Herinnering: Eerste notes worden op 25 mei gelanceerd op Mintos

Over slechts 2 dagen zullen de beleggers op Mintos kunnen beleggen in gereglementeerde financiële instrumenten – Notes! Dit zal het begin zijn van de overgang van beleggingen in claims (gekocht via overdrachtsovereenkomsten) naar Notes. Om je te helpen bij je voorbereiding, hebben we een korte samenvatting gemaakt van de belangrijke details.

Belangrijkste punten:

  • Op 25 mei zullen de eerste Notes op Mintos in omloop worden gebracht, wat het begin van de overgangsperiode markeert
  • Tot 30 juni zullen beleggers zowel claims via cessieovereenkomsten (de huidige regeling) als Notes kunnen kopen. Vanaf 1 juli wordt dan overgeschakeld naar enkel Notes
  • Belangrijke voordelen voor beleggers zijn onder meer de bescherming van beleggersactiva, een beleggersbeschermingsregeling tot 20 000 euro, een passend en geschikt productaanbod en meer transparantie
  • Actieve Minto’s en aangepaste geautomatiseerde strategieën zullen blijven beleggen zoals gebruikelijk, maar de aangeboden beleggingen zullen geleidelijk overgaan van claims naar Notes

Komende overgangsperiode

Op 25 mei lanceren wij een exclusief aantal Notes, waarmee de overgang wordt ingeluid van beleggingen in claims (gekocht via cessie-overeenkomsten) naar Notes.

De eerste Notes zullen voor 3 kredietverstrekkende bedrijven live gaan. Je kunt de respectieve basisprospectussen die overeenkomstig de Prospectusverordening zijn opgesteld en door de Commissie Financiële en Kapitaalmarkt (FCMC) zijn goedgekeurd, hier bekijken:

Na de initiële lanceringsdatum zullen geleidelijk meer Notes beschikbaar komen.

Tot 30 juni zullen beleggers zowel claims als Notes kunnen kopen. Vanaf 1 juli kunnen beleggers dan alleen nog in Notes beleggen. Voor een meer gedetailleerde uitleg van de veranderingen die deze overgang met zich meebrengt, verwijzen wij je door naar ons artikel over pre-launch Notes.

Belangrijkste voordelen van Notes voor beleggers

De belangrijkste verandering voor beleggers na de invoering van de “Notes” zijn de extra lagen van beleggersbescherming en transparantie die van kracht worden.

Bescherming van beleggersactiva na MiFID II

Mintos is verplicht om alle Notes en beleggersfondsen gescheiden te houden van haar eigen fondsen, met inachtneming van de vereisten van MiFID II. Deze vereisten beschermen de beleggers door ervoor te zorgen dat Mintos een nauwkeurige administratie en boekhouding bijhoudt die alle Notes en beleggersfondsen onderscheidt van alle activa die eigendom zijn van Mintos.

Bekijk ons vorige blogbericht voor meer details.

Bescherming van Notes en beleggersfondsen in het kader van het beleggersbeschermingsstelsel

Als erkende beleggingsonderneming is Mintos lid van het nationale beleggerscompensatiestelsel. Het stelsel, dat is opgericht op grond van Richtlijn 97/9/EGbeschermt de beleggers door compensatie te bieden indien Mintos financiële instrumenten (in dit geval, Notes) of beleggersgelden niet teruggeeft aan de beleggers.

De maximale compensatie die een belegger op grond van het beleggerscompensatiestelsel kan eisen, bedraagt 90% van zijn nettoverlies, met een maximum van € 20 000.

Voor meer informatie over de details en uitzonderingen, zie onze pagina over beleggersbescherming.

Geschikt en adequaat aanbod van beleggingsproducten

Zodra Notes op 25 mei van start gaan, zijn wij verplicht om manieren van beleggen aan te bieden die geschikt en passend worden geacht voor een individuele belegger, gebaseerd op hun antwoorden op een evaluatie. Dit zorgt ervoor dat beleggers geen overmatig risico nemen – aangezien beleggen op Mintos niet risicoloos is. Bovendien wordt de eis inzake verantwoord beleggen ook van kracht.

Als je vind dat je omstandigheden zijn veranderd sinds je de laatste keer de beoordeling hebt ingevuld, dan kun je je antwoorden op elk moment bijwerken in het Geschiktheid en passendheid gedeelte van je accountprofiel.

Meer transparantie voor beleggers

Beleggers zullen toegang hebben tot uitvoerige basis prospectussen en “Final Terms” documenten met informatie over Notes.

Een basisprospectus van Mintos Notes, opgesteld in het kader van de Prospectusverordening en goedgekeurd door de FCMC, heeft tot doel beleggers te helpen weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen.

Je kunt de goedgekeurde basisprospectussen nu al bekijken via de FCMC.

Basisprospectussen, essentiële-informatiedocumenten voor elk van de basisprospectussen, alsmede diverse andere documenten over Notes zijn beschikbaar op onze pagina met juridische documenten over Notes.

Overdracht van beleggingen voor Mintos en aangepaste geautomatiseerde strategieën

Zodra Notes van start gaat, zullen actieve Mintos en aangepaste geautomatiseerde strategieën blijven beleggen zoals gebruikelijk, maar de beleggingen die worden aangeboden zullen geleidelijk overgaan van claims naar Notes. Om meer te weten te komen over hoe Mintos beleggingen binnen Mintos en aangepaste geautomatiseerde strategieën beheert, zie ons informatiedocument.

Voor andere juridische documenten van Mintos, zie onze voorwaarden en beleid

Houd ons speciale artikel  “Mintos Investor Q&A: Let’s talk about Notes”  in de gaten, dat morgen wordt gepubliceerd!

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner