Iepazīstinām ar jaunu produktu – Forward Flow

Ar prieku atklājam jaunu Mintos investīciju produktu – Forward Flow.

Forward Flow ir jauns un unikāls produkts kolektīvo aizdevumu tirgū, kas atspoguļo apņemšanos investēt iepriekš saskaņotu pamatā esošo aizdevumu komplektā ar iepriekš noteiktu likmi un uz noteiktu laika periodu.

Forward Flow līguma darbības laikā investori katru nedēļu saņem procentu maksājumus atbilstoši pamatā esošo aizdevumu atmaksas rezultātiem. Pamatsumma tiek atmaksāta, kad Forward Flow sasniedz gala termiņu.

Mintos aizdevumu tirgū šis investīciju produkts tiek uzrādīts kā viens aizdevums, un tā veids ir Forward Flow. Investori tajā var investēt tāpat kā jebkurā citā aizdevumā. Sadaļā “Informācija par aizdevumu” investori var apskatīt katram Forward Flow pamatā esošos aizdevumus un sekot līdzi to atmaksai.

Mēs esam pārliecināti, ka Forward Flow dos papildu vērtību Mintos investoriem.

– Forward Flow investētā pamatsumma strādā visu līguma laiku, tādējādi investori var samazināt reinvestēšanas risku salīdzinājumā ar individuālu aizdevumu pirkšanu.

– Investori var fiksēt procentu likmes uz ilgāku laika periodu, šādā veidā samazinot savu pakļautību procentu likmju svārstībām Mintos aizdevumu tirgū.

– Caurmērā investori var sagaidīt lielākus procentu ienākumus nekā līdzīgiem Mintos izvietotiem individuāliem aizdevumiem, jo līdzekļi tiek investēti uz ilgāku laiku.

Ieskaties te jau pavisam drīz, lai uzzinātu, kurš būs pirmais aizdevējs, kas piedāvās Forward Flow!

Detalizēta informācija par Forward Flow

 

Kas ietilpst Forward Flow?

Katrā Forward Flow ir vairāki mazāki aizdevumi. Šiem aizdevumiem parasti ir īsāki termiņi, tāpēc Forward Flow līguma darbības laikā tie tiks aizvietoti ar citiem. Visiem Forward Flow esošajiem aizdevumiem ir vienāda procentu likme, amortizācija un veids, kā arī līdzīgs termiņš un summa (iepriekš saskaņotā diapazonā). Investori jebkurā brīdī sadaļā “Informācija par aizdevumu” var apskatīt sīkākas detaļas un sekot līdzi katram aizdevumam individuāli.

Pamatā esošos aizdevumus aizdevējs aizvietos, kad tiem beigsies termiņš, tie tiks atmaksāti, vai arī to atmaksa kavēsies vairāk nekā 60 dienas. Pamatā esošajiem aizdevumiem ir jāatbilst tiem pašiem kvalitātes un atmaksas disciplīnas standartiem kā citiem Mintos pieejamajiem aizdevumiem, un aizdevējs nodrošinās ierasto līdzdalību aizdevumos.

Kā investori var investēt Forward Flow?

Investēt Forward Flow var tāpat kā jebkurā citā Mintos izvietotā aizdevumā: pirmreizējā un otrreizējā tirgū, izmantojot Auto Invest un ar Invest & Access. Forward Flow tiks iekļauti arī aizdevumu veida filtrā. Investori var investēt pamatā esošajos, tikai izvēloties Forward Flow – investēt vai pārdot individuālus pamatā esošos aizdevumus nav iespējams.

Kā darbojas Forward Flow?

Lai iegūtu pieeju Forward Flow, investori varēs investēt Mintos Finance izsniegtā aizdevumā attiecīgajam aizdevējam. Tas tiek nodrošināts ar ķīlu pār visu vai daļu no aizdevēja prasījuma pret tā aizņēmēju.

Mintos Finance ir Mintos grupas uzņēmums. Detalizēts struktūras apraksts ir pieejams Mintos Finance aizdevuma līgumā un cesijas līgumā.

Kā darbojas pamatā esošie aizdevumi?

Pamatā esošie aizdevumi nodrošina naudas plūsmu investoriem – pamatojoties uz to atmaksu, investori katru nedēļu saņem procentu maksājumus. Kad beidzas pamatā esošā aizdevuma termiņš, tas tiek atmaksāts, vai tā atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, tas tiek aizstāts ar jaunu aizdevumu. Ja aizdevējs nevar aizstāt pamatā esošo aizdevumu, tas atmaksās visu Forward Flow summu, un nauda tiks atgriezta investoriem.

Kā notiek Forward Flow atmaksa?

Pamatojoties uz pamatā esošo aizdevumu atmaksu, investori katru nedēļu saņem procentu maksājumus. Pamatsumma paliks investēta pamatā esošajos aizdevumos saskaņā ar Forward Flow līgumu līdz Forward Flow termiņa beigām.

Piemērs: investors saskaņā ar Forward Flow līgumu ir investējis trīs pamatā esošos aizdevumos. Par pēdējo nedēļu 1. aizdevums ir saņēmis 10 € pamatsummas un 2 € procentu maksājumus. 2. aizdevums ir saņēmis 5 € pamatsummas un 1 € procentu maksājumus. 3. aizdevums nav saņēmis ne pamatsummas, ne procentu maksājumus. Par šo nedēļu investoram tiks ieskaitīti procentu maksājumi 3 € apmērā, bet pamatsumma 15 € apmērā paliks investēta Forward Flow.

Kas notiek, ja netiek pildītas pamatā esošā aizdevuma saistības?

Aizdevējs to aizstās ar jaunu aizdevumu, kas atbilst kritērijiem. Ja aizdevējs to nevarēs izdarīt, tas atmaksās Forward Flow pilnā apmērā.

Vai Forward Flow ir atpirkšanas garantija?

Forward Flow darbojas nedaudz savādāk. Ja pamatā esošā aizdevuma atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, aizdevējam ir pienākums to aizstāt ar jaunu aizdevumu, un investīcija paliek Forward Flow saskaņā ar Forward Flow līgumu. Ja aizdevējs to nevar izdarīt, tam ir jāatmaksā Forward Flow pilnā apmērā.

Vai procentu likme ir garantēta?

Nē. Faktiskā procentu likme ir atkarīga no pamatā esošo aizdevumu regulāras atmaksas. Taču kopumā faktiskā procentu likme būs ļoti tuva iepriekš noteiktajai likmei.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner