Izmaiņas Mogo prasījuma struktūrā

13.07.2018

mintosblog

Vēlamies informēt, ka Mogo mainīs prasījuma struktūru jaunajiem aizdevumiem, kas tiks piedāvāti Mintos aizdevumu tirgū no 2018. gada 16. jūlija.

Mintos aizdevumu tirgū piedāvāto aizdevumu prasījuma struktūra var iekļaut procentu likmes, kavētu maksājumu procentu likmes un soda naudas. Jāpiezīmē, ka procentu maksājumi ir galvenais ienākumu avots investoriem. Precīzu struktūru nosaka aizdevumu izsniedzējs, ņemot vērā savus uzstādījumus un pamatā esošo aizdevuma līgumu.

No 2018. gada 16. jūlija Mintos investoriem piedāvāto investīciju prasījuma struktūrā tiks veiktas šādas izmaiņas:

Soda procentu likme Bulgārijā izsniegtiem Mogo aizdevumiem tiks mainīta no 0,027% uz 0,01% dienā;

Soda procentu likme Latvijā izsniegtiem Mogo aizdevumiem tiks mainīta no 0,5% uz 0,01% dienā;

Soda procentu likme Lietuvā izsniegtiem Mogo aizdevumiem tiks mainīta no 0,05% uz 0,01% dienā;

Soda procentu likme Polijā izsniegtiem Mogo aizdevumiem tiks mainīta no 0,038% uz 0,01% dienā;

Soda procentu likme Rumānijā izsniegtiem Mogo aizdevumiem tiks mainīta no 0,108% uz 0,01% dienā;

Tas neietekmēs aizdevumus, kas Mintos aizdevumu tirgū tika izvietoti pirms 2018. gada 16. jūlija, kā arī nekādā mērā neietekmēs iepriekš veiktās investīcijas.

Iepriekšminētajām izmaiņām būs niecīga ietekme uz kopējo peļņu no investīcijām. Pilnīga informācija un katras investīcijas prasījuma struktūra ir pieejama katra aizdevuma cesijas līgumā investora konta sadaļā “Manas investīcijas“.

Sīkāku informāciju Tu vari apskatīt arī mūsu mājaslapas aizdevumu izsniedzēju sadaļā šeit.

PIEMĒRS

Investors investē 25 EUR Rumānijā izsniegtā Mogo aizdevumā. Kopējais aizdevuma apmērs ir 4000 EUR, un tas tiks atmaksāts 25 maksājumos. Ja, piemēram, aizņēmējs pirmo maksājumu kavē 20 dienas, Mogo aizņēmējam piemēros kavēta maksājuma komisiju. Piemērojot kavēta maksājuma komisijā veiktās izmaiņas, neto procentu maksājumu un kavēta maksājuma komisijas kopsumma šim konkrētajam kredītmaksājumam mainītos no iepriekšējiem 0,2344 EUR uz 0,2107 EUR.

Aplūkojot kopējo kavēta maksājuma komisijas samazinājuma ietekmi uz investora portfeļa kopējo peļņu, ir redzams, ka tā būs niecīga. Iemesls tam ir fakts, ka kavēta maksājuma komisija tiek aprēķināta tikai gadījumos, kad aizdevuma atmaksa ir novēlota. Pretstatā regulārajiem procentu maksājumiem kavēta maksājuma komisijas aprēķina pamatā ir tikai kavētā maksājuma apmērs, nevis kopējā neatmaksātā aizdevuma pamatsummu.

AizdevumsEUR 4000
Maksājumu mēneši25
Gada procentu likme investoriem10%

 

    Maksājums kavēts 20 dienas

Aizdevums
Ikmēneša pamatsummas maksājumsIkmēneša procentu maksājumsVecais piemērojamais sods (0,108% dienā)Jaunais piemērojamais sods (0,01% dienā)
Visa pamatsummaEUR
4000
EUR
160
EUR
33.3333
EUR
4.1760
EUR
0.3867
Investora daļaEUR
25
EUR
1
EUR
0.2083
EUR
0.0261
EUR
0.0024

 

Komentāri

Meklēt

Important

Seko mums