Introductie van Notes – de toekomstige vorm van beleggen in leningen bij Mintos in een gereguleerde omgeving

We blijven werken aan het worden van een beleggingsonderneming en het doorvoeren van de nodige wijzigingen.

Een van de belangrijkste wijzigingen is de onderliggende opzet van hoe beleggers in leningen beleggen. In een gereguleerde omgeving worden beleggingen in leningen bij Mintos beleggingen in Notes – financiële instrumenten die worden gedekt door leningen. We vertellen je er graag meer over.

Belangrijkste wijzigingen
●      Leningen bij Mintos zullen worden geclassificeerd als gereguleerde financiële instrumenten, zogenaamde Notes
●      Een volledige Note zal overeenkomen met een volledige lening minus het aandeel dat de kredietverstrekker zelf behoudt
●      Elke Note heeft zijn eigen internationale identificatienummer voor effecten (ISIN)
●      Opgebouwde rente voor Notes zal op dezelfde manier werken als voor obligaties en andere schuldbewijzen
●      Er zullen uitgebreide prospectussen worden opgesteld over de potentiële beleggingen in leningen (Notes)
●      De gebruikerservaring op het platform van Mintos zal grotendeels hetzelfde blijven als nu

Introductie van Notes

We hebben de beste methoden in Europa vergeleken en uiteindelijk vastgesteld dat Notes de beste oplossing is. Het voldoet aan de wettelijke eisen en het ondersteunt het belang van de beleggers voor meer duidelijkheid en zekerheid bij het beleggen in leningen.

Op dit moment wordt, wanneer een belegger in leningen bij Mintos belegt, een overeenkomst van opdracht voor de lening opgesteld tussen de belegger en de kredietverstrekker. Notes daarentegen zijn financiële instrumenten die voldoen aan de Europese regelgeving, waaronder de EU Prospectus Regulation.

Het doel van Notes is om te zorgen voor transparantere kasstromen van terugbetalingen door kredietnemers en Mintos meer invloed te geven om de belangen van beleggers in geval van ongunstige kwesties te beschermen.

Een volledige Note zal overeenkomen met een lening minus het aandeel dat de kredietverstrekker zelf behoudt.

Als je bijvoorbeeld € 20 belegt in een Note die € 80 waard is na 20% afschrijving, krijg je 0,25 (of 25%) van een Note. Zie het voorbeeld in de onderstaande afbeelding.

Het proces van beleggen op het platform van Mintos zal hetzelfde zijn als met de huidige leningdelen.

Bovendien heeft elke Note zijn eigen individuele internationale identificatienummer voor effecten (ISIN), verstrekt door een effectenbewaarder. ISIN identificatie ondersteunt de nauwkeurige en efficiënte vereffening en afwikkeling van effecten, evenals de verwerking van betalingen die tijdens de levenscyclus van een uitgifte worden gedaan.

Wijzigingen in opgebouwde rente

De rente voor financiële instrumenten zal vanaf dag 1 dagelijks worden opgebouwd (op het niveau van Note, maar niet op het niveau van de belegger). Dit betekent dat wanneer een belegger een Note koopt (of een fractie van een Note), de belegger de hoofdsom samen met de opgebouwde rente koopt.

Bij de volgende betaaldatum voor rente, krijgt de belegger ook de opgebouwde rente waar hij/zij van tevoren voor heeft betaald bij het beleggen in de lening. In de meeste gevallen zal de eventuele opgebouwde rente relatief laag zijn, aangezien deze wordt berekend vanaf de laatste aflossingsdatum, meestal tot een maand geleden.

Stel dat een belegger een Note wil kopen die een rendement van 12% per jaar of 1% per maand biedt en die een maand geleden op de Primaire Markt van Mintos is geplaatst. Gedurende die ene maand zou 1% zijn opgebouwd en zou het een deel van de belegging zijn geworden.

Als de belegger bijvoorbeeld € 100 belegt, wordt de belegging automatisch in twee delen verdeeld: € 99 als hoofdsom en € 1 als opgebouwde rente.

Bij de volgende aflossingsdatum, krijgt de belegger de maandelijkse rente van 1% (over de hoofdsom van € 99) plus de € 1 (de opgebouwde rente vóór de aankoop).

Opgebouwde rente is een marktstandaard die wordt gebruikt voor obligaties en andere schuldbewijzen die vergelijkbaar zijn met Notes. Gewoonlijk wordt de opgebouwde rente  boven op een belegging betaald, maar zoals in het voorbeeld hierboven, kan het ook worden gedaan als onderdeel van de belegging om het voor beleggers gemakkelijker te maken.

Waar het om gaat, is dat het eindresultaat – het rendement – niet wordt beïnvloed, alleen het proces van de berekening en de overdracht van de rente.

Prospectussen beschrijven de beleggingsmogelijkheden

Als onderdeel van de nieuwe opzet voor beleggen bij Mintos, zullen er ook uitgebreide prospectussen komen met informatie over de mogelijke beleggingen in leningen (Notes).

Elk prospectus zal informatie bevatten over de Notes, beleggingsgerelateerde risicofactoren, onderliggende leningen, markt- en landgegevens, de kredietverstrekker en andere betrokken partijen, transactieoverzicht (inclusief de bestaande contracten), en andere gegevens die vereist zijn door de toepasselijke regelgeving.

Voordat de Notes aan beleggers kunnen worden aangeboden, zullen de prospectussen worden geregistreerd bij de Commissie voor Financiële en Kapitaalmarkten (FCMC). FCMC zal beoordelen of het prospectus voldoet aan de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie voordat het wordt goedgekeurd. Prospectussen zullen op de website van Mintos worden gepubliceerd en beleggers zullen er kennis van kunnen nemen voordat zij beleggingsbeslissingen nemen. Ook zullen ze elk jaar moeten worden vernieuwd, zodat de informatie up-to-date blijft.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat de onderliggende risico’s van het beleggen in leningen nog steeds aanwezig zullen zijn.

Meer informatie en vragen

In de loop van de tijd zullen Notes de huidige overeenkomsten van opdracht vervangen, zodat het Europese regelgevings- en toezichtskader wordt nageleefd. We verwachten dat de volledige overgang tot een jaar zal duren, vanaf het moment dat Mintos een gereguleerd platform wordt.

Hoewel er de komende maanden aan de kant van Mintos nog veel werk te doen is, moedigen we iedereen aan om hun mening te geven en eventuele vragen te stellen. We zullen ons best doen om uitleg te geven en veelgestelde vragen op te stellen, die alle aspecten behandelen die beleggers over Notes moeten weten.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner