IuteCredit emituje obligacje o wartości 40 mln EUR

Mintos ma przyjemność ogłosić, że IuteCredit Europe, wiodąca europejska grupa ds. finansów osobistych, ogłosiła emisję czteroletnich uprzywilejowanych korporacyjnych obligacji zabezpieczonych (ISIN: XS2033386603) o wartości 40 mln EUR, z roczną stopą procentową 13%. Rozliczenie obligacji ma nastąpić 7 sierpnia 2019 r.

Nowe obligacje mają zostać wprowadzone na Otwarty rynek giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie 7 sierpnia 2019 r. W ciągu sześciu miesięcy zostanie złożony wniosek o umieszczenie obligacji na Rynku regulowanym.

Wielkość emisji obligacji jest kamieniem milowym dla IuteCredit. Wskazuje na wzrost i dojrzałość tej firmy oraz pokazuje zdolność pożyczkodawcy do inicjowania i obsługi pożyczek na dużą skalę. Udowadnia również, że firma jest rozpoznawana przez inwestorów instytucjonalnych w całej Europie.

Wpływy z emisji obligacji będą wspierać dalszy wzrost IuteCredit na Bałkanach oraz dywersyfikację źródeł finansowania.

Co to oznacza dla inwestorów Mintos?

IuteCredit wykorzysta część wpływów z obligacji na refinansowanie portfela pożyczek na rynku. Od 15 sierpnia 2019 r. IuteCredit będzie wykupywać część swoich pożyczek od inwestorów Mintos, korzystając z opcji kupna określonej w umowie cesji.

Obecnie łączna kwota niespłaconych przez IuteCredit pożyczek w Mintos wynosi około 24 mln EUR. Portfel pożyczek IuteCredit wynosi ponad 61 mln EUR. W nadchodzących tygodniach dostarczymy więcej informacji na temat spodziewanych wykupów.

IuteCredit spodziewa się, że w przyszłości będzie nadal finansować część swojego portefla pożyczek za pośrednictwem Mintos, zarówno z istniejących krajów, jak i nowych krajów, w których firma jest już obecna lub ma taki zamiar.

O firmie IuteCredit:

IuteCredit – założona w 2008 r. – jest wiodącą na rynku europejskim firmą zajmującą się finansami osobistymi. Grupa specjalizuje się w pożyczkach konsumenckich działając poprzez zależne od siebie w 100% podmioty, wykorzystując kapitał własny i kapitał pożyczkowy. IuteCredit obecnie obsługuje klientów w Mołdawii, Albanii, Macedonii Północnej, Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie.

Do 31 marca 2019 r. ta 300-osobowa firma, w tym zespół zarządzający i informatyczny, obsługiwała 150 000 aktywnych klientów kredytowych i współpracowało z grupą 430 000 klientów.

Produkty kredytowe IuteCredit to niezabezpieczone pożyczki konsumpcyjne o terminie zapadalności od 1 miesiąca do 36 miesięcy oraz pożyczki zabezpieczone samochodami o terminie zapadalności do 60 miesięcy.

Misją IuteCredit jest zapewnianie wyjątkowo korzystnych wrażeń w obszarze finansów osobistych, poprzez wychodzenie poza oczekiwania klientów.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner