Jaunākā informācija par Eleving Group tirgus rezultātiem

Eleving Group aicina Mintos investorus iepazīties ar jaunāko informāciju par grupas darbības rezultātiem un nākotnes mērķiem, ņemot vērā pašreizējos tirgus apstākļus:

1. Ieskicēsim būtiskāko. Kas ir Eleving Group?

Modestas Sudnius, Eleving Group izpilddirektors: “Aizsākot savu darbību kā viena zīmola uzņēmums, kas galvenokārt koncentrējās uz transportlīdzekļu finansēšanu, Eleving tagad ir kļuvis par globālu, vairāku zīmolu grupu ar vairākām uzņēmējdarbības līnijām, kas aptver dažādus finansēšanas produktus. Uzņēmums tika izveidots 2012. gadā ar mērķi aizpildīt plaisu lietotu transportlīdzekļu finansēšanas tirgū Latvijā, bet drīz vien mēs redzējām, ka varam kļūt par globālu spēlētāju. Jau gadu pēc dibināšanas mēs bijām izvērsuši darbību visās Baltijas valstīs, un turpmākajos gados turpinājām paplašināties. Šobrīd mēs darbojamies 15 tirgos, mūsu klientu portfelis aptver vairāk nekā 500 000 klientu visā pasaulē un izsniegto aizdevumu apjoms ir aptuveni 1,115 miljardi eiro. Lai gan mūs raksturo jaunuzņēmuma kultūra un FinTech risinājumi, mēs nodrošinām korporatīvu sniegumu un īstenojam ilgtermiņa stratēģiju. Mēs lepojamies ar savu pierādīto stabilitāti un pieredzi, kas gūta, darbojoties vairāk nekā 20 tirgos – iespējams, tā ir mūsu “zelta formula”. Eleving Group bija pats pirmais uzņēmums, kas pievienojās Mintos platformai, un kopš 2015. gada grupa tajā ir izvietojusi aizdevumus no gandrīz 20 valstīm ar 20 produktiem. Investori procentu maksājumos par investīcijām Eleving aizdevumos ir nopelnījuši 44,9 miljonus eiro. Uz šodienu Eleving Group izvietotie aizdevumi veido vairāk nekā 15 % no visiem Mintos platformā piedāvātajiem aizdevumiem.”

2. Kā Eleving Group ietekmē situācija un noskaņojums pasaules tirgos, nenoteiktība, ko rada enerģijas un degvielas cenu kāpums, inflācija un globālās pandēmijas sekas?

Modestas: “Lai gan mēs apzināmies situāciju un valdošo neskaidrību, esam pārliecināti par stratēģiskajiem pasākumiem, ko esam veikuši, lai mazinātu mūsu pakļautību dažādiem makroekonomiskiem satricinājumiem. Ņemot vērā jauno realitāti, mēs rūpīgāk izvērtējam papildu biznesa attīstības aktivitātes, taču joprojām saglabājam savu izaugsmes domāšanu un attīstības kursu.

Esam novērojuši, ka klienti ir piesardzīgāki attiecībā uz jaunām finanšu saistībām, un tā ir laba ziņa, jo liecina par finanšu pratības uzlabošanos. Viena no mūsu prioritātēm ir saglabāt klientu apkalpošanas izmaksas pašreizējā līmenī, un mēs priecājamies, ka pieprasījums pēc mūsu produktiem un klientu kredītdisciplīna saglabājas augsta lielākajā daļā grupas tirgu.

Runājot par mobilitātes paradumiem, ir skaidrs, ka šajos laikos cilvēki vairāk domā par ekonomiku un ilgtspēju. Lietotie transportlīdzekļi no tirgus nepazudīs. Tomēr cilvēki sāks meklēt transportlīdzekļus ar mazāku vai hibrīda dzinēju. Tas ļaus ietaupīt daļu naudas, jo samazināsies degvielas izmaksas un apkope. Tā ir saprātīga pieeja, un mēs esam gatavi šādām pārmaiņām mobilitātes jomā.”

3. Cik labs bija pēdējais ceturksnis Eleving Group, un kādi ir galvenie secinājumi?

Māris Kreics, Eleving Group finanšu direktors: “2022. gada pirmajā ceturksnī bija vērojams būtisks visu galveno darbības rādītāju (KPI) pieaugums. Mēs sasniedzām lieliskus rezultātus, neraugoties uz spēcīgo pretvēju, ko izraisīja karš Ukrainā, augošā inflācija un Covid-19 pandēmijas sekas pasaules ekonomikā. Mūsu koriģētie ieņēmumi palielinājās par 43,5%, sasniedzot 45,4 miljonus eiro, savukārt koriģētā EBITDA palielinājās par 27,8 %, 2022. gada 1. ceturksnī sasniedzot 17,1 miljonu eiro. Arī koriģētā tīrā peļņa uzrādīja lieliskus rādītājus, sasniedzot 5,9 miljonu eiro atzīmi šajā periodā, pārsniedzot mūsu plānotos rādītājus 1. ceturksnim. Gada sākums uzņēmumam ir bijis ļoti veiksmīgs, nostādot mūs ideālā pozīcijā tuvākajā nākotnē.”

4. Kā Eleving Group ir ietekmējusi pašreizējā ģeopolitiskā realitāte pasaulē, jo īpaši Austrumeiropā, kur atrodas vairāki grupas tirgi?

Māris: “Ukrainā notiekošais karš mūs sarūgtina gan personiskā, gan uzņēmuma līmenī. Divus no mūsu darbības tirgiem – Ukrainu un Baltkrieviju – karš ietekmē tiešā mērā, un mūsu stratēģija abos tirgos ir samazināt portfeļa ekspozīciju, vienlaikus saglabājot efektīvu izmaksu struktūru.

Aizdevumu izsniegšana abās valstīs ir apturēta. Martā Baltkrievijā tika ieviestas jaunas pirmstermiņa atmaksāšanas iniciatīvas, kuru rezultātā iekasēto summu apjoms sasniedza līdz šim labāko rezultātu. Tajā pašā mēnesī Ukrainā bija vērojams ievērojams iekasēšanas kritums. Tomēr nākamajā mēnesī bija vērojami ievērojami uzlabojumi, jo aprīlī iekasētā skaidra nauda vairāk nekā divas reizes pārsniedza marta rādītājus. Turklāt, lai gan Ukrainā tika apturēti pārrobežu maksājumi un valūtas konvertācija, Baltkrievijas operācijas koncentrējās uz saistību nokārtošanu pret grupu.

Mēs koncentrējamies uz nesamaksāto saistību atmaksu Baltkrievijā, jo īpaši pret Mintos investoriem. Februāra beigās mūsu Baltkrievijas uzņēmuma saistības pret Mintos bija 9,6 miljoni eiro, bet pašlaik (2022. gada jūnijā) tās ir 7,8 miljoni eiro. Laika posmā kopš 24. februāra mēs investoriem procentos esam samaksājuši vairāk nekā 0,22 miljonus eiro.

Kopumā mūsu stratēģiskā priekšrocība ir uzņēmējdarbības diversifikācija. Tas nozīmē, ka uzņēmējdarbības riski ir sadalīti 15 tirgos trīs kontinentos.”

5. Kādi ir Eleving Group biznesa attīstības un finanšu mērķi šim gadam un vidējā termiņā?

Modestas: “Mēs plānojam ģeogrāfiski paplašināt savu uzņēmējdarbību, pakāpeniski ieejot jaunos tirgos, kā arī produktu ziņā, paplašinot savu darbību esošajos tirgos. Esam izstrādājuši jaunu veidu, kā uzsākt darbību jaunos tirgos, kas samazina sākotnējos riskus un palielina panākumu līmeni visā darbības uzsākšanas posmā.

Turklāt esam izveidojuši labi funkcionējošu vertikālo produktu ciklu, kas ļauj mums izmantot transportlīdzekli visā tā vērtības ķēdē – iegādājoties pilnīgi jaunus transportlīdzekļus un paturot tos savā portfelī 10 gadus, lai tos tālāk izmantotu automobiļu koplietošanai, abonēšanai, transportlīdzekļu finansēšanai, kas ir tuvu izdevīgam riskam, un finansēšanai, izmantojot mūsu tradicionālos produktus.

Papildus tam mēs plānojam attīstīt esošos produktus mūsu tirgos. Turpināsim attīstīt Latvijā un Igaunijā nesen ieviesto transportlīdzekļu abonēšanas produktu un izpētīsim iespējas to paplašināt arī citos tirgos, jo tas ir pierādījis savu potenciālu pirmajos darbības mēnešos Baltijā.

Tāpat jau ir pieņemta un tiek aktīvi īstenota grupas līmeņa ESG stratēģija. Mēs kā grupa plānojam ievērojami palielināt bezizmešu transportlīdzekļu īpatsvaru savā portfelī. Mērķis ir līdz 2025. gadam mūsu portfelī iekļaut vismaz 1000 bezemisijas transportlīdzekļu.”

6. Kā Eleving Group vērtē savu pašreizējo finansējuma situāciju?

Māris: “Esam gandarīti par mūsu pašreizējo diversificēto finansējuma struktūru, kurā Mintos ieņem nozīmīgu lomu, taču tajā pašā laikā tas ir tikai viens no finansējuma piesaistes kanāliem. Bez Mintos mums ir arī citi avoti, piemēram, emitētās obligācijas, banku aizdevumi un aizņēmumi no trešām personām. Tā kā mēs 2021. gadā piesaistījām jaunākās eiroobligācijas (150 miljoni, kotētas Frankfurtē) un tajā pašā gadā refinansējām mūsu Latvijā vēl neizpirktās obligācijas (30 miljoni, kotētas Baltijā), mēs ieguvām ievērojami izdevīgākus nosacījumus, nekā pašlaik ir pieejami kapitāla tirgos. Turklāt mūsu aizņēmumu dzēšanas termiņš tagad ir pagarināts ilgāk par nākamo gadu – Latvijas nenodrošinātās obligācijas ir atmaksājamas 2024. gadā, bet eiroobligācijas – 2026. gadā. Turklāt 2021. gada pēdējās dienās mēs emitējām arī savas pirmās subordinētās obligācijas par kopējo summu 25 miljoni eiro ar dzēšanas termiņu 2031. gadā, kas pašlaik tiek kotētas Baltijas Fondu biržā.

Vienlaikus mēs saprotam, ka Mintos investoriem ir nepieciešama atbilstoša investīciju atdeve un likviditāte, tāpēc mūsu mērķis ir piedāvāt aizdevumus ar investoriem pievilcīgām procentu likmēm. Ir vērts atzīmēt, ka visiem Eleving Group izvietotajiem aizdevumiem ir grupas atpirkšanas pienākums. Mintos kļūstot par regulētu ieguldījumu brokeru sabiedrību, mēs sagaidām ievērojami lielāku pārredzamību no visām iesaistītajām pusēm, kas, mūsuprāt, ir ļoti pozitīva zīme investoriem. Turklāt tam vajadzētu palīdzēt platformai vēl vairāk attīstīties un vēl vairāk aizsargāt investorus.”

Par Eleving Group

2012. gadā Latvijā dibinātā Eleving Group Mintos platformai pievienojās 2015. gadā, sākotnēji investīcijām piedāvājot aizdevumus no Latvijas. Šajā laikā grupa Mintos platformā ir izvietojusi 15 valstīs izsniegtus aizdevumus, pārstāvot Baltijas valstis, kā arī Centrālo, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropu. Uzņēmums darbojas arī Kaukāzā, Centrālāzijā un Austrumāfrikā. Līdz šim uzņēmums aizdevumos ir izsniedzis vairāk nekā 1,115 miljardus eiro, un tā neto kredītportfelis pārsniedz 260 miljonus eiro.

Daži Eleving Group un Mintos kapitāla investori pārklājas.

Jaunākās ziņas

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner