IDF Eurasia Kazahstānas uzņēmums ziņo par rekordlieliem ieņēmumiem un peļņu 2020. gada 3. ceturksnī

Kazahstānas vadošais alternatīvo digitālo kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs1 un viena no IDF Eirāzijas struktūrām LLP OnlineKazFinance ir publicējusi savus neauditētos rezultātus par 2020. gada 9 mēnešiem (9 miljoniem):

– Ieņēmumi ir palielinājušies par 150% līdz 10,8 miljardiem KZT (23,6 miljoniem eiro) salīdzinājumā ar 4,3 miljardiem KZT (10,1 miljoniem eiro) 2019. gada 9 miljonos.
– EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) 2020. gada 9 miljonu laikā dubultojās un sasniedza 5,3 miljardus KZT (11,5 miljonus eiro), 2019 – 9 miljonus: 2,6 miljardus KZT (6,2 miljonus eiro).
– Nodrošinot ārvalstu valūtas riska ierobežošanu, neto ienākumi 2020. gada 9 miljonos sasniedza 2,2 miljardus KZT (4,9 miljonus eiro), kas ir par 64% vairāk nekā pērn.
– Neto kredītportfelis 2020. gada septembrī sasniedza 35,8 miljardus KZT (71,7 miljonus eiro) – divas reizes vairāk nekā 2019. gada beigās.
– Gada ROAE (gada vidējā kapitāla atdeve) pārsniedza 36% – augstākais rādītājs uzņēmuma vēsturē, savukārt pašu kapitāla / aktīvu attiecība bija 29%.

IDF Eirāzijas dibinātājs Boriss Batine komentēja:

“2020. gada 3. ceturksnī kvartāla ieņēmumi pirmo reizi sasniedza 10 miljonus eiro, bet ceturkšņa peļņa pārsniedza 2,3 miljonus eiro. Līdz ar ievērojamu darbības efektivitātes pieaugumu 2020. gadā, mēs īpaši pievērsāmies finansēšanas avotu diversifikācijai un valūtas riska pārvaldībai. Atrodot īstos rīkus, lai stabilizētu darbību pirmajā gada pusē un, nosedzot procesā esošos maksājumus Mintos investoriem, šodien esmu priecīgs, sakot, ka esam guvuši panākumus. Esam noseguši maksājumu Mintos invesotriem un esam veiksmīgi un no augusta līdz -septembrim veiksmīgi emitējuši KZT un USD denominētas obligācijas 17 miljonu eiro apmērā. Kā atbildīgs bizness OnlineKazFinance turpina noteikt toni visai nebanku finanšu nozarei Kazahstānā – kopā ar vietējo valdību nesen esam pirmoreiz Kazahstānā ieviesuši virkni bezmaksas apmācību par finanšu pratību vairākās pilsētās. Mēs uzskatām, ka finansiālā iekļaušana ir jāatbalsta, uzlabojot izpratni un finanšu pratību, lai sasniegtu drošu nākotni un labāku dzīves līmeni vietējām kopienām.”

Finanšu svarīgākie notikumi

Ieņēmumi: Uzņēmuma ieņēmumi 2020. gada 9 mēnešos pieauga par 150% līdz 10,8 miljardiem KZT (23,6 miljoniem eiro), salīdzinot ar attiecīgo periodu iepriekšējā gadā. Biznesa apjomu palielināšana turpinājās arī 3. ceturksnī, piemērojot stingru NPL (nenesošu aizdevumu) kontroli. Elastīga, tomēr konservatīva riska pārvaldības politika un pareiza produktu un tirgus atbilstība ļāva divkāršot mūsu portfeli 2020. gadā, savukārt kopējais tirgus 2020. gada 9 m;enešos pieauga par 38%.

Neto ienākumi: Tīrie ienākumi 2,2 miljardu KZT (4,9 miljoni eiro) apmērā par 2020. gada 9 mēnešiem salīdzinājumā ar 1,37 miljardiem KZT (3,2 miljoniem eiro) iepriekšējā gadā jau bija pārsnieguši 1,43 miljardu KZT (3,3 miljonu EUR) ienākumus par pilnu 2019. gadu, kas atspoguļo biznesa būtisko izaugsmi.

Likviditāte un kapitāla resursi

Pēc obligāciju emisijas debijas kreditēšanas uzņēmums ziņo, ka ir sasniedzis lielāku finansēšanas avotu diversifikāciju un zemāko vidējo procentu likmi – tas būs pamats augstākām maržām nākamajos periodos. Visu 2020. gada 9 mēnešu laikā procentu izdevumu starpība bija 12%, kas atspoguļo pieeju kredītportfeļa pieauguma saskaņošanai ar nemainīgu likmes finansējumu. Konservatīvā parāda un pašu kapitāla struktūra ar pašu kapitālu, kas 2020. gada septembrī sasniedza 29% no kopējiem aktīviem, nodrošina lielāku stabilitāti tirgū COVID-19 attīstības laikā.

Stratēģiskā perspektīva

Kā tirgus līderis segmentā Kazahstānā1 kreditēšanas uzņēmums ziņo, ka tas stratēģiski koncentrējies uz diviem galvenajiem apakšsektoriem: mikrokredītiem MVU (maziem un vidējiem uzņēmumiem) un personīgajiem nomaksas aizdevumiem, kur uzņēmums redz neizmantotu izaugsmes potenciālu.

Par IDF Eirāziju

OnlineKazFinance LLP ir daļa no IDF Eurasia grupas, kas ir lielākais tiešsaistes kreditēšanas pakalpojums Krievijā un Kazahstānā un kas šajās valstīs darbojas ar zīmoliem Moneyman un Solva. Uzņēmums apvieno progresīvu procesu izmantošanu lēmumu pieņemšanā ar atbildīgas kreditēšanas principiem.


1 IDF Eurasia pārvalda lielāko nenodrošināto mikroaizdevumu portfeli Kazahstānā (Automātiski pārtulkots angļu valodā)

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner