IuteCredit Group provádí předčasné platby pro investory Mintos

Od 6. prosince 2019 již skupina IuteCredit Group Mintosu převedla splátky dlužníků v celkové výši 161 415,43 €. Tyto splátky jsou pak připisovány na příslušné účty investorů Mintos.

Dnes skupina IuteCredit Group provedla další předčasnou platbu ve výši 500 000 €. Tato částka bude rozdistribuována a poslouží k úhradě nadcházejících splátek náležících investorům s aktiviními investicemi do úvěrů IuteCredit Kosovo. Tato předčasná platba byla provedena společně s nadále probíhajícími splatnými platbami pro investory Mintos.

Tato platba je projevem důvěry v souvislosti s nadcházejícími platbami ze strany IuteCredit Group.  Pokaždé, když dlužník poskytovateli úvěru uhradí splátku, obdrží Mintos o dané splátce informaci. Jakmile poskytovatel úvěrů splátku převede Mintosu, je tato splátka připsána na účet investorům.

V případě předčasné platby od IuteCredit Group je Mintos schopen připsat prostředky na účty investorů již ve chvíli, kdy obdrží informaci o splátce dlužníka pro příslušný úvěr poskytnutý společností IuteCredit.

O IuteCredit Group

Jak jsme Vás informovali již dříve, konec roku 2019 skupině IuteCredit Group přinesl nečekané zprávy související s obchodní činností v Kosovu. Přestože bude společnost přednostně pokračovat ve své snaze obchodní činnost v Kosovu opět obnovit, dle informací od vedení IuteCredit Group nelze ani vyloučit možnost, že skupina podá proti rozhodnutí Centrální banky Kosova mezinárodní a vnitrostátní žalobu.

Za účelem ujištění investorů na Mintosu, že situace v Kosovu má pouze relativní měřítko a pro skupinu IuteCredit Group je ojedinělým případem, se společnost dle svých slov rozhodla snížit portfolio IuteCredit Kosovo na 4,9 milionu € (30. září 2019: 9,3 milionu €). K tomuto rozhodnutí dochází z důvodu přiměřené obezřetnosti subjektu, neboť inkaso pohledávek zůstává nejisté.

Podle skupiny IuteCredit Group je snížení kosovského portfolia v nejlepším zájmu všech zúčastněných stran, jelikož se za daných okolností jedná o krok konzervativní, nicméně přiměřený. Situace v Kosovu bude mít pro IuteCredit Group pouze relativní měřítko a společnost se tak může více zaměřit na své každodenní povinnosti a úkoly, mezi něž patří ziskový růst skupiny. Činnost ve stávajících zemích dále probíhá podle plánu a bude také odrážet výsledky růstu v roce 2019, na které navážou i výroční finanční výkazy a zprávy.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner