dibināts Meksikas kreditēšanas uzņēmums. Uzņēmums izsniedz tiešā debeta un algas kredītus, kas Mintos platformā tiek izvietoti kā patēriņa kredīti. Tiešā debeta aizdevumi ir patēriņa kredīti, kas tiek automātiski ieturēti, tiklīdz aizņēmējs savā bankas kontā saņem algu vai pensiju. Algas kredītu ietur darba devējs (t. i., valsts aģentūra), pirms aizņēmējs saņem savus neto ienākumus, tādējādi novēršot kredīta atmaksas neveikšanas risku. GoCredit saskata milzīgas izaugsmes iespējas, jo valstī ir aptuveni deviņi miljoni valsts iestāžu darbinieku un pensionāru, kuri var pretendēt uz algas kredītiem.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner