Investīciju aizdevumos un akcijās salīdzinājums ilgtermiņā

16.02.2021

mintosblog

Neatkarīgi no izvēlētās aktīvu klases apdomīgs investors investīcijas vienmēr uztvers kā ilgtermiņa pasākumu. Lai gan ideja par lielas peļņas gūšanu no īstermiņa investīcijām izklausās ļoti pievilcīga, realitāte ir tāda, ka neparedzamā globālo tirgu un pasaules notikumu attīstība rada risku, kura dēļ panākumi ne vienmēr ir 100% garantēti.

Iepriekš mēs esam rakstījuši par diversifikācijas nozīmi, lai palīdzētu mazināt tirgus svārstību radītos riskus. Taču līdztekus labai diversifikācijai būtisku lomu rentabla portfeļa izveidē spēlē arī investīciju ilgums, it īpaši brīžos, kad pasaules tirgos ir vērojama lejupslīde. Investējot vienmērīgi vairāku gadu garumā, nevis šad un tad, kad tirgos valda labvēlīgi apstākļi, investori var kompensēt risku un tirgus svārstības, tādējādi nodrošinot lielāku finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

2020. gads un globālā recesija

 

2020. gads bija izaicinošs investoriem visās aktīvu klasēs. Pasaulei reaģējot uz ārkārtējo situāciju ieviešanu un ekonomisko recesiju COVID-19 pandēmijas dēļ, daudzi investori sākotnēji piedzīvoja savu portfeļu vērtības samazināšanos neatkarīgi no tā, vai viņi bija investējuši aizdevumos, akcijās, kapitāla daļās vai citās precēs. Mintos aizdevumu tirgū recesijas augstākajā punktā mēs piedzīvojām lielāka skaita kreditēšanas uzņēmumu nespēju pildīt savas saistības nekā vidēji ierasts. Lai gan tas ietekmēja gan jaunos, gan pieredzējušus investorus, ja ņem vērā Mintos platformā gūto atdevi kopš tās darbības uzsākšanas 2015. gadā, tad ilgtermiņa nozīme investēšanā kļūst vēl spēcīgāka.

Lai to demonstrētu, zemāk esošajā tabulā ir redzama katra gada laika svērtā atdeves likme (TWRR) visām investīcijām Mintos platformā atbilstoši pieņemtajiem atgūšanas rādītājiem 0% – 100% apmērā.

Visās pieņemto atgūšanas rādītāju kategorijās dati liecina, ka vidējā laika svērtā atdeve ir bijusi nemainīgi augsta līdz pagājušajam gadam, kad pasauli skāra finanšu katastrofa. Turklāt, ja pieņemam, ka līdzekļi tiek atgūti 50% apmērā[1], pat 0,69% zaudējumi vienā gadā šķiet salīdzinoši pieticīgi, ņemot vērā COVID-19 ietekmes mērogu visā pasaulē 2020. gadā.

Salīdzinot MSCI World un Bloomberg Barclays Global High Yield indeksu[2] TWRR tajos pašos laika posmos (parādīts zemāk), var gūt priekšstatu par to, kāds ir tādu alternatīvo investīciju platformu kā, piemēram, Mintos sniegums salīdzinājumā ar šīm globālajām biržām. Runājot par indeksiem, ar kuriem esam izvēlējušies salīdzināt Mintos, MSCI World atspoguļo atdevi no globāla un labi diversificēta akciju portfeļa, savukārt Bloomberg Barclays Global High Yield indekss atspoguļo atdevi no globāla, labi diversificēta augsta ienesīguma obligāciju portfeļa.

Piemēram, lai gan akciju (MSCI World indekss) vidējais ienesīgums 2019. un 2020. gadā bija augstāks nekā Mintos, to vispārējais svārstīgums un nedaudz zemākie ienesīguma rādītāji iepriekšējā periodā (2015. – 2018. gadā) nozīmē, ka, ņemot vērā visu periodu, Mintos ienesīgums ir līdzvērtīgs, taču mazāk svārstīgs, kas nozīmē mazāku risku investoriem. Tāpat arī augsta ienesīguma obligācijām (Bloomberg Barclays Global High Yield indekss) bija līdzīgs svārstīguma līmenis, kas atkal nozīmē, ka kopējais ienesīgums ir pielīdzināms Mintos.

Iespējams, labākais veids, kā novērtēt atdevi ilgākā laika posmā, ir apsvērt to anualizētas atdeves izteiksmē visā laika periodā no 2015. – 2020. gadam.

Kā redzams tabulā, pat investoram, kurš Mintos platformā sāka investēt 2019. gadā un turpināja to darīt arī 2020. gadā, būtu pieklājīga atdeve 4,59% apmērā (pie 50% vidējā atgūšanas rādītāja). Pat vissliktākajā gadījumā, ja atgūtie līdzekļi būtu 0%, investoram, kurš būtu investējis kopš 2018. gada, būtu neliela pozitīva kopējā atdeve.

Tagad salīdzināsim anualizēto atdevi no Mintos pieņemtā 50% atgūšanas līmeņa ar anualizēto atdevi no abiem iepriekš minētajiem globālajiem indeksiem:

Atsaucoties uz tabulu, kurā tiek salīdzināti Mintos un abu globālo indeksu TWRR, ir redzams, ka normālos tirgus apstākļos (laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam) abu indeksu atdeve katru gadu bija neprognozējami atšķirīga, savukārt Mintos piedāvāja paredzamāku un stabilāku atdevi. Aplūkojot anualizētās atdeves rādītājus šajā tabulā ir redzams, ka pat ar 2020. gada lejupslīdi kopējie ieguvumi un zaudējumi liecina, ka investīcijas aizdevumos ir samērā līdzīgas investīcijām akcijās, ja tos salīdzina vienā un tajā pašā laika posmā. Turklāt, salīdzinot Mintos un Bloomberg Barclay Global indeksa anualizēto atdevi 2018. gadā vai iepriekš, Mintos patiesībā uzrāda labākus rezultātus.

Lai gan paredzamā atdeve laika gaitā ir līdzīga, tā nav identiska, un tas apstiprina, ka investīcijas aizdevumos un akcijās ir nekorelējošas aktīvu klases. Tas nozīmē, ka investoriem, kuri grib diversificēt savu portfeli, neapdraudot atdevi, ir vērts investēt abās aktīvu klasēs ilgtermiņā.

Ilgtermiņa investīcijas nozīmē labāku atdevi kopumā

 

Neatkarīgi no tā, vai investē akcijās, aizdevumos vai kādā citā aktīvu klasē, dati liecina, ka investors, kurš veic investīcijas vairāku gadu garumā, finanšu tirgus satricinājumus izjūt mazāk nekā investors, kurš ir investējis īsākā laika posmā.

Pieredzējušiem investoriem tas drošvien nav šokējošs jaunums. Galu galā, runājot par akciju tirgu, tas ir nenoliedzami, ka labākos rezultātus tirgus nenoteiktības apstākļos nereti var iegūt no ilgtermiņa saistībām, jo līdz šim ir pierādījies, ka pēc sākotnējā krituma tirgus vienmēr atgūstas. Laika gaitā nepārtraukti investējot diversificētā portfelī, kuru veido dažādi aizdevumu veidi, kreditēšanas uzņēmumi, termiņi, valstis un citi mainīgie lielumi, investori Mintos platformā var gūt pievilcīgu atdevi, kas ir salīdzināma ar akciju tirgu atdevi, turklāt ar zemākām svārstībām.

 


[1]50% līdzekļu atgūšanas pieņēmums vislabāk atspoguļo faktisko atgūto līdzekļu apmēru kopā ar Mintos aplēsēm par pārējām atgūstamajām summām no saistības nepildošiem vai apturētiem kreditēšanas uzņēmumiem.

[2]Datu pieņēmums abiem indeksiem ir balstīts uz globāla un labi diversificēta portfeļa modeli Mintos darbības periodā no 2015. līdz 2020. gadam.

Komentāri

Meklēt

Important

Seko mums