IuteCredit kontynuuje obsługę istniejących pożyczek w Kosowie i wszczyna dochodzenie w sprawie niedawnej decyzji Banku Centralnego Kosowa

W związku z ogłoszeniem z piątku ubiegłego tygodnia, firma IuteCredit przedstawiła swoje stanowisko odnośnie do zaistniałej sytuacji i podjęła decyzję o podjęciu kolejnych kroków.

IuteCredit Kosovo, spółka zależna w 100% należąca do firmy IuteCredit Europe, potwierdza, że ich licencja na mikrofinansowanie została cofnięta ze skutkiem natychmiastowym od dnia 6 grudnia 2019 roku. Bank Centralny Kosowa (CBK) wyznaczył likwidatora dla firmy IuteCredit Kosovo.

Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez firmę IuteCreditzespół zarządzający spółki stwierdza, że cofnięcie licencji i wyznaczenie likwidatora jest całkowicie nieoczekiwane i nastąpiło bez wydania uprzedniego ostrzeżenia. Spółka niezwłocznie wszczęła dochodzenie i ocenę prawną faktów w celu pełnego wykorzystania wszystkich dostępnych środków prawnych, aby pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji i zapewnienia ochrony interesów IuteCredit Europe jako akcjonariusza, wierzyciela i inwestora w Kosowie.

Ze względu na cofnięcie licencji, firma IuteCredit Kosovo nie udziela już nowych pożyczek w Kosowie, ale nadal obsługuje istniejące pożyczki udzielone przed opublikowaniem komunikatu przez CBK w dniu 6 grudnia 2019 roku.

W związku z tym, inwestorzy na Mintos nie będą mieli od IuteCredit nowej oferty inwestycyjnej w pożyczki z Kosowa. Mintos podejmie niezbędne środki prawne w celu uzyskania od IuteCredit Kosovo środków pieniężnych należnych inwestorom działającym na Mintos. W tym celu, Mintos angażuje lokalną kancelarię prawną z Kosowa.

IuteCredit współpracuje z Mintos. Zarząd IuteCredit potwierdził swoje zobowiązanie do dokonania płatności, zgodnie z udzieloną gwarancją grupową w celu zapewnienia, że inwestorzy Mintos otrzymają zapłatę. W związku z tym, Mintos oczekuje, że inwestorzy otrzymają swoje środki z inwestycji dokonanych w pożyczki firmy IuteCredit Kosovo w sposób terminowy i w pełnej wysokości.

„Po prostu nie zgadzamy się z nieoczekiwaną i drastyczną decyzją CBK. Ponieważ mamy do czynienia z materializacją ryzyka biznesowego związanego z prowadzeniem działalności w różnych środowiskach prawnych i administracyjnych, my jako akcjonariusz, wierzyciel i inwestor jesteśmy przekonani, że można będzie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie w ramach praworządności i dialogu w Kosowie, i dlatego też, jak najszybciej podważymy tę decyzję” – powiedział Tarmo Sild, dyrektor generalny Grupy IuteCredit Europe.

O firmie IuteCredit

Założona w 2008 roku, IuteCredit jest wiodącą europejską firmą zajmującą się finansami osobistymi. Grupa specjalizuje się w pożyczkach konsumenckich udzielanych za pośrednictwem swoich 100% spółek zależnych, wykorzystujących w tym celu kapitał własny i kapitał pożyczkowy. Firma IuteCredit obsługuje klientów w Mołdawii, Albanii, Macedonii Północnej, Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie.

Według stanu na dzień 30.09.2019, zespół IuteCredit powiększył się do 341 pracowników, w tym zespołu zarządzającego i IT. Cały zespół IuteCredit rozpatrzył prawie 470 000 wniosków pożyczkowych w ciągu 9 miesięcy br. Firma IuteCredit zarządza w swojej bazie danych ponad 500 000 klientów, których pożyczki to ponad 90 mln EUR kwoty głównej brutto. Produkty pożyczkowe IuteCredit to niezabezpieczone pożyczki konsumpcyjne o terminie spłaty od 1 miesiąca do 36 miesięcy oraz pożyczki zabezpieczone na samochodach o terminie spłaty wynoszącym do 60 miesięcy. Misją firmy IuteCredit jest stworzenie niezwykłego doświadczenia w obszarze finansów osobistych dzięki przekraczaniu oczekiwań klientów.

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner