Grupa Mogo oferuje teraz inwestycje w pożyczki samochodowe z Kazachstanu

Grupa Mogo wprowadza na Mintos pożyczki z kolejnego kraju, tj. Kazachstanu. Mogo Kazachstan oferuje znakomitą możliwość uzyskania rocznych stóp zwrotu w wysokości do 12% w przypadku pożyczek w euro (EUR) oraz do 18% w przypadku pożyczek w tenge (KZT).

Kazachstan jest jak dotąd największym pod względem geograficznym krajem, w którym obecna jest firma Mogo Finance. Kraj ten jest znany z tego, że posiada znaczące zasoby naturalne, prowadzi zaawansowane reformy prawa oraz swojego strategicznego położenia. Obecnie ponad 93% transakcji zakupu i sprzedaży pojazdów w tym kraju odbywa się na rynku samochodów używanych, co przyczyniło się do stworzenia dla firmy Mogo Kazachstan korzystnych warunków do wejścia na ten rynek, a w konsekwencji do stałego powiększania jej portfela pożyczkowego.  

Mogo Kazachstan rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2019 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku, spółka posiadała portfel netto w wysokości 5 mln EUR (2 mld KZT), 1 564 aktywnych klientów oraz udzieliła pożyczek o łącznej wartości 7,1 mln EUR. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, Grupa  Mogo Group posiadała portfel pożyczkowy netto w wysokości ponad 190 mln EUR obejmujący wszystkie obszary jej działalności. 

Mogo Kazachstan na Mintos

Pożyczki udzielane przez firmę Mogo w Kazachstanie są dostępne  na Mintos w EUR i KZT, a ich wartość wynosi od 714 do 16 666 EUR (300 000 KZT do 7 000 000 KZT), z terminem spłaty wynoszącym od 3 do 84 miesięcy. Inwestorzy na Mintos mogą spodziewać się rocznej stopy zwrotu netto w wysokości do 12% (dla pożyczek w EUR) oraz do 18% (dla pożyczek w KZT). We wszystkich pożyczkach udostępnianych na Mintos, Grupa Logo zachowa 5% udział, aby w ten sposób ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów na Mintos.

Wszystkie pożyczki udzielane przez Mogo Kazachstan mają gwarancję odkupu i Mintos Rating na poziomie A. Ponadto, firma Mogo posiada rating B- nadany przez agencję Fitch. Oba ratingi uzyskano dzięki wieloletnim, solidnym wynikom finansowym osiąganym przez Grupę Mogo oraz wynikają z faktu, że firma Mogo Finance gwarantuje zobowiązania wszystkich swoich podmiotów. 

Aby uzyskać ekspozycję na pożyczki Mogo Kazachstan, inwestorzy będą mogli inwestować w pożyczki udzielane przez Mintos Finance na rzecz Mogo Kazachstan, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona przez Mintos Finance na rzecz Mogo Kazachstan będzie powiązana z odpowiednią pożyczką udzieloną przez Mogo Kazachstan na rzecz ostatecznego pożyczkobiorcy. Mintos Finance jest spółką z grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury jest dostępny w umowach pożyczkowych Mintos Finance i umowie cesji. Niektórzy inwestorzy kapitałowi Grupy Mogo i Mintos, to ci sami inwestorzy.

Od momentu wejścia na rynek w styczniu 2019 roku, firma Mogo Kazachstan stosuje najlepsze praktyki i procesy Grupy Mogo, uzupełniając je o lokalnie dostępne i dostosowane do potrzeb klienta funkcje IT, bezpieczeństwa i marketingu. Firma posiada trzy poziomy kontroli bezpieczeństwa/przychodów/wiarygodności kredytowej, które minimalizują możliwości wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych przypadków nadużyć lub wykroczeń. Firma z Kazachstanu wyróżnia się tym, że posiada własne centrum informatyczne i pracowników zajmujących się marketingiem.  

 „Mogo Kazachstan rozpoczęła działalność w styczniu 2019 roku, szybko stając się jednym z tych atrakcyjnych miejsc, w których można podjąć decyzję o sfinansowaniu zakupu samochodu. Firma ma duży zespół doświadczonych specjalistów zajmujących się udzielaniem pożyczek i windykacją, którzy nieustannie dążą do poprawy dyscypliny spłat, dzięki czemu firma funkcjonuje sprawnie, generując dochody. Uważam, że nasz profesjonalny zespół ds. sprzedaży i marketingu, w połączeniu z prężnym zespołem realizującym funkcje zaplecza, przyczynia się do tworzenia znakomitych warunków potrzebnych dla zrównoważonego rozwoju portfela wysokiej jakości. Cieszę się, że Mogo Kazachstan staje się teraz pożyczkodawcą dostępnym dla inwestorów Mintos i że wszystkie zainteresowane strony mogą teraz skorzystać z tej nowej możliwości”, mówi Azamat Seitbekow, dyrektor generalny Mogo Kazachstan.

Kliknij tutaj, aby przefiltrować pożyczki udzielane przez Mogo w Kazachstan, które są dostępne na rynku pierwotnym.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner