Je to oficiální: první aktualizace Mintos hodnocení rizika je tu

V srpnu 2018 představila společnost Mintos své hodnocení rizika poskytovatelů půjček, kteří nabízejí své úvěry na Mintos tržišti. Mintos hodnocení rizika má být měřítkem finanční a provozní stability každého poskytovatel půjček. Ve společnosti Mintos považujeme schopnost poskytovatele půjček administrovat a poskytovat úvěry jako nejdůležitější při jejich posuzování.

Společnost Mintos neustále sleduje výkonnost poskytovatelů přezkoumáváním jejich finanční situace a kvality úvěrového portfolia. Zároveň informace ze schůzek klientů, zprávy, průzkumy odvětví alternativního financování a srovnání s konkurencí přispívají společně s dalšími informacemi při opětovném přezkoumání všech faktorů Mintos hodnocení rizika.

Mintos hodnocení rizika bylo aktualizováno u šesti poskytovatelů půjček na Mintos tržišti: Aforti Finance, Capital Service, AASA Švédsko, Hipocredit Lotyšsko, Hipocredit Litva, ID Finance Gruzie a Lendo na základě výsledků třetího čtvrtletí roku 2018 a dostupných informací z odvětví alternativního financování. Mintos hodnocení rizika je založeno na informacích získaných během procesu počátečního hloubkové prověrky (due diligence) a údajů z průběžných kontrol. Patří sem základní informace od poskytovatelů úvěrů, jako jsou rozhovory s managementem, návštěvy provozoven, auditované a prozatímní účetní závěrky, firemní prezentace, úvěrové politiky a dokumenty kontroly rizika.

Aforti

Aforti Finance, nebankovní poskytovatel úvěrů pro malé a střední podniky v Polsku, je součástí společnosti Aforti Holding, která je kótována na Varšavské burze cenných papírů.

Jaká proběhla změna Mintos hodnocení rizika?

Hodnocení bylo zhoršeno. Hodnocení společnosti Aforti na platformě Mintos se změnilo z B na C +.

Proč?

Naše rozhodnutí bylo hlavně způsobeno nepříznivými změnami nálad na polském trhu dluhopisů a dluhových derivátů, což mnohým společnostem komplikuje refinancování svého dluhy. Naše rozhodnutí bylo také ovlivněno informacemi o změnách ve vnitřním uspořádání společnosti.

Capital Service

Capital Service S.A. je jedna z předních nebankovních finančních institucí v Polsku. Společně se svými čtyřmi dceřinými společnostmi vytváří skupinu Capital Service, která poskytuje své finanční služby v Polsku a nabízí nezajištěné měsíční půjčky a půjčky se splátkami pro retailové zákazníky.

Jaká proběhla změna Mintos hodnocení rizika?

Hodnocení bylo zlepšeno. Hodnocení služby Capital Service S.A. se změnilo z C + na B-.

Proč?

Společnost Capital Service výrazně zvýšila svoji ziskovost a za uplynulý rok vykázala stabilní finanční výkonnost, kterému předcházel velký růst nesplácených úvěrů ve třetím čtvrtletí roku 2017. Poskytovatel půjček zvrátil svoji čistou ztrátu ve výši 1 259 207 EUR v roce 2017 na zisk ve výši 659 207 EUR (meziročně růst 152 %) ve třetím čtvrtletí roku 2018.

Aasa Credit Svenska AB

Společnost Aasa Credit Svenska AB je součástí a také podporována skupinou Aasa a její mateřskou společností, která má vlastní kapitál ve výši převyšují 50 milionů EUR. Posláním společnosti Aasa je zprostředkovat rychlý a pohodlný přístup k finančním produktům a službám založeným na transparentnosti, rychlosti, jednoduchosti a bezpečnosti. Společnost Aasa poskytuje spotřebitelské úvěry střední velikost ve stejné cenové hladině, jako je nabízí banky a jiní úvěroví specialisté.

Jaká proběhla změna Mintos hodnocení rizika?

Hodnocení bylo zhoršeno. Hodnocení Aasa Credit Svenska AB se změnilo z A- na B

Proč?

Dle informací společnosti Mintos jedna z nejvíce ziskových společností ve skupině AASA Oy (Finsko) zaznamenala v roce 2018 značné zvýšení nesplácených půjček. Důsledkem toho byla negativně ovlivněna ziskovosti na úrovni celé skupiny. Pozitivní zprávou je, že skupina v říjnu 2018 navýšila vlastní kapitál společnosti Aasa Credit Swenska AS o 4 milionu EUR.

Hipocredit LV and Hipocredit LT

Společnost Hipocredit poskytuje hypoteční úvěry jak jednotlivcům, tak společnostem v celém Lotyšsku a Litvě. Společnost Hipocredit poskytla více než 500 hypotečních úvěrů za 5,5 milionu EUR.

Jaká proběhla změna Mintos hodnocení rizika?

Hodnocení bylo zlepšeno. Hodnocení Hipocredit Lotyšsko a Hipocredit Litva se změnilo z C + na B-.

Proč?

Společnost zlepšila svoji celkovou výkonnost a ziskovost zvýšením rozsahu svého podnikání, což bylo umožněno podřízeném půjček (jejich označením za druhořadé) svých akcionářů. Obě společnosti prokázaly v roce 2018 stabilní výkonnost a ziskovost. Kromě toho konsolidované úvěrové portfolio se zvýšilo na 9 milionů EUR.

Lendo

Lendo je nebankovních poskytovatel půjček z Gruzie, který nabízí krátkodobé nezabezpečené spotřebitelské úvěry.

Jaká proběhla změna Mintos hodnocení rizika?

Hodnocení bylo zhoršeno. Hodnocení Lendo se změnilo z B na C +.

Proč?

Změna hodnocení společnosti Lendo nastala v důsledku významných změn v regulaci úvěrového odvětví v Gruzii. Výbor pro finanční stabilitu Národní banky Gruzie v roce 2018 zavedl změny, které negativně ovlivnily úvěrové podnikání v zemi. Maximální limit efektivní úrokové sazby úvěrů v Gruzii je stanoven na 50 %. Kromě toho jsou finanční instituce povinny poskytovat úvěry na základě posouzení schopnosti zákazníka splácet dluhy. Také, poměr mezi platbami a příjmy a poměr úvěru k hodnotě aktiva by neměly překročit odpovídající maximální limity, které budou rozdílné dle úvěrů denominovaných v domácí nebo v cizích měnách.

IF Finance Gruzie

ID Finance Gruzie (podniká pod obchodní značkou Slova) je nebankovní poskytovatel půjček z Gruzie, který nabízí nezabezpečené spotřebitelské půjčky.

Jaká proběhla změna Mintos hodnocení rizika?

Hodnocení bylo zhoršeno. Hodnocení ID Finance Gruzie se změnilo z B na B-.

Proč?

Změna hodnocení společnosti Lendo a ID Finance Gruzie nastala v důsledku významných změn v regulaci úvěrového odvětví v Gruzii. Výbor pro finanční stabilitu Národní banky Gruzie v roce 2018 zavedl změny, které negativně ovlivnily úvěrové podnikání v zemi. Maximální limit efektivní úrokové sazby úvěrů v Gruzii je stanoven na 50 %. Kromě toho jsou finanční instituce povinny poskytovat úvěry na základě posouzení schopnosti zákazníka splácet dluhy. Také, poměr mezi platbami a příjmy a poměr úvěru k hodnotě aktiva by neměly překročit odpovídající maximální limity, které budou rozdílné dle úvěrů denominovaných v domácí nebo v cizích měnách.

Funkce správce

Ieva Grigalune, Risk Manager

Ieva Grigalune z týmu provádějícího Mintos hodnocení rizika říká, že mají velkou důvěru v toto hodnocení. Každodenní úsilí týmu risk managementu zhodnotit nabídky poskytovatelů úvěrů na Mintos tržišti přispívá ke spolehlivosti Mintos tržiště a poskytuje investorům informace potřebné pro budoucí investiční rozhodnutí.

„Tým risk managementu společnosti Mintos neustále sleduje poskytovatele půjček a změny v jejich podnikání a regulatorním prostředích s cílem poskytovat investorům objektivní, nestranné a důvěryhodné stanovisko založené na metodologii Mintos hodnocení rizika. Je to poprvé, co jsme provedli změny v Mintos hodnocení rizika, a jsme přesvědčeni, že to podpoří naši pozici u našich Mintos investorů a stávajících a budoucích poskytovatelů půjček na Mintos tržišti „, říká Ieva Grigaluneová.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak proces Mintos hodnocení rizika funguje a o čem přesně je, přečtěte si více zde.

Důležité: Mějte na paměti, že pokud používáte při investování do půjček výše uvedených poskytovatelů půjček nástroj Auto Invest a výše popsané změny ovlivní vaše investiční preference, aktualizujte si prosím nastavení nástroje Auto Invest.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner