Introductie van een nieuw product: Forward Flow

We kondigen graag een nieuw beleggingsproduct aan op Mintos – Forward Flow.

Forward Flow is een nieuw en uniek product in de markt voor crowdlending. Een Forward Flow is een verbintenis waarbij je voor een bepaalde periode belegt in een reeks vooraf overeengekomen onderliggende leningen, tegen een vooraf bepaald rentetarief.

Gedurende de looptijd van de Forward Flow overeenkomst ontvangen beleggers wekelijks rentebetalingen op basis van de prestaties van de onderliggende leningen. De hoofdsom wordt terugbetaald wanneer de Forward Flow afloopt.

Op Mintos wordt een Forward Flow gepresenteerd als een enkele lening met het leningtype Forward Flow. Beleggers kunnen hier, net als in elke andere lening, in beleggen. Beleggers kunnen voor elke Forward Flow alle onderliggende leningen zien in de details van de lening en hun prestaties volgen.

We zijn ervan overtuigd dat Forward Flow meer waarde zal opleveren voor beleggers bij Mintos.

– De hoofdsom die in een Forward Flow is belegd, zal gedurende de looptijd van de overeenkomst blijven werken. Hierdoor kunnen beleggers hun herbeleggingsrisico verminderen in vergelijking met het beleggen in afzonderlijke leningen.

– Beleggers kunnen de rente voor langere tijd vastzetten en zo blootstelling aan veranderingen in de rente op Mintos verminderen.

– Gemiddeld kunnen beleggers een hogere rente verwachten in vergelijking met vergelijkbare afzonderlijke leningen op het platform, omdat ze hun geld voor een langere periode vastleggen.

Kom snel terug voor een update over de eerste kredietverstrekker die binnenkort Forward Flow aanbiedt.

Details van Forward Flow

 

Wat houdt Forward Flow in?

Elke Forward Flow bevat meerdere kleinere onderliggende leningen. Deze leningen hebben meestal een kortere looptijd en zullen daarom gedurende de looptijd van de Forward Flow overeenkomst worden vervangen. Alle leningen in een Forward Flow hebben dezelfde rentevoet, aflossing, hetzelfde type lening, en een vergelijkbare looptijd en omvang (binnen een vooraf overeengekomen bereik). Beleggers kunnen op elk moment de details in het overzicht van de lening zien en alle leningen individueel volgen.

De onderliggende leningen worden door de kredietverstrekker vervangen wanneer ze aflopen, zijn terugbetaald of meer dan 60 dagen achterstallig zijn. De onderliggende leningen moeten aan dezelfde kwaliteits- en prestatienormen voldoen als andere leningen op Mintos, en de kredietverstrekker zal zoals gebruikelijk een aandeel op het spel houden.

Hoe kunnen beleggers in een Forward Flow beleggen?

Beleggers kunnen in een Forward Flow beleggen net zoals in elke andere lening op Mintos: op de primaire en secundaire markt, met behulp van Auto Invest, en ook via Invest & Access. Forward Flow zal ook worden toegevoegd aan het filter ’type lening’. Beleggers kunnen alleen in de onderliggende leningen via de Forward Flow beleggen, ze kunnen niet in afzonderlijke onderliggende leningen beleggen of deze verkopen.

Hoe werkt een Forward Flow?

Om Forward Flow leningen te verkrijgen, kunnen beleggers in een lening die door Mintos Finance aan de desbetreffende kredietverstrekker is verstrekt beleggen. Het wordt gewaarborgd door een pandrecht op alle of een deel van de vorderingen van de kredietverstrekker aan haar kredietnemers.

Mintos Finance is een groepsmaatschappij van Mintos. Een gedetailleerde beschrijving van de structuur is beschikbaar in de leningsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht van Mintos Finance.

Hoe werken de onderliggende leningen?

De onderliggende leningen zorgen voor de kasstroom voor beleggers – op basis van hun prestaties ontvangen beleggers wekelijkse rentebetalingen. Wanneer een onderliggende lening afloopt, wordt terugbetaald of meer dan 60 dagen achterstallig wordt, wordt deze vervangen door een nieuwe lening. Als de kredietverstrekker de onderliggende lening niet kan vervangen, betaalt het de volledige Forward Flow terug en zal het geld worden teruggegeven aan beleggers.

Hoe werken terugbetalingen voor een Forward Flow?

Beleggers ontvangen wekelijkse rentebetalingen op basis van de prestaties van de onderliggende leningen. In het kader van de Forward Flow overeenkomst blijft de hoofdsom belegd in onderliggende leningen tot de vervaldatum van de Forward Flow.

Voorbeeld: Een belegger heeft in een Forward Flow overeenkomst belegd die 3 onderliggende leningen bevat. Voor lening 1 is de afgelopen week € 10 hoofdsom en € 2 rente ontvangen. Lening 2 heeft € 5 hoofdsom en € 1 rente ontvangen. Lening 3 heeft geen rente of hoofdsom ontvangen. De belegger ontvangt deze week € 3 rente en € 15 hoofdsom blijft in de Forward Flow.

Wat gebeurt er als een onderliggende lening in gebreke blijft?

De kredietverstrekker zal deze vervangen door een nieuwe lening die aan de voorwaarden voldoet. Wanneer de kredietverstrekker niet in staat is dit te doen, moet het de gehele Forward Flow terugbetalen.

Heeft Forward Flow een terugkoopgarantie?

Forward Flow werkt op een iets andere manier. Als een onderliggende lening meer dan 60 dagen achterstallig wordt, is de kredietverstrekker verplicht deze te vervangen door een nieuwe lening en blijft de belegging in de Forward Flow in overeenstemming met de Forward Flow overeenkomst. Als de kredietverstrekker niet in staat is dit te doen, moet het de volledige Forward Flow terugbetalen.

Is de rente gegarandeerd?

Nee. De effectieve rente is afhankelijk van regelmatige terugbetalingen van de onderliggende leningen. Over het geheel genomen zal de effectieve rente echter zeer dicht bij de vooraf overeengekomen rente liggen.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner