Grupa IuteCredit informuje o dobrych wynikach za rok 2019

Grupa IuteCredit, estońska międzynarodowa spółka z sektora fintech, zwiększyła wolumen udzielonych pożyczek o 86%, kończąc rok 2019 z 152 mln EUR. Wzrost wolumenu wynika z zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych IuteCredit mających na celu przyspieszenie oceny ryzyka w związku z udzielanymi pożyczkami.

Wzrost napędzany przez technologię

Według dyrektora generalnego IuteCredit Europe, Tarmo Sild, prawie wszystkie wskaźniki finansowe grupy odnotowały znaczący wzrost w roku 2019. Kwota pożyczek udzielonych w pięciu różnych krajach wzrosła z 82 do 152 mln EUR, dochody odsetkowe wzrosły o prawie 108%, z 22,6 do 47,0 mln EUR. Również wskaźnik EBITDA Grupy wzrósł o 56,2% do 20,2 mln EUR. Zysk netto firmy IuteCredit za ten okres wzrósł do 8,4 mln EUR.

„Wzrost ten napędzany jest przez inteligentną technologię i obsługę klienta na wysokim poziomie. Firmy high-tech nie są już dzisiaj cudami. Kluczem do sukcesu jest zdolność do utrzymania ludzkiego wymiaru obsługi klienta, nawet jeśli znaczną część pracy wykonują maszyny” – wyjaśnił dyrektor Sild i dodał, że ponieważ firma jest z Estonii, to historia sukcesu cyfryzacji kraju (e-Estonia), na której firma polega, również bardzo pomaga.

Sytuacja dotycząca licencji dla działalności w Kosowie
Tarmo Sild uważa, że decyzja organu regulacyjnego z dnia 6 grudnia 2019 roku o cofnięciu licencji na prowadzenie działalności mikrofinansowania w Kosowie i natychmiastowej likwidacji lokalnej spółki zależnej IuteCredit Kosovo była niezgodna z prawem i zostanie ostatecznie, i odpowiednio, naprawiona. „Sytuacja w Kosowie jest nadal kwestionowana, musimy się upewnić, że nie będzie ona rozpraszać uwagi kierownictwa Grupy. Będziemy koncentrować się na rozwijaniu rentownej działalności” – powiedział.

Obecnie Grupa IuteCredit skierowała sprawę Kosowa do międzynarodowego trybunału arbitrażowego, pracując nad rozwiązaniem tej sprawy na arenie międzynarodowej. Wpływ sprawy w Kosowie na działalność Grupy IuteCredit wyniósł 5,2 mln EUR za ostatni kwartał 2019 roku.

Prognoza na rok 2020

W 2020 roku IuteCredit będzie dążyć do zwiększenia wolumenu pożyczek o ponad 210 mln EUR oraz liczby klientów do 300 000. Odpowiada to łącznym przychodom w wysokości 70 mln lub więcej. „Aby uzyskać takie wyniki, musimy zwiększyć kompetencje naszych zespołów, aby mogły dokonywać analizy danych i wykorzystywać wszystkie możliwości naszej platformy technicznej. Wierzymy również w świetne relacje z klientami – klienci pozostają z nami i do nas wracają, ponieważ korzyści i doświadczenie, które otrzymują od IuteCredit, odpowiadają ich potrzebom i oczekiwaniom” – wyjaśnił dyrektor Sild.

„Kolejnym ważnym wydarzeniem dla nas jest fakt, że IuteCredit ma w Grupie dwie nowe krajowe firmy, które prowadzą działalność w Bułgarii oraz Bośni i Hercegowinie, a od których oczekujemy szybkiego wzrostu na nowych rynkach w kolejnych okresach. Ponadto nasze innowacje produktowe przyczyniają się nie tylko do szybkiego i łatwego składania wniosków pożyczkowych, ale także do oferowania naszym klientom zupełnie nowych korzyści. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że jesteśmy pierwszą firmą finansową w Macedonii, która oferuje karty debetowe MasterCard” – wyjaśnił dyrektor Sild. Pełny raport za 12 miesięcy 2019 roku oraz prognozy na rok 2020 rok są dostępne tutaj.

O aktualnej sytuacji na rynku

Dyrektor generalny IuteCredit, Tarmo Silds, komentuje: „Doświadczamy bezprecedensowej globalnej pandemii. Oznacza to, że wraz z naszymi klientami i partnerami podejmujemy działania dostosowawcze. W tym momencie koncentrujemy się przede wszystkim na spłatach i na istniejących klientach. Praca w domu stała się nową normą. Ogólna działalność gospodarcza się kurczy. Widzimy zmiany zachodzące na rynkach Albanii, Mołdawii, Macedonii, Bośni i Bułgarii, ponieważ władze lokalne starają się nadążyć za bardzo dynamiczną sytuacją i osiągnąć, to co w danych okolicznościach jest możliwe. Rozsądnie byłoby powiedzieć, że wszystkie branże i kraje reagują na tę sytuację i czekają na to, co będzie dalej. Jesteśmy gotowi przez to przejść, dzięki doświadczeniu naszych zespołów, nieprzerwanie realizowanym przez nas procesom oraz oczekując, że klienci ostatecznie spłacą swoje pożyczki”.

O IuteCredit

IuteCredit, która ma siedzibę w Estonii, jest międzynarodową firmą z branży mikrofinansowania i fintech, koncentrującą się głównie na udzielaniu pożyczek ratalnych, w tym pożyczek samochodowych. Średni okres, na jaki udzielane są pożyczki to 18 miesięcy. Z bilansem w wysokości 100 mln EUR i ponad 200 000 aktywnych klientów, firma IuteCredit stała się czołową firmą mikropożyczkową w Europie. IuteCredit pozyskuje środki finansowe dzięki notowanym na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie obligacjom.

Firma IuteCredit prowadzi również działalność w Mołdawii, Macedonii Północnej, Albanii, Bułgarii oraz Bośni i Hercegowinie.

Aby uzyskać ekspozycję na pożyczki firmy IuteCredit w różnych krajach, inwestorzy mogą inwestować w pożyczki udzielane przez IuteCredit Albania, Mołdawia lub Macedonia, gdzie spłaty na rzecz inwestorów Mintos zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner