IuteCredit vydává dluhopisy v hodnotě 40 miliónů EUR

Společnost Mintos s potěšením oznamuje, že IuteCredit Europe, přední evropská skupina podnikající v oboru soukromých financí, oznámila emisi čtyřletých zajištěných prioritních korporátních dluhopisů (ISIN: XS2033386603) v hodnotě 40 milionů EUR, s roční úrokovou sazbou 13 %. Očekávané datum vypořádání dluhopisů je 7. srpna 2019.

Očekává se, že nové dluhopisy budou uvedeny na otevřený trh na frankfurtské burze cenných papírů dne 7. srpna 2019. Žádost o kótování dluhopisů na regulovaném trhu bude podána během šesti měsíců.

Rozsah emise dluhopisů představuje pro společnost IuteCredit významný milník. Je dokladem růstu a zralosti společnosti a svědčí o tom, že emitent dluhopisů je schopen vydat a spravovat dluhopisy v tomto rozsahu. Svědčí také o tom, že společnost je uznávána institucionálními investory v rámci celé Evropy.

Výnosy z emise dluhopisů podpoří dlouhodobý růst společnosti IuteCredit na Balkáně a přispějí k diverzifikaci jejích zdrojů financování.

Co to znamená pro investory společnosti Mintos?

Společnost IuteCredit použije část výnosů z emise dluhopisů na refinancování svého úvěrového portfolia na trhu. Od 15. srpna 2019 bude společnost IuteCredit odkupovat část svých úvěrů od investorů Mintos. Využije k tomu jejich možnosti opčních obchodů uvedené ve smlouvě o postoupení.

V současné době dosahuje celkový objem úvěrů IuteCredit vůči společnosti Mintos přibližně 24 miliónů EUR. Čisté úvěrové portfolio IuteCredit přesahuje 61 miliónů EUR. Další informace o očekávaných odkupech vám poskytneme v příštích týdnech.

IuteCredit očekává, že bude pokračovat ve financování části svého úvěrového portfolia prostřednictvím společnosti Mintos i v budoucnosti, a to jak ze stávajících zemí, tak i z nových zemí, na jejichž trhy vstoupila nebo se chystá vstoupit.

O společnosti IuteCredit:

Společnost IuteCredit, která byla založena v roce 2008, je přední evropská společnost v oblasti osobních financí. Skupina se specializuje na spotřebitelské úvěry prostřednictvím svých 100 % přidružených společností a využívá k tomu jak kmenový kapitál, tak i kapitál vytvořený z půjček. V současné době poskytuje IuteCredit služby zákazníkům v Moldávii, Albánii, Severní Makedonii, Kosovu a Bosně a Hercegovině.

K 31. březnu 2019, poskytovalo 300 pracovníků včetně členů managementu a IT týmu služby 150 000 aktivním zákazníkům, jimž byly poskytnuty půjčky, a celkem měla společnost ve svém portfoliu 430 000 zákazníků.

Úvěrové produkty společnosti IuteCredit jsou nezajištěné spotřebitelské půjčky se splatností v rozmezí od 1 měsíce do 36 měsíců a úvěry na automobily (zajištěné vozidly) s dobou splatnosti do 60 měsíců.

Společnost IuteCredit usiluje o poskytování špičkových služeb v oboru osobních financí, které překonají očekávání zákazníků.

 

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner