Het belang van het stellen van beleggingsdoelen

Het is bewezen dat doelen een stimulerende rol spelen in je leven, en hoe hoger het doel, hoe meer moeite je waarschijnlijk zult doen 1. Door beleggingsdoelen te hebben, is de kans groter dat je je goed presterende beleggingen langer vasthoudt, omdat je focus ligt op het bereiken van je doelstellingen in plaats van op de winsten of verliezen van individuele beleggingen 2.

In dit artikel worden algemene beleggingsdoelen beschreven, hoe je deze kunt stellen en hoe je ze kunt afstemmen op beleggingen en risicotolerantie.

Belangrijkste punten

 • Beleggingsdoelen worden gesteld op basis van huidige en toekomstige financiële omstandigheden en zijn afhankelijk van inkomen, leeftijd en toekomstverwachtingen
 • Doelen kunnen worden gesteld met behulp van het SMART-principe
 • Risicotolerantie wordt niet alleen bepaald door persoonlijke voorkeur, maar ook door de risico’s die nodig zijn om elk doel te bereiken
 • Asset allocatie is hoe je kiest hoeveel je in welke beleggingen wilt beleggen, op basis van je doelen
 • Kortetermijndoelen (3 – 12 maanden) zijn gericht op het behoud van kapitaal en zijn alleen geschikt voor bepaalde soorten beleggingen, terwijl doelen op middellange tot lange termijn gericht zijn op het genereren van vermogen

Waarom beleggingsdoelen stellen?

In de loop der jaren hebben onderzoekers gezien dat veel beleggers, ongeacht hun ervaring, de neiging hebben om succesvolle beleggingen te verkopen en verlieslijdende beleggingen vasthouden – iets dat het “disposition-effect” wordt genoemd 2. Dit gebeurt omdat we door veel dingen worden beïnvloed bij het nemen van beleggingsbeslissingen: onze banen, waar we wonen en de media 2. Een onderzoek naar dit effect toonde aan dat het 50% waarschijnlijker is  dat beleggers succesvolle aandelen verkopen dan verlieslijdende aandelen 3. Als gevolg hiervan kan het totale rendement op beleggingen in de loop van de tijd veel lager zijn.

Een bewezen manier om dit effect om te keren, is door beleggingsdoelen te stellen. Door beleggingen doelgericht te benaderen, neem je geen financiële beslissingen die gericht zijn op de resultaten van individuele beleggingen, maar kijk je naar wat nodig is om je algehele doelen te bereiken. Deze benadering kan beleggers helpen om aan hun toekomstige financiële verplichtingen te voldoen door vermogen op lange termijn te genereren.

Hoe stel je beleggingsdoelen

Om te beginnen met het stellen van je eigen doelen, is het goed om inzicht te krijgen in de dingen die je je nu moet kunnen veroorloven en die je in de toekomst zou willen veroorloven. Voor beleggers zijn factoren zoals inkomen, leeftijd en toekomstvooruitzichten allemaal van invloed op de motivatie om te beleggen.

Inkomen is de bron van je beleggingen en fluctueert afhankelijk van je levensfase. Nadenken over je huidige en toekomstige financiële verplichtingen kan helpen bij het vormgeven van beleggingsdoelen. Daarnaast kan leeftijd de huidige en toekomstige behoeften bepalen, zoals het kopen van je eerste huis, collegegeld of pensioen. Allemaal zaken die van invloed zijn op het tijdschema van je doelen. Uiteindelijk kun je echter doelen stellen op basis van je vooruitzichten en drijfveren voor de toekomst. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende beleggingsdoelen zijn:

 • Kortetermijndoelen: levensstijl (vakantie, auto’s of een appeltje voor de dorst)
 • Doelen op middellange termijn: aanzienlijke kosten (schoolgeld of aankoop van onroerend goed)
 • Doelen op lange termijn: financiële onafhankelijkheid of pensioen


Meer dan 500 studies hebben aangetoond dat mensen die specifieke, uitdagende doelen stellen, beter presteren dan mensen die “niet-specifieke of “doe-het-zo goed mogelijk”-doelen stellen. ‘”4 Het volgende SMART-principe is relevant als het gaat om het stellen van beleggingsdoelen. Een SMART-doelstelling is:

 • Specifiek: duidelijk en goed gedefinieerd
 • Meetbaar: kan worden gemeten aan de hand van een specifiek resultaat
 • Acceptabel: moet acceptabel zijn
 • Realistisch: moet praktisch haalbaar zijn
 • Tijdsgebonden: gedefinieerd door een tijdsbestek


Vervolgens kun je voor elk doel een budget instellen. Vasthouden aan een budget kan moeilijk zijn, dus idealiter is het budget realistisch en betaalbaar. Het kan nuttig zijn om technieken voor geldbeheer opnieuw te beoordelen en strategieën zoals automatische afschrijvingen of speciale spaarrekeningen te gebruiken.

Belangrijk is dat het stellen van beleggingsdoelen niet betekent dat je levensgrote veranderingen moet doorvoeren. Kleine aanpassingen kunnen een grote bijdrage leveren aan het genereren van vermogen in de toekomst.

Hoe je beleggingen kiest die aansluiten bij je doelen

Risico en beleggingsdoelen

In plaats van alleen te beleggen op basis van persoonlijke risicotolerantie, is het ook van belang om na te gaan welk risiconiveau nodig is om elk doel te bereiken. Een risiconemer kan bijvoorbeeld een beleggingsdoel hebben dat enkel een conservatieve beleggingsstrategie vereist 5. Beleggers benaderen risico’s en hun doelen vaak als volgt:

 • Kortetermijndoelen: Als het doel van een belegger is om op korte termijn kapitaal te behouden, vereist dit een benadering met een laag risico en dus een conservatievere beleggingsstrategie.
 • Doelen op middellange tot lange termijn: Een gematigde strategie kan passen bij doelen die meer evenwicht tussen risico en rendement vereisen dan een conservatieve strategie, afhankelijk van je risicotolerantie. Verder kan een agressieve benadering geschikt zijn voor langetermijndoelen waarbij beleggers bereid zijn een hoger risiconiveau te accepteren voor een hoger rendement.

Asset allocatie

Activaklassen bieden verschillende voordelen, afhankelijk van het tijdsbestek en het risico dat nodig is om elk doel te bereiken. Als je bijvoorbeeld een nieuwe auto wilt kopen, heb je een tijdshorizon met een korte termijn. Beleggingen op korte termijn bieden doorgaans een lager rendement, maar zijn zeer liquide, en je kunt je geld over het algemeen binnen 3 – 12 maanden laten uitbetalen. Dit scenario is bedoeld om kapitaal op de korte termijn te beschermen en tegelijkertijd rendement te genereren. Het wordt daarom als veiliger beschouwd om te beleggen in activaklassen die bijna risicovrij zijn, zoals:

 • Spaarrekening met hoog rendement
 • Depositobewijzen
 • Kortlopende obligaties
 • Contant geld


Voor doelen met een middellang tot lang tijdsbestek hebben beleggers het belegde geld niet meteen nodig. Hierdoor verschuift de nadruk van het beschermen van kapitaal op korte termijn naar het genereren van vermogen in de toekomst. Het belangrijkste voordeel van beleggingen op de lange termijn is dat het rendement veel hoger kan zijn. Ze kunnen ook helpen om obstakels te overwinnen door pieken en dalen in de markt “uit te zitten”. Dit zorgt voor een stabieler rendement over een langere periode. Als het bijvoorbeeld gaat om beleggen bij Mintos, hebben we gemerkt dat onze beleggers over een lagere periode vaak een stabieler rendement behalen. De volgende activaklassen zijn doorgaans volatieler (hoger risico) of vereisen langere beleggingstermijnen en zijn daarom beter geschikt voor doelen op de langere termijn:

 • Aandelen
 • Onroerend goed of REIT’s
 • Obligaties op middellange en lange termijn
 • Grondstoffen
 • Alternatieven zoals leningen


Een effectieve manier van asset allocatie is om een evenwichtige mix van activaklassen te hebben die passen bij het tijdsbestek en risicotolerantie van elk doel op de langere termijn. Omdat veel activaklassen niet gecorreleerd zijn, kan een combinatie van deze klassen je portefeuille beschermen tegen neergang in de markt – een strategie die diversificatie wordt genoemd.

Met diversificatie zouden je beleggingen die goed presteren idealiter zwaarder moeten wegen dan je beleggingen die minder goed presteren door het risico te spreiden over meerdere niet-gecorreleerde beleggingen en activaklassen. Bij Mintos hebben we bijvoorbeeld gezien dat beleggers met sterk gediversifieerde kredietportefeuilles gemiddeld stabielere rendementen behalen – bekijk onze pagina over diversificatie en rendement.

Bovendien heeft het beleggen in alleen aandelen in het verleden bijvoorbeeld geen stabiel rendement over lange perioden opgeleverd. Dat wil niet zeggen dat aandelen geen deel moeten uitmaken van een beleggingsstrategie, maar het laat wel zien hoe een evenwichtige samenstelling van andere beleggingscategorieën de sleutel kan zijn tot het bereiken van doelen op de langere termijn.

Het stellen van beleggingsdoelen is in veel opzichten een persoonlijke investering, maar het bereiken ervan kan in de toekomst financiële vrijheid betekenen. Doelen zijn een bewegend doelwit, dus het belang om gefocust te blijven op het algehele resultaat en tegelijkertijd de beleggingsstrategieën gaandeweg aan te passen.

All information published in this post is for informational purposes only, and should not be considered investment or legal advice. This information is not intended as an advertisement, solicitation, offer, or recommendation to buy or sell any investment, or to engage in any other transaction. Any investment decision must be based on an analysis of the risks related to the investment. Before investing in loans and other investments, consider your knowledge, experience, financial situation, and investment objectives.

Footnotes:

 1. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal-setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705.
 2. Barber, B. M., & Odean, T., (2011). The Behavior of Individual Investors.
 3. Wierzbitzki, M., & Seidens, S., (2018) The Causal Influence of Investment Goals on the Disposition Effect.
 4. Seijts, G. H., G. P. Latham, K. Tasa, B. W. Latham, and M. Journal (2011). Goal Setting and Goal Orientation: An Integration of Two Different Yet Related Literatures. Academy of Management Journal 47 (2), 227–239.
 5. Nevis, D., (2003) Goals-based Investing: Integrating Traditional and Behavioral Finance. SEI Investments.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner