Investīcijām Ukrpozyka un Dinero (Mintos izvietoti kā Finko Ukraine) izsniegtajos aizdevumos ir mātesuzņēmuma garantija

Mintos aizdevumu tirgū veiktajām investīcijām var būt vairāki riska mazināšanas veidi. Viens no tiem ir korporatīvā garantija, kas paredz, ka trešā persona (parasti aizdevumu izsniedzēja mātesuzņēmums) garantē aizdevumu izsniedzēja saistību, tostarp atpirkšanas saistību, izpildi. Tas nozīmē, ja aizdevumu izsniedzējs nevar izpildīt līgumiskās vienošanās ar Mintos investoriem, tā mātesuzņēmumam ir jāiesaistās un jāizpilda aizdevumu izsniedzēja saistības pret investoriem.

EAG Finance A.S. – aizdevumu izsniedzēju Ukrpozyka un Dinero mātesuzņēmums un Finko grupas uzņēmums, nodrošina mātesuzņēmuma garantiju abu minēto aizdevumu izsniedzēju izsniegtajiem aizdevumiem. Mintos aizdevumu tirgū šie abi uzņēmumi tiek izvietoti ar nosaukumu Finko Ukraine. Daži no EAG Finance un Mintos kapitāla investoriem pārklājas.

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Ukrpozyka vai Dinero nespēj izpildīt kādu no prasībām, kas izriet no aizdevumu līgumiem, EAG Finance A.S. ir pienākums izpildīt šīs saistības aizdevumu izsniedzēju vārdā.

Piemēram, ja aizdevuma ar atpirkšanas garantiju atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, un aizdevuma izsniedzējs to nevar atpirkt, tad EAG Finance A.S. tas būs jāatpērk.

Atbildot uz dažu investoru uzdoto jautājumu – abi aizdevumu izsniedzēji ir atšķirīgas juridiskas personas, bet abi pieder vienam mātesuzņēmumam, līdz ar to abu aizdevumu izsniedzēju mātesuzņēmuma garantija ir vienlīdz efektīva. Ja Tu esi Auto Invest lietotājs, tad tas ir iemesls, kāpēs, izvēloties Finko Ukraine aizdevumus Auto Invest rīkā, Tu investē abu uzņēmumu aizdevumos.


Mintos aizdevumu tirgum ir pievienojies jauns aizdevējs no Ukrainas – Finko grupas uzņēmums Ukrpozyka. Tagad Tu vari investēt Ukrainā izsniegtos īstermiņa kredītos un gūt peļņu līdz 13%. 

Ukrpozyka ir inovatīvs tiešsaistes aizdevējs, kas saviem klientiem dod iespēju kredītu saņemt uzreiz pēc tiešsaistes pieteikuma aizpildīšanas. 2019. gadā dibinātais Ukrpozyka LLC ir saņēmis vietējā Nebanku finanšu iestāžu regulatora licenci. Ukrainā izsniegtie Ukrpozyka patēriņa kredīti ir vidēji 140 € apmērā ar līdz 30 dienas ilgu atmaksas termiņu. Kredīti tiek atmaksāti vienā maksājumā.

2019. gada novembra beigās, nedaudz vairāk kā trīs mēnešus pēc darbības uzsākšanas, Ukrpozyka neto kredītportfelis bija vairāk nekā 3 miljoni eiro. Pateicoties spēcīgai mārketinga kampaņai ar sabiedrībā zināmu cilvēku dalību, uzņēmums guva tūlītējus panākumus un demonstrēja ievērojamu izsniegto aizdevumu apjomu. Paredzams, ka nākamo trīs mēnešu laikā izsniegto aizdevumu apmērs palielināsies vairākas reizes, sasniedzot 6 miljonus eiro mēnesī.

Ukrpozyka Mintos aizdevumu tirgū

Visi Mintos pieejamie Ukrpozyka kredīti ir nodrošināti ar atpirkšanas garantiju – aizdevējs atpirks kredītus, kuru atmaksa kavēsies 60 vai vairāk dienas. Ukrpozyka investoriem kompensēs procentu maksājumus par kavētiem kredītiem. Papildus tam uzņēmums savā bilancē paturēs 10% no katra aizdevumu tirgū izvietotā kredīta.

Ievērojot juridiskās prasības un investoru intereses, investori varēs iegūt pieeju Ukrpozyka aizdevumiem, investējot Mintos grupas uzņēmuma SIA Mintos Finance izsniegtajos aizdevumos Finko grupas uzņēmumam Flovel.

Katra aizdevuma, kuru Mintos Finance būs izsniedzis Flovel, atmaksa tiks piesaistīta attiecīgā aizdevuma, kuru Flovel būs izsniedzis Ukrpozyka, atmaksai, un šis aizdevums būs piesaistīts attiecīgā aizdevuma, kuru Ukrpozyka būs izsniedzis aizņēmējam, atmaksai. Mintos Finance aizdevumi būs tieši nodrošināti ar prasījuma ķīlu, kas izriet no Ukrpozyka izsniegtajiem aizdevumiem aizņēmējiem.

Investējot Ukrpozyka kredītos, Tu vari diversificēt savu investīciju portfeli, kā arī investēt Ukrainas īstermiņa kredītu tirgū! Ja Tu izmanto Auto Invest un gribi investēt Ukrpozyka kredītos, atceries attiecīgi atjaunināt tā iestatījumus.

Ja aizņēmējs aizdevuma atmaksu kavēs 60 vai vairāk dienas, Flovel pilnībā atmaksās Mintos Finance attiecīgo no Mintos Finance saņemto aizdevuma daļu kopā ar uzkrātajiem procentiem. Flovel nodrošinās arī attiecīgā aizdevuma prasījumu atpirkšanu no investoriem.

Struktūras apraksts ir pieejams Mintos Finance aizdevuma līgumā un cesijas līgumā.

Izmanto šo lielisko iespēju investēt Ukrainā izsniegtos Ukrpozyka kredītos! Ja Tu lieto Auto Invest, atceries attiecīgi atjaunināt sava portfeļa iestatījumus.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner