Introductie van beleggerscategorieën

Nu we dichter bij het verkrijgen van de vergunning komen, introduceren we beleggerscategorieën volgens de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Onder deze richtlijn zijn beleggingsondernemingen verplicht om beleggers in een van de 3 categorieën in te delen om ervoor te zorgen dat ze de juiste bescherming en ondersteuning krijgen voor hun niveau van ervaring, kennis en expertise. Tot Mintos de vergunning ontvangt, zijn deze categorieën puur informatief.

Beleggerscategorieën volgens de MiFID:

Niet-professionele beleggers

De meeste beleggers bij Mintos zullen als niet-professionele beleggers worden beschouwd. Niet-professionele beleggers hebben vergeleken met de andere categorieën minder ervaring en genieten het hoogste niveau van wettelijke bescherming. We zullen ze bijvoorbeeld voorzien van aanvullende rapportages en toelichtingen. Ook worden ze beschermd door het beschermingssysteem voor beleggers wanneer ze financiële instrumenten bij Mintos aanhouden. Standaard wordt elke belegger die niet wordt beschouwd als een professionele belegger of in aanmerking komende tegenpartij, beschouwd als een niet-professionele belegger onder de MiFID-regelgeving.

Professionele beleggers

Professionele beleggers worden geacht in staat te zijn hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico’s te begrijpen, met een grotere autonomie dan niet-professionele beleggers. Dit betekent dat ze toegang kunnen krijgen tot bepaalde aanbiedingen, maar dat ze afstand zullen doen van bepaalde wettelijke bescherming die aan niet-professionele beleggers wordt geboden. Professionele beleggers zijn doorgaans institutionele beleggers, of in sommige gevallen particulieren met uitgebreide beleggingservaring en een aanzienlijk vermogen.

In aanmerking komende tegenpartijen

In aanmerking komende tegenpartijen worden beschouwd als de meest gevorderde beleggers. Dit zijn doorgaans beleggingsondernemingen, kredietinstellingen, beleggingsfondsen of andere gereguleerde financiële instellingen. Ze krijgen minder wettelijke bescherming dan professionele beleggers.

Zodra Mintos de vergunning als beleggingsonderneming ontvangt en een gereguleerd platform wordt, kunnen beleggers een verzoek indienen om een andere categorie toegewezen te krijgen. Voor meer details, bekijk MiFID regelgeving, bijlage II.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner