Intervija ar Mogo Finance grupas finanšu direktoru Māri Kreicu

“Katram ir jādara tas, kas viņam sanāk vislabāk. Mūsu pamatzināšanas ir saistītas ar aizdevumu izsniegšanu klientiem. Esam izstrādājuši nopietnu klientu maksātspējas vērtēšanas procedūru, mūsu darbinieki spēj profesionāli novērtēt ķīlas kvalitāti.”

Maris Kreicis

“Savukārt Mintos komanda – ir izveidojusi savstarpējo aizdevumu platformu ar plašu investoru loku no visas pasaules,” par sadarbību ar Mintos saka Mogo Finance grupas finanšu direktors Māris Kreics, atzinīgi vērtējot augsto investoru interesi par uzņēmuma kredītiem.

Līdz šim Mogo aizdevumos veiktas investīcijas jau vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā. Visaktīvāk Mogo kredītus finansējuši investori no Latvijas, Vācijas un Lielbritānijas.

Salīdzinot ar citiem kredītu izsniedzējiem, kuri pievienojušies Mintos platformai, kādas, Jūsuprāt, ir trīs galvenās Mogo priekšrocības?

Viena no būtiskākajām Mogo priekšrocībām ir tā, ka šie kredīti ir zema riska, bet joprojām ar pietiekami augstu atdevi. Līdz šim vidējā neto gada atdeve Mogo kredītiem ir bijusi ap 11%. Kāpēc zema riska? Pirmkārt, kredīti ir nodrošināti ar auto ķīlu – vidēji Mogo aizdevumi ir 60% apmērā (LTV) no auto vērtības. Otrkārt, investoriem piedāvājam atpakaļ pirkuma garantiju. Treškārt, lielai daļai kredītu, kurus Mogo izvieto platformā, ir jau bijuši vairāki maksājumi pirms tam. Tas nozīmē, ka risks ir krietni zemāks, jo iepriekš ir bijusi laba atmaksas disciplīna.

Manuprāt, arī investīciju termiņš Mogo kredītiem ir optimāls. Nauda visu laiku pelna procentus, nav nepieciešamība ik pēc mēneša to investēt no jauna. Kredītiem ar līdzīgu atdevi, kuru termiņš ir viens mēnesis, pastāv risks, ka nebūs tūlītējas iespējas to investēt no jauna, kā rezultātā tā kādu laiku var stāvēt virtuālajā kontā un nepelnīt procentus.

Mogo ir dibināts 2012. gadā. Kā Jūs raksturotu uzņēmuma sniegumu šajā laikā?

Šo gadu laikā Mogo ir piedzīvojis strauju izaugsmi. Savā pakalpojumu segmentā esam kļuvuši par stabilu tirgus līderi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Gruzijā.

Par uzņēmuma izaugsmi liecina arī Mogo darbības rādītāji. Aizvadītā gada beigās kopējais bruto kredītportfelis sasniedza 64 miljonus eiro. Mogo ir vairāk nekā 30 filiāles uzņēmuma darbības valstīs. Tāpat esam noslēguši sadarbības līgumus ar vairāk nekā 1000 auto tirgotājiem un brokeriem. Mogo uzņēmumu grupā šobrīd strādā jau vairāk nekā 230 cilvēki, savukārt klientu skaits pārsniedz 29 tūkstošus.

Kas, Jūsuprāt, ir bijis Mogo panākumu atslēga? Kādi ir uzņēmuma tālākie attīstības plāni? 

Es domāju, ka Mogo sasniegumu pamatā ir skaidra izpratne par klienta vajadzībām. Tieši klients ir svarīgākā sastāvdaļa mūsu darbības modelī. Aizdevums, ķīla un citi nosacījumi seko pēc tam, kad esam izvērtējuši katra klienta individuālās vajadzības un iespējas.

Ja runājam par uzņēmuma attīstības plāniem, tad redzam, ka klienti arvien vairāk prasa risinājumus, kas sniegtu vēl lielāku mobilitāti pakalpojuma izmantošanā. Līdz ar to investēsim daudz laika un enerģijas, lai pakalpojums būtu tiešām ērts un klientiem pieejams. Protams, vērtējam arī iespējas paplašināt uzņēmuma darbību citās Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona valstīs.

Kā jūs raksturotu Mogo finanšu sniegumu?

Strādājot tikai mazliet vairāk nekā trīs gadus, Mogo grupas uzņēmumi ir uzrādījuši teicamus finanšu rādītājus. Šajos gados esam izsnieguši aizdevumus jau vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā. Provizoriski EBITDA Mogo grupai 2015. gadā būs ap 5,3 miljoniem eiro.

Diemžēl plašāk finanšu datus par aizvadīto gadu analizēt nevaru, jo meitas sabiedrība Latvijā ir izlaidusi obligācijas 20 miljonu eiro apmērā NASDAQ Riga, kas uzliek mums pienākumu vispirms informāciju sniegt NASDAQ.

Darbības paplašināšanai esam mērķtiecīgi piesaistījuši finansējumu arī no citiem  finanšu avotiem. Mogo grupas uzņēmumi 2015. gada maijā ir parakstījuši vienošanos ar vienu no vadošajiem Eiropas mezanīna fondiem – Mezzanine Management par 23,3 miljonu eiro aizdevuma piešķiršanu, no kura daļu jau šobrīd uzņēmums ir izmantojis. Esam gandarīti par Mezzanine Managment izrādīto uzticību, jo starp šī fonda investoriem ir arī Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un Eiropas Investīciju fonds. Tas parāda, ka strādājam pareizā virzienā.

Kāpēc Mogo Finance ir pievienojies Mintos platformai? Kāpēc neveidojāt savu platformu, kā to dara citi aizdevēji?

Manuprāt, katram ir jādara tas, kas viņam sanāk vislabāk. Mūsu pamatzināšanas ir saistītas ar aizdevumu izsniegšanu klientiem. Esam izstrādājuši nopietnu klientu maksātspējas vērtēšanas procedūru, mūsu darbinieki spēj profesionāli novērtēt ķīlas kvalitāti. Aizdevumu izsniegšanā šajos gados esam uzkrājuši nozīmīgu pieredzi, kā arī veikuši nopietnus ieguldījumus, lai pilnveidotu dažādus rīkus, tai skaitā ķīlas kvalitātes novērtēšanai.

Līdz ar to papildu finansējuma piesaisti no plaša investoru loka nolēmām nodot tiem, kas to dara profesionāli un kuriem ir zināšanas, kā arī iespējas sasniegt lielu investoru skaitu visā pasaulē. Turklāt veidot pašiem savu platformu būtu ļoti laikietilpīgi un dārgi.

Šobrīd investoriem platformā ir pieejami Lietuvā un Igaunijā izsniegti Mogo kredīti. Vai plānojat platformai pievienot arī citās valstīs izsniegtos aizdevumus?

Jā, šobrīd vērtējam iespēju platformā izvietot gan Latvijā, gan Gruzijā izsniegtos kredītus.

Kas ir Jūsu tipiskākais klients? Kā tiek veikta klienta maksātspējas vērtēšana? 

Mogo tipiskais klients ir ekonomiski aktīvs cilvēks ar regulāriem ienākumiem, kuram ikdienā svarīgs ir komforts, mobilitāte un savs laiks. Manuprāt, tieši tādēļ Mogo ar ātru un ērtu apkalpošanu ir likumsakarīga klientu pirmā izvēle.

Izvērtējot aizdevumu izsniegšanu, izmantojam savas zināšanas, jaunākās tehnoloģijas un visus konkrētajā tirgū pieejamos datus. Pēc rūpīgas analīzes tiek pieņemts lēmums par aizdevumu izsniegšanu konkrētajam klientam.

Kāda ir kredītu atmaksas disciplīna? Vidēji cik procenti kredītu tiek kavēti?

Dati liecina, ka vidēji 7 – 9% klientu kavē regulāro maksājumu laika posmā līdz 15 dienām. Statistika, protams, var atšķirties atkarībā no valsts. Kad sākam veikt pirmās parādu piedziņas aktivitātes, kavētāju skaits pēc 15 dienām sarūk līdz aptuveni 3 – 5%. Līgumu ar kavētājiem laužam līdz 35 dienai. Parasti mēs atjaunojam ap 30% no lauztajiem līgumiem, un klienti izvēlas turpināt pildīt savas saistības. Tomēr gadījumos, kad līgums netiek atjaunots, aizdevuma ķīla tiek atsavināta un realizēta. Šis process vidēji ilgst aptuveni 10 nedēļas.

Kāpēc ieviesāt atpakaļ pirkuma garantiju?

Runājot par atpakaļ pirkuma garantiju, gribu teikt, ka Mogo ir uzkrāta pietiekami nozīmīga pieredze kredītu izsniegšanā, lai diezgan precīzi varētu noteikt aptuveno saistību neizpildes apjomu portfeļa ietvaros. Zinot šo apjomu, mēs varam precīzi nocenot atpakaļ pirkuma garantiju un atpirkt kavētos kredītus, lai investoriem nebūtu jāgaida uz kredīta atgūšanu.

Mogo gadījumā procentu likme, kas tiek piedāvāta investoriem, ir pēc paredzamās saistību neizpildes, iecenojot atpakaļ pirkuma garantiju – atšķiras tikai ieguldījumu atdeve atkarībā no izvēlētā aizdevuma nodrošinājuma un termiņa. Tas ir jo īpaši svarīgi tiem, kuri investē tikai dažos kredītos, un kur katram kavētajam kredītam ir būtiska ietekme uz kopējo investīciju atdevi. Ar atpakaļ pirkuma garantiju investoriem nodrošinām mazāk mainīgu atdevi un vieglāk saprotamu produktu.

Vai plānojat palielināt platformā izvietoto kredītu apjomu? 

Jā, mēs plānojam platformā pamazām kāpināt izvietoto kredītu apjomus, šādā veidā finansējot kredītus Mogo grupas tālākai izaugsmei.

Jāsaka, ka kopumā esam diezgan apmierināti ar esošajiem rādītājiem – Mogo kredītos, kas izvietoti platformā, ir investēti jau vairāk nekā 5 miljoni eiro. Visaktīvāk mūsu kredītus ir finansējuši investori no Latvijas, ieguldot tajos gandrīz vienu miljonu eiro, tālāk seko investori no Vācijas ar kopējo summu, kas pārsniedz 760 tūkstošus eiro. Savukārt trešās lielākas investīcijas Mogo kredītos nāk no Lielbritānijas – nedaudz virs 680 tūkstošiem eiro.

 

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner