Jaunākie Mintos Risk Score atjauninājumi

Mēs dalāmies ar Mintos Risk Score atjauninājumiem, pamatojoties uz 2020. gada 4. ceturkšņa datu analīzi. Mintos Risk Score atjauninājumu lapā atradīsit informāciju par visām izmaiņām, kas veiktas Mintos Risk Score rādītājos un atsevišķu aizdevumu apakšrādītājos, un jūs varat lejupielādēt izklājlapu, kurā ir visas ceturkšņa izmaiņas.

Skatīt visus detalizētos atjauninājumus

Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņu pārskats, pamatojoties uz 2020. gada 4. ceturksni

Datu izvērtēšana, pamatojoties uz 2020. gada 4. ceturksni, deva mums skaidru perspektīvu par to, kā kreditēšanas uzņēmumi pārvaldīja savus portfeļus, apjomus un parādu piedziņu, un kā tie kopumā vadīja savu uzņēmējdarbību šajā pandēmijas gadā. Mēs atklājām, ka lielākajai daļai uzņēmumu, kuriem izdevās stabilizēt savu darbību līdz 2020. gada 3. ceturksnim, gada pēdējā ceturksnī nebija būtisku izmaiņu.

Mūsu novērtējuma rezultātā Mintos Risk Score  šajā atjauninājumā tiek paaugstināts aizdevumiem, kurus izsniegušas 5 no 90 iekļautajiem uzņēmumiem. Rezultāts tiek pazemināts kredītiem, kurus izsniedzis 1 kreditēšanas uzņēmums. Rādītājs atsaukts (RA) kredītiem 3 gadījumos: 2 gadījumos uzņēmumi pameta Mintos jauna finansējuma avota dēļ (Capitalia un Mogo Kazahstāna), un 1 gadījumā nav neviena aktīva investīcija kreditēšanas uzņēmumos (Stik Kredit, Bulgārija). Indonēzijas kreditēšanas uzņēmums DanaRupiah, kas pievienojās Mintos tieši pirms pandēmijas sākuma, tagad aktīvi darbojas tirgū ar jaunu piešķirto Mintos Risk Score rādītāju.

Kredītu portfeļa veiktspējas rādītājs tiek uzlabots 7 kreditēšanas uzņēmumu izsniegtiem aizdevumiem, un netiek veiktas pazemināšanas. Emisijas apjoma svārstīguma stabilizācija ir viens no galvenajiem iemesliem šīs apakšrādītāja uzlabojumam, papildus tam, ka pēdējos divos ceturkšņos ir vērojamas stabilas ienākumus nenesošu aizdevumu likmes.

Kredītu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītājs tika paaugstināts 2 kreditēšanas uzņēmumu izsniegtajiem aizdevumiem, bet 1 gadījumā tas tika pazemināts. Paaugstināšana tika veikta, ņemot vērā uzlabotos riska kontroles un kreditēšanas uzņēmumu iekšējos procesus, piemēram, stingrāki izvērtēšanas noteikumi kā atbilde uz tirgus dinamiku 2020. gadā.

Atpirkšanas spējas apakšnovērtējums   tiek uzlabots aizdevumiem, ko izsniedz 2 kreditēšanas uzņēmumi, savukārt 4 uzņēmumu aizdevumiem rezultāts pazemināts. Gada beigas sniedza labāku priekšstatu par kopējo finanšu stabilitāti, kuru uzņēmumiem izdevās saglabāt gada laikā, kā arī par pašu kapitāla līmeni un kopējo rentabilitāti.

Sadarbības struktūras apakšrādītājs novērtētajiem uzņēmumu aizdevumiem nemainījās.

Detalizēti komentāri par jaunākajām Mintos Risk Score un apakšrādītāju izmaiņām ir pieejami Mintos Risk Score atjauninājumu lapā.

Mintos Risk Score atjauninājumu grafiks

Mintos Risk Score atjauninājumu regulārais grafiks ir reizi ceturksnī. Izņēmumi tiks veikti gadījumos, kad konkrētiem aizdevumu tirgū pieejamiem aizdevumiem būs bijuši būtiski uzlabojumi vai pasliktināšanās – šādā gadījumā izmaiņas tiks ieviestas pēc nepieciešamības.

Atceries, ja gribi pielāgot savas investēšanas preferences atbilstoši jaunākajiem Mintos Risk Score atjauninājumiem, dari to pēc iespējas ātrāk.

Par metodoloģiju

Mintos Risk Score apkopo četrus apakšrādītājus, kas tiek piešķirti četriem dažādiem konkrētu aizdevumu (investīciju iespēju) aspektiem. Šie apakšrādītāji novērtē kredītportfeļa sniegumu (kredītportfeļa stāvoklis un līdzšinējais sniegums), aizdevumu apkalpotāja efektivitāti (aizdevuma apkalpotāja spēja iekasēt aizņēmēju maksājumus), atpirkšanas spēju (atpirkšanas nodrošinātāja spēja izpildīt līgumsaistības, apmierināt likviditātes vajadzības un kapitāla pietiekamība) un sadarbības struktūru (juridiskā struktūra starp aizdevumu izsniedzošo uzņēmumu un Mintos). Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, mēs tiem piešķiram šādu svaru kopējā Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums 40%, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte 25%, atpirkšanas spēja 25% un juridiskā struktūra 10%.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir izteikti skaitliskā skalā no 10 līdz 1, kur 10 apzīmē zemu, bet 1 – augstu risku. Pie rādītāja var būt redzams arī  “Rādītājs atsaukts” – tas notiek gadījumā, ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, vai konkrētais kreditēšanas uzņēmums investēšanai nepiedāvā nevienu aizdevumu.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner