Jeszcze łatwiejsza dywersyfikacja na platformie Mintos

Mintos to doskonałe miejsce do stworzenia wysoce zróżnicowanego portfela inwestycyjnego, dzięki niezwykle szerokiemu wachlarzowi pierwotnych pożyczkodawców, pożyczek i krajów. Obecnie wprowadzamy nową funkcję dywersyfikacji w narzędziu Auto Invest, która pozwala dywersyfikować pierwotnych pożyczkodawców jednym kliknięciem myszy.

Jak działa nowa funkcja?

W każdym portfelu Auto Invest można włączyć funkcję dywersyfikacji. Od dziś we wszystkich nowych portfelach Auto Invest funkcja ta będzie domyślnie aktywna.

Włączona funkcja dywersyfikacji będzie automatycznie ustalała równy limit inwestycji dla każdego pierwotnego pożyczkodawcy w portfelu. Przykładowo, jeżeli w portfelu znajduje się dziesięć pierwotnych pożyczkodawców, funkcja dywersyfikacji ustawi limit 10% dla inwestycji w pożyczki każdego z dziesięciu pożyczkodawców.

Jeżeli chcesz ustawić własne limity, przejdź do linku „Ustawienia dywersyfikacji” i dokonaj zmian.

Nową funkcję możesz także włączyć w istniejących portfelach Auto Invest. Czas potrzebny na wprowadzenie wybranych ustawień zależy od struktury inwestycyjnej wybranego portfela – aktualnych inwestycji w pożyczki udzielone przez pierwotnych pożyczkodawców i terminu zapadalności.

Jakie są korzyści dywersyfikacji?

W Mintos głęboko wierzymy, że dywersyfikacja jest najważniejszym elementem w osiągnięciu długoterminowych celów i minimalizacji ryzyka. Inwestorzy, którzy znacznie różnicują swój portfel, mają większe szanse na stabilne zyski i są mniej narażeni na wahania niż inwestorzy, którzy koncentrują się jedynie na małej liczbie pierwotnych pożyczkodawców. Szybka analiza danych historycznych z zakresu wyników portfeli na platformie Mintos potwierdza tę zależność: inwestorzy, którzy rozłożyli swoje pieniądze pomiędzy różnych pierwotnych pożyczkodawców i różne rodzaje pożyczek, ponieśli niższe straty i uzyskali wyższe zyski.

Wykorzystaj nową funkcję podczas tworzenia nowych portfeli Auto Invest lub włącz ją w obecnych inwestycjach!

PS Chcesz zostać ekspertem dywersyfikacji? W grudniu i styczniu opublikujemy na blogu Mintos serię artykułów na ten temat!


Pytania i odpowiedzi

Czy po włączeniu funkcji dywersyfikacji w narzędziu Auto Invest mogę ją dezaktywować?
Tak, funkcję w każdej chwili można wyłączyć.

Co się stanie, jeżeli dodam lub usunę pierwotnego pożyczkodawcę z portfela Auto Invest, które ma aktywną funkcję dywersyfikacji?
Przy każdym dodaniu pierwotnego pożyczkodawcy z portfela Auto Invest lub usunięciu go z portfela funkcja dywersyfikacji na nowo obliczy limity inwestycji, tak aby inwestycje rozłożyły się równomiernie między wybranymi pierwotnymi pożyczkodawcami.

Przykładowo jeżeli dodasz do portfela z czterema pierwotnymi pożyczkodawcami kolejnego pożyczkodawcę, limit inwestycji spadnie z 25% do 20% dla każdego pożyczkodawcy w portfelu. W przypadku wcześniej ustawionych własnych limitów zostaną one zresetowane. Jeżeli w chwili zmiany inwestujesz całym swoim portfelem, zmienione limity dywersyfikacji zaczną obowiązywać, gdy przynajmniej część inwestycji zostanie spłacona.

Czy obecnie mogę zobaczyć rozkład moich niespłaconych inwestycji według pierwotnych pożyczkodawców?
Niestety w tej chwili jest to niemożliwe, ale w przyszłości planujemy dodać tę opcje.

Czy podczas włączania funkcji dywersyfikacji w istniejącym portfelu Auto Invest mogę dla danego pożyczkodawcy ustawić niższy poziom inwestycji niż aktualną wysokość niespłaconej inwestycji w jego pożyczki w portfelu?
Tak, jest to możliwe. Niemniej jednak osiągnięcie tego limitu inwestycji może się wydłużyć  – w takim przypadku należy zaczekać, aż udział w inwestycji niespłaconej części pożyczki danego pierwotnego pożyczkodawcy się zmniejszy.

Jaki wpływ na dywersyfikację ma maksymalna wartość portfela Auto Invest?
Aby móc w pełni wykorzystać funkcję dywersyfikacji Auto Invest, zalecamy ustawienie maksymalnej wartości portfela na poziomie zbliżonym do kwoty, jaką planujesz zainwestować. Jeżeli maksymalna wartość portfela jest znacznie większa, dywersyfikacja Auto Invest może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Przykładowo jeżeli portfel zawiera dziesięciu pierwotnych pożyczkodawców, a jego maksymalna wartość wynosi 100 000 euro, limit inwestycji dla każdego z pożyczkodawców wyniesie 10%, czyli 10 000 euro. W przypadku zainwestowania jedynie 1 000 euro, w zależności od dostępności pożyczek na rynku Mintos, cała suma może zostać zainwestowana w pożyczki jednego pierwotnego pożyczkodawcy.

Co się stanie z moimi ustawieniami dywersyfikacji Auto Invest, jeżeli obniżę maksymalną wartość portfela?
Ponieważ limity inwestycji są wyrażane w procentach, nie ulegną one zmianie, lecz przy obniżeniu wartości portfela kwota dostępna do inwestycji w pożyczki każdego z pierwotnych pożyczkodawców również ulegnie zmniejszeniu. W efekcie możliwe jest wydłużenie czasu, kiedy portfel osiągnie właściwy poziom dywersyfikacji.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner