Grupa Mogo wprowadza na Mintos pożyczki dla inwestycji z 10 kraju – Białorusi!

Grupa Mogo, jedna z największych w Europie firm finansujących zakup używanych samochodów, ponownie zwiększa swoją obecność na Mintos, dodając pożyczki samochodowe z Białorusi. Dzięki temu rozwojowi, Grupa Mogo oferuje obecnie na rynku możliwości inwestycyjne z 10 różnych krajów.

Grupa Mogo została założona w 2012 roku na Łotwie, a w roku 2015 dołączyła do rynku Mintos, początkowo oferując inwestorom pożyczki z Łotwy. Od tego czasu obecność Grupy Mogo na rynku znacznie się zwiększyła i obecnie udostępnia na rynku pożyczki z Bułgarii, Estonii, Gruzji, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Mołdawii, Armenii, a teraz również z Białorusi.

Mogo Białoruś: silna, rentowna i rozwijająca się w zrównoważony sposób firma

Firma Mogo Białoruś została założona w 2018 roku, aby prowadzić działalność na Białorusi. Od momentu powstania firma udzieliła pożyczek o wartości 7,8 mln EUR, według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. i posiadała portfel pożyczkowy netto w wysokości 7,0 mln EUR, według stanu na ten sam dzień. Mogo Białoruś co miesiąc osiąga rentowność po uwzględnieniu kursów walutowych. Jako cała Grupa, Mogo udzieliła pożyczek o wartości 405 mln EUR. 

„Mogo Białoruś rozpoczęła działalność w roku 2018. Od tego czasu firma wykazała się wyjątkowym, ale zrównoważonym i rentownym wzrostem, a strategia Grupy Mogo dotycząca udanego wejścia na nowe rynki po raz kolejny okazała się sukcesem. Z tego też powodu postanowiono uruchomić Mogo Białoruś jako firmę pożyczkową i podzielić się sukcesem firmy z inwestorami działającymi na Mintos. Mam również nadzieję, że inwestorzy zauważą silny, ale trwały wzrost naszego portfela pożyczkowego, dyscyplinę płatności realizowaną przez Mogo Białoruś, a także gwarancję grupy Mogo Finance oraz rating Fitch na poziomie B- (stabilna perspektywa). Biorąc to wszystko pod uwagę, jestem pewien, że współpraca ta będzie korzystna dla wszystkich zaangażowanych stron.” powiedział Ivan Lagutin, Dyrektor Generalny Mogo Białoruś. 

Mogo Białoruś na Mintos

Udzielane przez Mogo pożyczki na Białorusi są udostępniane na Mintos w walucie euro (EUR), a ich wielkość waha się od   50 do 15 000 EUR  , przy czym termin spłaty wynosi od 1 do 84 miesięcy. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto do 12%. 

W przypadku wszystkich pożyczek wprowadzonych na rynek Grupa Mogo zachowa 5% udział, aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami naszych inwestorów. Ponadto wszystkie pożyczki udzielane przez Mogo Białoruś są objęte gwarancją odkupu, więc jeśli zaległość w spłacie pożyczki wynosi 60 dni lub więcej, zostanie ona odkupiona.

Ze względu na długą, solidną sytuację finansową Grupy Mogo  –  oraz fakt, że Mogo Finance gwarantuje zobowiązania wszystkich swoich podmiotów na rynku, rating dla wszystkich podmiotów Grupy Mogo jest na poziomie A. Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., Grupa Mogo posiadała portfel pożyczek netto w wysokości ponad 160 mln EUR dla całej swojej działalności. Grupa Mogo również odnotowała znaczący wzrost liczby klientów o około 53,8% w okresie od grudnia 2018 r. do końca czerwca 2019 r. Niektórzy inwestorzy kapitałowi w Grupie Mogo i na Mintos to ci sami inwestorzy.

Aby uzyskać ekspozycję na pożyczki Mogo Białoruś, inwestorzy będą mogli inwestować w pożyczki udzielane przez Mintos Finance na rzecz Mogo Białoruś, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielone przez Mintos Finance na rzecz Mogo Białoruś będzie powiązana z odpowiednią pożyczką udzieloną przez Mogo Limited na rzecz ostatecznego pożyczkobiorcy. Mintos Finance jest spółką z grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury znajduje się w umowie pożyczki Mintos Finance i umowie cesji.

Nie przegap tej znakomitej okazji do dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego i zainwestuje w pożyczki udzielane na Białorusi, które posiadają Rating Mintos na poziomie A! Jeśli korzystasz z Auto Invest, pamiętaj o odpowiedniej aktualizacji swoich ustawień.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner