Jaunākās ziņas par Aforti Finance, 2020. gada 4. februāris.

2020. gada 4. februāris

Ja Tu esi Mintos investors, kuram ir aktīvas investīcijas Aforti Finance izsniegtos aizdevumos, tad jaunāko informāciju par notiekošo saņemsi savā e-pastā.

2019. gada 19. decembris

Kaut gan Aforti Finance turpina veikt regulārus maksājumus, lai segtu uzkrāto negatīvo norēķinu, tekošos aizņēmēju maksājumus un aizdevumu atpirkšanu, šie maksājumi ir ievērojami samazinājušies, kopš mēs pēdējo reizi informējām par situācijas attīstību. Ienākošie maksājumi vispirms tiek novirzīti, lai segtu investoriem pienākošos negatīvo norēķinu, kuru sākotnēji sedza Mintos, un pēc tam, lai investoriem segtu aizņēmēju maksājumus.

Pašlaik notiek sarunas ar Aforti Finance vadību, lai atrisinātu radušos situāciju labākajās Mintos investoru interesēs. Mēs izvērtējam dažādus iespējamos nākamos soļus un informēsim Tevi par jebkuriem nozīmīgiem pavērsieniem.

Paldies par izrādīto pacietību, sapratni un uzticību, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai tiktu izpildītas saistības, kas izriet no Aforti Finance līgumiem ar Mintos un Mintos investoriem.


Mēs esam apkopojuši Mintos blogā, sociālajos medijos un mūsu investoru atbalsta komandai uzdotos jautājumus, uz kuriem sniegsim atbildi vienā nedaudz plašākā komentārā. Turpini lasīt, lai iegūtu plašāku informāciju par situāciju ar Aforti Finance.

Pēc tam, kad oktobra sākumā publicējām pēdējos jaunumus par Aforti, daži investori jautāja, vai mēs veicam maksājumus investoriem, pirms esam saņēmuši maksājumus no aizdevumu izsniedzējiem. Mintos prioritāte ir investoru pieredze. Tāpēc situācijās, kad aizdevumu izsniedzējs norādīja, ka aizņēmējs ir veicis maksājumu, un mēs zinājām, ka aizdevumu izsniedzējs maksājumu pārskaitīs nākamo pāris dienu laikā, mēs naudu pievienojām investoru kontiem, lai gan mēs vēl nebijām saņēmuši aizņēmēja maksājumu no aizdevumu izsniedzēja. Vairumā gadījumu tas nerada nekādas problēmas, jo, lai izvairītos no nevajadzīgiem naudas pārskaitījumiem turp un atpakaļ, mēs ar aizdevumu izsniedzējiem strādājam, izmantojot neto norēķinu sistēmu. Retos gadījumos tas īslaicīgi var radīt negatīvus norēķinus līdz brīdim, kad aizdevumu izsniedzējs pārskaita aizņēmēja maksājumu.

Aforti Finance gadījumā mēs rīkojāmies līdzīgi, līdz radās neatbilstība aizdevumu statusos, ko sākotnēji izraisīja tehniska problēma, bet kas vēlāk izvērtās sarežģītākā jautājumā par maksājumu pārskaitījumiem. Līdz ar to investoru kontiem tika pievienota nauda, lai gan Aforti Finance vēl nebija pārskaitījis aizņēmēju maksājumus, un tas vēlāk izraisīja uzkrātu negatīvu norēķinu no Aforti Finance uz Mintos. Šobrīd mūsu vienošanās ar Aforti Finance paredz atrisināt situāciju ar negatīvo norēķinu un vienlaikus turpināt Mintos investoriem pārskaitīt aizņēmēju maksājumus, kuri ir jāsaņem atbilstoši attiecīgo aizdevumu grafikiem.

Kaut arī šis gadījums ir izaicinošs, mēs esam guvuši vērtīgas atziņas un uzlabojuši katru procesa etapu. Mēs pateicamies investoriem par izrādīto pacietību, kamēr mūsu komanda strādā pie situācijas atrisināšanas.

Mēs maksājumu pārskaitīšanas procesā esam ieviesuši jaunas procedūras, kas pozitīvi ietekmēs investoru pieredzi Mintos. Tuvāko mēnešu laikā mēs ieviesīsim jaunu statusu – procesā esoši maksājumi. Tas nodrošinās labāku pārredzamību, jo investori varēs apskatīt, kurā posmā ceļā no aizņēmēja pie investora atrodas aizņēmēja maksājumi.

Saistībā ar Aforti Finance daži investori jautāja, vai investoriem ir cesijas līgumi, kuri paredz, ka konkrēta aizņēmēja maksājumi ir ieķīlāti. Saskaņā ar cesijas līgumiem aizņēmēju maksājumi netiek ieķīlāti. Pēc cesijas līguma noslēgšanas investoriem ir tiešs prasījums pret aizņēmēju, un aizņēmēju maksājumi, kurus saņem aizdevumu izsniedzējs, tiek novirzīti jeb, citiem vārdiem sakot, pārskaitīti investoriem. Tiklīdz aizdevumu izsniedzējs saņem maksājumu par aizdevumu, kas ir piešķirts investoriem, aizdevuma izsniedzējam ir pienākums pārskaitīt Mintos investoriem pienākošos šī maksājuma daļu, un tā ir jāsadala starp investoriem. Līdz brīdim, kad šis pārskaitījums ir ticis izpildīts, investoriem ir prasījums pret aizdevumu izsniedzēju par investoru vārdā no aizņēmēja saņemtā maksājuma pārskaitīšanu. Ja aizdevumu izsniedzējs investoriem nepārskaita no aizņēmējiem saņemtos maksājumus, Mintos ir tiesības iejaukties, lai aizsargātu investoru intereses Mintos aizdevumu tirgū.

Ar Aforti Finance saistītājos komentāros pavīdēja arī nepareizs priekšstats, ka atpirkšanas garantija ir drošības pasākums, kas tiek izpildīts, tiklīdz ir pazīmes par problēmām ar aizdevuma atmaksu. Taču tas tā nav.Atpirkšanas garantija ir aizdevumu izsniedzēja uzņemtās saistības no investoriem atpirkt aizdevumus, kuru atmaksa kavējas vismaz 60 dienas – aizdevumu izsniedzējs šīs saistības izpilda tikai šādā gadījumā. Aizdevumu izsniedzēja spēja izpildīt atpirkšanas garantiju galvenokārt ir atkarīga no tā izsniegto aizdevumu atmaksas disciplīnas, savukārt spēcīga bilance dod papildu drošības līmeni. Mintos abus šos aspektus izvērtē, veicot uzticamības pārbaudi un nepārtrauktu aizdevumu izsniedzēja uzraudzību.

Atpirkšanas garantija nenozīmē riska neesamību. Ja aizdevumu izsniedzēja izsniegto aizdevumu atmaksas disciplīna un/vai finanšu rādītāji ievērojami pasliktinās, tas var nebūt spējīgs izpildīt atpirkšanas garantiju.

Daži investori jautāja, kāpēc Aforti Finance gadījumā nav tikusi aktivizēta grupas garantija. Garantijas efektivitāte būtu atkarīga no garantijas devēja spējas nekavējoties nokārtot maksājamās summas. Tā kā Aforti turpina veikt maksājumus, mēs uzskatām, ka garantijas izpildes pieprasīšana nebūtu investoru labākajās interesēs.

 

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner