Ir publicēts pirmais Mintos Risk Score atjauninājums

Iepazīstinām ar pirmo ceturkšņa atjauninājumu Mintos Risk Score – jaunajam skaitliskam riska novērtēšanas modelim investēšanai aizdevumos, kas tika ieviests  2020. gada oktobrī. Jaunākie rādītāji un apakšrādītāji ir balstīti uz 2020. gada 3. ceturkšņa datu uzraudzību un novērtējumu.

Pārskatā redzami arī iepriekšējie atjauninājumi

Lai investoriem būtu ērtāk aplūkot Mintos Risk Score atjauninājumus, mēs izveidojām īpašu Mintos Risk Score atjauninājumu lapu.

Mintos Risk Score atjauninājumu lapā Tu atradīsi informāciju par visām izmaiņām, kas veiktas Mintos Risk Score un apakšrādītājos, kā arī detalizētus komentārus par katru punktu, sākot ar 2021. gadu. Ērtības labad Tu vari arī lejupielādēt izklājlapu (spreadsheet), kurā Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir salīdzināti pa ceturkšņiem (pagaidām, 2020. gada 2. un 3. ceturksnis). Šajā lapā pēc katra jauna atjauninājuma būs pieejami arī iepriekšējie rādītāji.

Skatīt visus detalizētos atjauninājumus

Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņu pārskats, pamatojoties uz 2020. gada 3. ceturksni

2020. gada trešajā ceturksnī bija novērojamas galvenokārt pozitīvas tendences, kas samazināja investīciju risku. Neskatoties uz riska samazināšanās tendenci, aizdevumu procentu likmes Mintos aizdevumu tirgū turpināja pieaugt, jo kreditēšanas uzņēmumi saskārās ar konkurenci par investoru līdzekļiem. Lielākā daļa kreditēšanas uzņēmumu ir pielāgojuši savu uzņēmējdarbības modeli jaunajiem tirgus apstākļiem. Daudzi ir sākuši palielināt savu kredītportfeli un ir atguvuši rentabilitāti.

Tas ir atspoguļots arī jaunākajā Mintos Risk Score atjauninājumā.

Mintos Risk Score ir paaugstināts aizdevumiem, kurus izsniedz 12 no 89 šajā atjauninājumā iekļautajiem kreditēšanas uzņēmumiem. Rādītājs ir pazemināts divu kreditēšanas uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem. Divos gadījumos rādītājs ir atsaukts (RA), jo attiecīgajiem kreditēšanas uzņēmumiem nav nevienas neatmaksātas investīcijas aizdevumos, kā arī tie Mintos aizdevumu tirgū neizvieto nevienu jaunu aizdevumu.

Nozīmīgākie uzlabojumi ir vērojami atpirkšanas spējas apakšrādītājā, kas tika paaugstināts 23 kreditēšanas uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem, savukārt aizdevumiem no 5 uzņēmumiem tas tika pazemināts. Tas atspoguļo kreditēšanas uzņēmumu finanšu stabilitātes uzlabojumus, kas iegūti, nostiprinot pašu kapitāla stāvokli, palielinot rentabilitāti un diversificējot finansēšanas avotus.

Kredītu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tika paaugstināts 12 kreditēšanas uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem, bet 6 gadījumos tas tika pazemināts. Paaugstināšana galvenokārt tika veikta, ņemot vērā uzlabotos riska kontroles un kreditēšanas uzņēmumu iekšējos procesus, kā arī uzlaboto finanšu stabilitāti. Pazemināšana galvenokārt ir saistīta ar aizdevumu rezervju pieaugumu, līdz ar to vājāku finansiālo stāvokli katra atsevišķa aizdevumu apkalpotāja līmenī.

Vājākā tendence ir vērojama kredītportfeļa snieguma apakšrādītājā – tas tika paaugstināts tikai 7 kreditēšanas uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem, bet 11 gadījumos tas tika pazemināts. Starp galvenajiem pazemināšanas iemesliem ir atzīmējami nepastāvīgāki izsniegšanas apjomi attiecībā uz jauniem aizdevumiem un nodrošināto aizdevumu īpatsvara samazināšanās.

Ja runājam par Mintos izvietoto aizdevumu sadarbības struktūras apakšrādītāju, izmaiņas bija pavisam nelielas. Šis apakšrādītājs tika paaugstināts 3 gadījumos, un tas ir saistīts ar Mintos un kreditēšanas uzņēmumu juridiskās sadarbības sistēmu iekšēju pārskatīšanu. Ietekmēto aizdevumu juridiskā struktūra iepriekš bija gan netieša, gan tieša. Juridisko datu atjaunošana atstāj tikai vienu aktīvu struktūru, ar ķīlu, kas sedz visus aizdevumu tirgū esošos neatmaksātos aizdevumus.

Visos pārējos gadījumos sadarbības struktūras apakšrādītājs paliek nemainīgs.

Detalizēti komentāri par jaunākajām Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņām ir pieejami Mintos Risk Score atjauninājumu lapā.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score atjauninājumu regulārais grafiks ir reizi ceturksnī. Izņēmumi tiks veikti gadījumos, kad konkrētiem aizdevumu tirgū pieejamiem aizdevumiem būs bijuši būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiks ieviestas pēc nepieciešamības.

Atceries, ja gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, dari to pēc iespējas ātrāk.

Par metodoloģiju

Mintos Risk Score apkopo četrus apakšrādītājus, kas tiek piešķirti četriem dažādiem konkrētu aizdevumu (investīciju iespēju) aspektiem. Šie apakšrādītāji novērtē kredītportfeļa sniegumu (kredītportfeļa stāvoklis un līdzšinējais sniegums), aizdevumu apkalpotāja efektivitāti (aizdevuma apkalpotāja spēja iekasēt aizņēmēju maksājumus), atpirkšanas spēju (atpirkšanas nodrošinātāja spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamība) un sadarbības struktūru (juridiskā struktūra starp aizdevumu izsniedzošo uzņēmumu un Mintos). Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, mēs tiem piešķiram šādu svaru kopējā Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums 40%, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte 25%, atpirkšanas spēja 25% un juridiskā struktūra 10%.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir izteikti skaitliskā skalā no 10 līdz 1, kur 10 apzīmē zemu, bet 1 – augstu risku. Pie rādītāja var būt redzams arī  “Rādītājs atsaukts” – tas notiek gadījumā, ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, vai konkrētais kreditēšanas uzņēmums investēšanai nepiedāvā nevienu aizdevumu.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner