ID Finance dokonuje podziału działalności na dwie grupy – ID Finance i IDF Eurasia

Z dniem Grudnia 2019 roku,. firma ID Finance postanowiła dokonać podziału swojej działalności na dwie grupy:

Począwszy od 18.03.2020 roku, obie grupy będą osobno udostępniane na Mintos, jako niezależne firmy pożyczkowe. Preferencje Auto Invest określone przez inwestorów zostaną automatycznie dostosowane do wszystkich 3 krajów. Aby usunąć którąkolwiek z dwóch grup, inwestorzy muszą ręcznie dokonać aktualizacji ustawień Auto Invest.

Przyczyna dokonania podziału

ID Finance podjęła decyzję, ponieważ ID Finance i IDF Eurasia różnią się znacznie pod względem stopnia dojrzałości prowadzonej przez nie działalność, potencjału poszczególnych rynków. Mają też różne strategie.

IDF Eurasia ma ugruntowaną i dojrzałą pozycję w Rosji i Kazachstanie, ze znacznym udziałem w rynku. Zysk netto IDF Eurasia za rok 2018 wyniósł około 12 mln EUR. IDF Eurasia wyemitowała obligacje BB+, które są przedmiotem obrotu na moskiewskiej giełdzie papierów wartościowych. IDF Eurasia planuje również pierwszą ofertę publiczną w ciągu najbliższych trzech lat.

ID Finance wciąż jest na wcześniejszym etapie rozwoju. ID Finance doświadcza znacznie szybszej dynamiki wzrostu i penetracji rynku, choć potencjał ten nie został jeszcze wykorzystany. Oczekiwany wzrost tej grupy przewyższa wzrost osiągany przez IDF Eurasia. ID Finance rozważa również perspektywę debiutu giełdowego – we wrześniu 2019 roku firma została wybrana przez Euronext, właściciela paryskiej giełdy papierów wartościowych, do programu poprzedzającego debiut giełdowy, którego celem jest przygotowanie firm technologicznych do przeprowadzenia potencjalnej pierwszej oferty publicznej.

Plany na przyszłość

W 2020 roku, firma ID Finance planuje skupić się na umocnieniu swojej pozycji w krajach, w których obecnie prowadzi działalność, na zwiększeniu portfela kredytowego, poszerzeniu bazy klientów i opracowywaniu nowych produktów.

Rynki hiszpański, brazylijski i meksykański należą do najbardziej obiecujących na świecie, ponieważ istnieje tam stały popyt na pożyczki, który nie jest zaspokajany przez lokalnych graczy branżowych. Łączna wielkość tych rynków szacowana jest na około 90 mld EUR. Firma ID Finance rozważa także możliwość wejścia na rynek w Kolumbii i USA. Ogólnym celem firmy jest zdobycie pozycji pierwszego pożyczkodawcy alternatywnego w Ameryce Łacińskiej.

ID Finance spodziewa się ponownie podwoić swoje wyniki w roku 2020, zwłaszcza że planuje osiągnąć przychody wynoszące 174 mln EUR oraz zysk operacyjny w wysokości 22 mln EUR.

W 2020 roku, IDF Eurasia planuje realizować własną strategię dywersyfikacji poprzez utrzymywanie marż i pozycji lidera oraz budowanie kluczowych wskaźników, m.in. jak udział w rynku, portfel udzielonych pożyczek i osiągnięte zyski. W 2020 roku, IDF Eurasia spodziewa się udzielić pożyczek o wartości 365 mln EUR, co stanowi 1,7x wzrost w porównaniu z rokiem 2019. Firma planuje również podwojenie zysku netto w roku bieżącym. Dla realizacji tych celów, IDF Eurasia chce wykorzystać swoją bazę klientów liczącą obecnie 7,86 mln zarejestrowanych użytkowników.

O firmie

ID Finance została założona w 2012 roku, kiedy to firma uruchomiła swój pierwszy projekt, rosyjski serwis pożyczkowy online o nazwie Moneyman. W 2014 roku firma weszła na rynek w Kazachstanie. Wraz z rozwojem firmy w 2015 roku weszła ona na rynek europejski przez Hiszpanię i Polskę, a następnie Brazylię i Meksyk, odpowiednio w 2016 i 2017 roku.

Firma ID Finance zaczęła udzielać pożyczek na Mintos w 2017 roku. Początkowo inwestorzy mieli możliwość inwestowania w pożyczki udzielane w Hiszpanii. Dzięki szybkiemu rozwojowi firmy dodano możliwości inwestowania w pożyczki udzielane w Kazachstanie i Meksyku.

Obecnie ID Finance jest szybko rozwijającą się firmą z sektora high-tech, cieszącą się dużym uznaniem w branży:

    • Została określona przez Sifled „Fintechowym startupem, który należy obserwować w 2020 roku” 
    • Najszybciej rozwijająca się firma fintechowa w Hiszpanii oraz na liście Top3 fintech FT 1000 Europe
    • 50. miejsce na liście Inc 5000 Europe
    • Pojawia się na TechScale200 – lista najbardziej obiecujących firm technologicznych w Europie

 

  • Zakończyła pozyskanie rekordowej kwoty w wysokości 5,4 mln EUR na Crowdcube

 

Aktywa ID Finance w Hiszpanii pokazały wyjątkowe wyniki za rok 2019. Według wstępnych, jeszcze nieaudytowanych danych finansowych, w 2019 roku hiszpańska firma odnotowała przychody w wysokości 49 mln EUR, czyli dwukrotnie większe niż w 2018 roku. Zysk operacyjny wzrósł pięciokrotnie. W 2018 roku, hiszpańska firma osiągnęła próg rentowności na poziomie zysku netto, a w roku 2019 znacznie zwiększyła swoją rentowność do 7,3% przychodów, jednocześnie dwukrotnie zwiększając prowadzoną działalność.

Jeśli chodzi o IDF Eurasia, w roku 2019 łączna kwota udzielonych pożyczek osiągnęła wartość 214 mln EUR, czyli o 17% więcej niż w roku 2018. Portfel pożyczkowy netto osiągnął wysokość 80,2 mln EUR, odnotowując wzrost o 46% r/r. Zysk netto firmy przekroczył 9,6 mln EUR.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat ID Finance lub IDF Eurasia, zobacz prezentacje dotyczące obu firm.

Zobacz komunikat ID Finance w sprawie COVID-19 i webinaru firmy w dniu 19 marca 2020 roku.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner