„Jste to opravdu Vy? Prosím, ověřte.“

09.12.2019

mintosblog

Kdybyste uprostřed noci probudili úředníka zabývajícího se bojem proti praní špinavých peněz a zeptali se ho: „Proč je ověření totožnosti potřeba?“, s největší pravděpodobností by Vám odpověděl takto: 

1. Případy zneužití identity jsou po celém světě stále častější, tak jak i lidé po celém světě používají stále více zařízení k propojení svých osobních údajů s různými aplikacemi, službami a platebními systémy;

2. Pokud ke zneužití identity dojde, ověření totožnosti je tím nejlepším možným nástrojem, který uživateli umožní doložit, že příslušný účet mu náleží. Jeho peníze, investice či cokoliv jiného, co by nelegální činnost mohla ohrozit, jsou tak spojeny s konkrétní totožností.

(Pokud ho tedy neprobudíte z příliš hlubokého spánku.)

Před několika týdny jsme v článku „AML: střežíme osoby v digitálním světě“ publikovaném na blogu Mintos psali o předpisech, jež Mintos zavazují postupovat v souladu s opatřeními v boji proti praní špinavých peněz (AML). 

Ověření totožnosti je jedním z nástrojů, který dodržování těchto opatření umožňuje a pro lidstvo není ničím novým ani neznámým. V nějaké formě se v praxi používal už od chvíle, kdy lidé začali být schopni rozeznat jednoho člověka od druhého a především – kdy lidé začali rozlišovat vlastní a cizí majetek. 

Krádež identity je na vzestupu

A to pořádně.

Podle zprávy Evropské centrální banky se ztráty způsobené podvody s platebními kartami – tedy objem podvodných transakcí – v roce 2016 vyšplhaly na 1,8 miliardy EUR v rámci oblasti SEPA. Digitální zločiny jsou lákavější než kdy předtím. Na dark webu je stále populárnější „Fraud as a Service“ (FaaS, česky podvod jako služba) spojující organizované (a chytré) zločince ze všech koutů světa na trhu s „identitami jako druhem zboží“. Z ukradených dat, získaných během datových úniků nebo nasbíraných na dark webu, dokáží nově sestavit identity a použít je ke zřízení nových a ovládnutí stávajících účtů či ke zpeněžení ukradených karetních údajů. Podle zprávy společnosti Symantec z roku 2019 mohou být údaje jediné karty na černém trhu prodány až za 45 USD a pouhých 10 kreditních karet odcizených z napadených webových stránek může kyberzločincům vynést až 2,2 milionu USD.  

Leg-tech-leg-tech-leg

Technologické služby v oblasti prevence podvodů jsou vyvíjeny souběžně se související legislativou. Nové technologie jsou na jednu stranu vyvíjeny, aby uspokojily potřeby rychlosti a lokalizovaných služeb u procesů vstupní kontroly a ověření, jež jsou v oboru financí právnickými subjekty vyžadovány. Na druhou stranu mají právnické subjekty povinnost své zákazníky od těchto technologií následně chránit, takže se schopnosti umělé inteligence (AI) a její vliv na moderní společnost snaží omezovat. Příkladem je nový návrh Evropské komise, na základě kterého by občané Evropské unie (EU) byli chráněni nařízeními, jež by jim dala nová práva související s používáním biometrických dat s cílem omezit bezhlavé využívání technologií rozpoznávání obličeje. Nařízení GDPR se tomuto fenoménu již věnuje, ale Evropská komise (EK) chce jít ještě o krok dál, tak jak se vyvíjejí stále nové technologie a rizika plynoucí z použití daných dat převažují nad pozitivami, jež jedinci u těchto technologií vnímají, a zavazuje se schválit nová nařízení, jež by zvýšila důvěru a přijetí veřejnosti v tomto ohledu. Jedno je jisté – online ověření totožnosti jen tak nikam nezmizí a ty subjekty, které se totožnost jedinců snaží chránit, budou nadále dohánět a předbíhat ty nejnovější technologie, protože digitální identita jedince je jejich prioritou. Očekává se, že velikost soukromých i veřejných investic EU do AI se zvýší na 20 miliard EUR ročně.

Ověření totožnosti – není to naposledy, co o něm slyšíte

Dobrou zprávou je, že aby společnosti mohly nadále provozovat svou činnost a zároveň udržely své systémy v čistotě a bezpečí jako takové digitální pevnosti, musejí se podrobit platným předpisům a poskytovat technologie ověření a ochrany uživatele, které zajistí bezpečnost dat klientů – a jejich peněz. U nás v Mintosu tomu není jinak.

Jednoduše řečeno – s pomocí moderních technologií poskytuje ověření způsob propojení entity a identity, které zaručuje, že Vy jste skutečně Vy (nebo že Vaše „fyzické já“ je opravdovým a skutečným držitelem digitálně předložených dokumentů obsahujících Vaše jméno). Jedná se o sérii metod v reálném čase, která dokáže potvrdit či vyvrátit pravost korelace osoba-doklady. 

Tato řešení k ověření digitální osobnosti obvykle používají umělou inteligenci, strojové učení a biometrii. Výzkum provedený serverem MarketsandMarkets odhaduje, že globální trh ověření totožnosti vyroste z 6 miliard USD v roce 2018 na 12,8 miliardy USD do roku 2024.

Postupy ověření totožnosti, používané především v oborech hazardu, obchodování, online vzdělávání, eCommerce, bankovnictví a financí, se spoléhají i na zapojení soukromých a veřejných databází, ve kterých lze porovnávat poskytnuté údaje a spojit je s útržky dostupných informací o dané osobě.Díky tomu, že jsou totožnosti jedinců ověřovány, mohou společnosti chránit své prostředí a své klienty od kyberzločinců a zároveň napomáhají předcházet podvodům a potlačovat praní špinavých, financování terorismu, korupci a další zločiny, které na nás v tomto rozlehlém online prostoru číhají. 

 

Na Mintosu používáme ověření totožnosti k těmto účelům (nikoliv nutně v daném pořadí):

– Abychom dodrželi právní předpisy;
– Abychom ochránili integritu Mintosu a investorů Mintos;
– Abychom ochránili investované prostředky investorů Mintos;
– Abychom ochránili osobní údaje investorů Mintos;
– Abychom tržiště Mintos ochránili před nelegálními penězi.

Dodržováním pravidel naši společnost chráníme před obrovskými pokutami nebo ještě závažnějšími sankcemi. Sankce a podobná opatření by mohly zpomalit naši činnost a tím, že od našich uživatelů požadujeme ověření totožnosti, nepřímo chráníme toto vzkvétající odvětví od zbytečných chyb, díky kterým by ve výsledku mohly být ztraceny miliony pracovních míst i ušetřených peněz.

Ověření totožnosti je praktickým nástrojem, který chrání digitální identity a online tržiště. I nadále se bude vyvíjet a měnit podobu, ale určitě tu zůstane – alespoň dokud budeme komunikovat, pracovat a investovat online.

Komentáře

Hledat

Important

Následuj nás