Grupa Mozipo oferuje możliwość inwestycji w pożyczki osobiste udzielane w Danii

Dzięki Grupie Mozipo użytkownicy platformy Mintos mają teraz jeszcze więcej możliwości inwestycji w pożyczki z Danii. Pożyczki osobiste udzielane przez Mozipo w Danii są teraz dostępne na rynku Mintos zarówno w euro (EUR), jak i koronie duńskiej (DKK).

Grupa Mozipo już od ponad dekady cieszy się doskonałą reputacją na Litwie – jest znana jako wiarygodna, transparentna i odpowiedzialna instytucja finansowa z sektora pozabankowego. Firma jako jedna z pierwszych zaczęła oferować produkty kredytowe on-line i poprzez SMS-y. Grupa Mozipo prowadzi działalność na Litwie, w Danii i Rumunii, a w najbliższej przyszłości planuje wejść na pięć kolejnych rynków.

Grupa Mozipo umieści na platformie Mintos pożyczki udzielone w Danii o wartości od 65 do 945 euro (z okresem spłaty do roku). Inwestorzy mogą oczekiwać zwrotu w wysokości 11-13% w skali roku.

Mozipo udzieli gwarancji wykupu pożyczek w przypadku opóźnienia spłaty o ponad 60 dni. Za zobowiązania Mozipo Dania odpowiada Grupa Mozipo. Z każdej pożyczki dostępnej na platformie Grupa Mozipo zachowa na swoim koncie, w ramach odpowiedzialności własnej, co najmniej 10%.

Grupa zdobyła zaufanie ponad 230 000 klientów. Typowy pożyczkobiorca Mozipo to mieszkaniec miasta w wieku 36-45 lat o średnim miesięcznym dochodzie, który przeznacza pożyczkę głównie na pokrycie codziennych i nieoczekiwanych wydatków.

W 2016 r. Grupa udzieliła pożyczek na kwotę 13 mln euro, a od 2007 r. – 660 000 pożyczek o wartości ponad 135 mln euro.

Mozipo Dania rozpoczęła działalność w 2016 r. i zyskała 17 000 klientów. Dotychczas spółka udzieliła pożyczek w Danii na łączną kwotę ponad 3 mln euro.

Model biznesowy Grupy Mozipo opiera się na wykorzystaniu skutecznych technologii. Firma opracowała unikalny system oceny ryzyka kredytowego, obniżając liczbę niespłacanych pożyczek. Odsetek przeterminowanych pożyczek w Danii wynosi poniżej 37%.

W 2016 r. Grupa Mozipo uzyskała przychód w wysokości 3,9 mln euro oraz wypracowała zysk netto na poziomie 526 000 euro.

Od marca 2017 r. użytkownicy platformy Mintos zainwestowali 6 mln euro w pożyczki Mozipo udzielone na Litwie i w Rumunii.

Skorzystaj z tej doskonałej okazji i zdywersyfikuj swój portfel. Jeżeli chcesz inwestować w pożyczki osobiste udzielane przez Grupę Mozipo i korzystasz z narzędzia Auto Invest, zaktualizuj swoje ustawienia.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner