Jak můžete investovat do půjček od různých poskytovatelů půjček

Mintos tržiště nabízí investorům příležitost vytvořit dobře diverzifikované investiční portfolio na jediném tržišti. Na Mintos máte příležitosti diverzifikovat napříč různými druhy půjček, dobami splatností, zeměpisnými oblastmi, měnami, procentem výnosů, úrovněmi rizikovosti, půjčkami s garancí nebo bez garance zpětného odkoupení a také napříč různými poskytovateli půjček. Detailní vysvětlení každého z těchto kroků můžete nalézt zde.


Jeden z nejčastějších návrhů, jak diverzifikovat u peer-to-peer investování, je diverzifikovat napříč různými platformami. V mnoha případech peer-to-peer platformy pro půjčování nabízí investorům pouze možnost investovat do půjček poskytnutých jedním poskytovatelem půjček – sami sebou. Pokud však investujete přes Mintos, dostanete okamžitý přístup k široké paletě poskytovatelů půjček na jednom tržišti. To znamená, že v podstatě máte přístup k schopnostem mnoha různých „platforem“ na jednom místě.

Investování do půjček od různých poskytovatelů půjček

Mintos překotně roste a noví poskytovatelé půjček se neustále přidávají na tržiště. Momentálně máme 38 různých poskytovatelů půjček ze čtyř kontinentů – Afriky, Asie, Evropy a Jižní Ameriky. Všichni poskytovatelé půjček na Mintos nabízejí investorům něco odlišného, různé typy půjček, procento výnosů, doby splatností, zeměpisné oblasti a měny. Také jsou všichni v různých fázích vývoje, od začínajících a rapidně rostoucích společností po veliké korporace, které podnikají více než desetiletí. Investováním do půjček od různých poskytovatelů půjček, se nejenom otvíráte více investičním příležitostem, ale také zároveň rozkládáte Vaše riziko pro případ, že poskytovatel půjčky zažije finanční nesnáze. Toto je velice důležité, jelikož poskytovatel půjčky spravuje půjčku jménem investora. Pokud poskytovatel půjčky bude zažívat finanční nesnáze, tak nemusí být schopen shromažďovat platby od dlužníků efektivně, což může vést k tomu, že investor může dostávat své výnosy se zpožděním. Navíc v nepravděpodobném případě bankrotu poskytovatele půjček, nemusí být schopen dodržet garanci zpětného odkoupení. Nicméně Mintos má několik úrovní zmírnění rizika a také uzavřené dohody, které Vás mají ochránit před chybějícími splátkami půjčky a prodlením dlužníka. O tomto si můžete přečíst více zde.

Diverzifikace neznamená, to že byste měli investovat do čehokoli. Stále máte svoje investiční preference. Na Mintos máme skvělý nástroj, který Vám pomůže vytvořit diverzifikované portfolio, zatímco investujete přesně do takových půjček, do kterých chcete – Auto Invest. Auto Invest automaticky implementuje Vámi vybranou investiční strategii. Vše co musíte udělat, je vybrat Vaše investiční kritéria, například, do jakých poskytovatelů půjček byste chtěli investovat, v jaké měně a s jakou dobou splatnosti. Cokoliv si vyberete, Auto Invest automaticky investuje do vyhovujících půjček. Přístup k Auto Invest máte v jakýkoliv okamžik. Můžete sledovat aktivitu Vašeho portfolia v reálném čase, abyste se ujistili, že pracuje v souladu s Vašimi investičními cíli.

Nové portfolio můžete vytvořit v záložce „Auto Invest“ Vašeho investičního účtu.

Jak můžete investovat do půjček od různých poskytovatelů půjček

Pokud na Mintos tržišti investujete manuálně a chcete investovat do půjček od určitého poskytovatele půjček nebo několika poskytovatelů půjček, můžete vybrat půjčky použitím filtru „Poskytovatel půjčky“ na levé straně stránky s Primárním a Sekundárním Trhem. Jakmile vyberete poskytovatele půjček, které preferujete, budou Vám dostupné k investování pouze půjčky od vybraných poskytovatelů půjček.

Pokud používáte Auto Invest, můžete také vybrat příslušné poskytovatele půjček, které chcete ve Vašem investičním portfoliu. Pokud chcete zahrnout všechny poskytovatele půjček nebo nevybrat žádného poskytovatele půjček z Vašeho investičního portfolia, můžete použít možnost „Vybrat/Vymazat vše“.

Auto Invest obsahuje velice užitečný nástroj, který Vám umožní jednoduše diverzifikovat napříč poskytovateli půjček – Možnost diverzifikovat napříč poskytovateli půjček v Auto Invest. Pokud možnost povolíte, tak nástroj diverzifikace automaticky nastaví stejný investiční limit pro všechny poskytovatele půjček zahrnuté v portfoliu. Například pokud máte Auto Invest portfolio s vybranými deseti poskytovateli půjček, tak diverzifikační nástroj nastaví 10% limit celkového portfolia pro investice do půjček od každého z deseti poskytovatelů půjček. Tento nástroj může být také aktivován v existujících Auto Invest portfoliích.

Procento půjček můžete upravit u každého poskytovatele půjček vybráním číselných hodnot vedle jména poskytovatele půjček.

S Auto Invest si můžete vytvořit několik automatických portfolio, pro každou skupinu Vašich preferencí jedno. Vy máte stále kontrolu, ale zároveň využijete všechny benefity, jelikož diverzifikace se stane lehkou a efektivní.

Je důležité si uvědomit, že zatímco vytváření diverzifikovaného portfolia je důležité, tak to není jednorázové rozhodnutí nebo jednání. Jakmile jste vytvořili Vaše investiční portfolio, které je diverzifikované s množstvím rizika, které je pro Vás akceptovatelné, měli byste pokračovat v jeho udržování. To znamená monitorovat konzistenci Vašich investic a změn ve strategii, relativní výkonnost a riziko. Je doporučené často opětovně navštěvovat Vaše investice pro kontrolu a udržení úrovně rizika, kterou jste si vybrali a případně upravit změny, které mohou nastat, jakožto výsledek výkonosti trhu.

Je mnoho způsobů, jak diverzifikovat Vaše úvěrové portfolio na Mintos, přesně sedm. Můžete diverzifikovat napříč typy půjček, dobami splatností, procentem výnosů, státy, měnami, půjčkami s garancí a bez garance zpětného odkoupení a poskytovateli půjček. Využijte příležitosti a flexibilitu, kterou Mintos tržiště nabízí a vytvořte dobře diverzifikované portfolio!

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner