IuteCredit Europe pokrywa spłaty na rzecz inwestorów Mintos

W do informacji, które poprzednio przekazaliśmy na temat firmy IuteCredit Kosowo, chcemy poinformować, że IuteCredit Europe pokrywa spłaty na rzecz inwestorów z tytułu inwestycji w pożyczki udzielone przez IuteCredit Kosowo. Firma IuteCredit Europe, właściciel spółki zależnej IuteCredit Kosowo, pokrywa bieżące zaległe płatności oraz płatności z 60-dniowym opóźnieniem, które mają gwarancję odkupu.

Od 6 grudnia 2019 roku, firma IuteCredit Europe przekazała do Mintos łącznie kwotę 84 125,20 EUR spłat pożyczek pożyczkobiorców, które są księgowane na kontach inwestorów Mintos.

W międzyczasie, zaangażowaliśmy lokalną kancelarię prawną w Kosowie, która będzie reprezentować Mintos i chronić interesy inwestorów Mintos.

Dla przypomnienia, w dniu 6 grudnia 2019 roku, cofnięto licencję IuteCredit Kosowo, a Centralny Bank Kosowa (CBK) ustanowił likwidatora spółki. Firma IuteCredit Europe podjęła niezbędne działania celem podważenia prawnych aspektów decyzji podjętej przez CBK.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Obsługi Inwestorów Mintos.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner