Již brzy: Úvěrové listy na Mintosu

Začátkem letošního roku jsme představili úvěrové listy (Notes) – připravovaný způsob investování do úvěrů na Mintosu v regulovaném prostředí. V tomto článku bychom rádi upřesnili informace, které jsme s Vámi sdíleli dříve.

Hlavní body

 • Úvěry na Mintosu budou klasifikovány jako regulované finanční nástroje zvané úvěrové listy (Notes)
 • Investováním do úvěrových listů budou investoři diverzifikovat napříč 6–20 podkladovými úvěry
 • Každá sada úvěrových listů bude mít své vlastní číslo ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru)
 • Nedojde k žádným změnám ve způsobu vypočítávání narostlých
 • Investice do úvěrových listů se budou řídit prospekty a konečnými podmínkami
 • Používání Mintosu z pohledu uživatele zůstane v podstatě nezměněno

Představujeme úvěrové listy

Úvěrové listy (Notes) jsou finanční nástroje, jež investorům umožňují investovat do úvěrů v regulovaném prostředí. Nabízejí atraktivní výnosy s ohledem na riziko, lepší diverzifikaci a také vyšší úroveň ochrany investorů.

Na Mintosu bude jedna sada úvěrových listů odpovídat 6–20 úvěrům. Podkladové úvěry se budou vyznačovat podobnými vlastnostmi: byly poskytnuty stejnou úvěrovou společností ve stejné zemi, jsou stejného typu, mají stejnou úrokovou míru a stejný rozsah doby splácení a výše jistiny. Investoři si budou moci zobrazit podrobnosti o jednotlivých úvěrech i jejich splátkový kalendář.

Úvěrové listy jsou finanční nástroje emitované subjektem zvláštního určení ze skupiny Mintos, který vystupuje jako emitent. Existují 2 způsoby, jakými budou úvěrové listy vytvářeny na základě úvěrů:

 • V přímé struktuře nabývá emitent vlastnické právo k pohledávkám z úvěrů od úvěrové společnosti, jež příslušné úvěry poskytla dlužníkům.
 • V nepřímé struktuře poskytuje úvěry tvořící sadu úvěrových listů úvěrové společnosti subjekt zvláštního určení ze skupiny Mintos. Tyto úvěry jsou dále zajištěny úvěry, jež úvěrová společnost poskytla svým dlužníkům. Nepřímá struktura je uplatňována v případech, kdy emitent z určitých důvodů nemůže získat úvěry poskytované dlužníkům přímo.

Každá sada úvěrových list bude navíc mít své vlastní mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN), poskytnuté depozitářem cenných papírů. Identifikátory ISIN napomáhají k přesnému a efektivnímu zúčtování a vypořádání cenných papírů a usnadňují proces zpracování spojený s úhradami prováděnými během životního cyklu emise cenného papíru.

Minimální výše investice je 50 € na jednu sadu úvěrových listů. Při investování do sady úvěrových listů získáváte expozici vůči všem podkladovým úvěrům zahrnutým v dané sadě, a to úměrně k výši úvěru.

Splátky a narostlé úroky

Investoři získávají výnosy z peněžních toků úvěrů, jež tvoří úvěrové listy. Ve chvíli, kdy dlužníci uhradí splátku libovolného úvěru, úvěrová společnost provede platbu emitentovi, který následně prostředky uhradí jednotlivým držitelům úvěrových listů na Mintosu.

Úroky budou narůstat tím samým způsobem, jako tomu je v tuto chvíli u investic do pohledávek. Dříve jsme investory informovali, že dojde ke změně tohoto mechanismu na strukturu více podobnou dluhopisům, našli jsme však způsob, jak zachovat mechanismus, na kteří jsou již investoři zvyklí.

Bezpečnější investice

Aktuální nastavení je následující: Pokaždé, když investor investuje do úvěrů na Mintosu, dojde k uzavření samostatné dohody o postoupení mezi investorem a úvěrovou společností. Investice prostřednictvím dohod o postoupení nepodléhají regulačnímu dohledu.

Úvěrové listy jsou naproti tomu regulovanými finančními nástroji. Jakmile budou úvěrové listy uvedeny, investoři na Mintosu budou chráněni na základě rámce pro ochranu investorů dle MiFID II, nařízení o prospektu, nařízení týkajícího se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIP) a zákona o ochraně investorů.

Investoři na Mintosu budou také chráněni národním systémem pro odškodnění investorů zřízeným v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES. Nebude-li Mintos moci poskytovat investiční služby, neprofesionální investoři mají nárok na náhradu 90 % nevratných ztrát plynoucích z neposkytnutí služeb až do výše 20 000 €.

Náhrady v rámci systému pro odškodnění investorů se nevztahují na ztráty plynoucí ze:

 • Změny cen investic
 • Selhání dlužníka, úvěrové společnosti či emitenta
 • Absence trhu pro nákup a prodej investic

 

Nové ochranné rámce na Mintosu se vztahují pouze na úvěrové listy, nikoliv na stávající typ investic do pohledávek, jelikož ty nejsou finančními nástroji.

Úvěrové listy mohou nakupovat pouze registrovaní investoři na Mintosu a prodávat je mohou pouze jiným investorům na Sekundárním trhu Mintos. Neobchoduje se s nimi na žádném jiném trhu, burze nebo obchodním místě. Úvěrové listy jsou nevolatilní nástroje, jejich hodnota tedy nemá tendenci prudce stoupat či klesat. Existuje však riziko, že investor nebude schopen najít kupce pro svou investici a bude ji muset držet až do splatnosti.

Prospekty nabízejí podrobnosti o jednotlivých investicích

V rámci nového nastavení investic na Mintosu budou investoři mít k dispozici podrobné prospekty, ve kterých budou uvedeny informace o potenciálních investicích do úvěrových listů.

Každý prospekt se bude vztahovat na úvěry konkrétní úvěrové společnosti v konkrétní zemi. Příklad: Úvěrům od Eleving Moldavsko bude příslušet jeden prospekt, zatímco úvěry od Eleving Lotyšsko budou mít jiný prospekt. Co se týče množství dokumentace, nedojde z pohledu investora k velkým změnám. V rámci aktuálního nastavení má každý úvěr na Mintosu své vlastní ID úvěru. U úvěrových listů roli ID úvěru převezme kód ISIN. Podobně jako dosud budou investoři ve svém profilu moci generovat výpisy z účtu, přehledy portfolia a další dokumenty vytvořené po uzavření obchodu.

Než budeme moci jednotlivé úvěrové listy nabídnout investorům, prospekty bude třeba vždy zaregistrovat u Komise pro finanční a kapitálový trh (FCMC). FCMC v rámci schvalovacího procesu posoudí, zda prospekty splňují standardy úplnosti, srozumitelnosti a konzistentnosti. Prospekty budou pro potřeby investorů zveřejněny na webových stránkách Mintosu. Zároveň budou každý rok obnovovány, aby informace v nich obsažené byly stále aktuální.

Pro každou sadu úvěrových listů budou připraveny konečné podmínky, jež budou obsahovat standardizované informace – dobu splatnosti, měnu a další informace, jež budou zahrnovat veškeré podrobnosti, které investoři znají z dohod o postoupení, a další. Na platformě Mintos bude také uveřejněno sdělení klíčových informací (PRIIP) týkající se všech úvěrových listů.

Přechod na úvěrové listy

Úvěrové listy budou postupně zaváděny po jednotlivých úvěrových společnostech. U každé úvěrové společnosti přestane Mintos prodávat postoupení a začne prodávat úvěrové listy. Od té chvíle bude postupně docházet k amortizaci stávajících investic prostřednictvím dohod o postoupení. Všechny stávající dohody o postoupení zůstanou nadále v platnosti a jistina i úroky budou spláceny v souladu s platnými smluvními podmínkami.

Pokud například investor investoval do úvěru měsíc před zavedením úvěrových listů, bude si moci příslušný úvěr ponechat ve svém portfoliu až do jeho úplného umoření.

Předpokládáme, že toto přechodné období nepotrvá déle než 6 měsíců, a rádi bychom přechod na úvěrové listy dokončili ještě rychleji.

První úvěrové listy na platformě představíme již brzy

První úvěrové listy na Mintosu plánujeme uvést tento měsíc. Následně spustíme speciální stránku a sekci často kladených dotazů týkající se úvěrových listů. Máte-li konkrétní dotazy o úvěrových listech, na než byste rádi znali odpověď před spuštěním, neváhejte se zapojit do diskuze na Komunitním fóru Mintos.

Nejnovější zprávy

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner