Pārskatīts: kas svarīgāks – aizdevuma atmaksas disciplīna vai kreditēšanas uzņēmums?

Atjaunināts 03 Dec 2020

Mintos aizdevumu tirgus piedāvā lielisku iespēju izveidot ļoti labi diversificētu investīciju portfeli, pateicoties iespaidīgajam aizdevumu skaitam, kurus izsniedz daudz dažādi kreditēšanas uzņēmumi visā pasaulē. Lai gan diversifikācija ir svarīgākais priekšnosacījums, lai sasniegtu ilgtermiņa finansiālos mērķus, vienlaikus samazinot risku, aktuāls ir arī jautājums, kā izvēlēties aizdevumus investīcijām? Vai uzmanība būtu jāpievērš aizdevumu atmaksas disciplīnai vai tomēr kreditēšanas uzņēmuma finansiālajai stabilitātei? Vai varbūt abiem? Vai aizdevumu atmaksas disciplīna vispār ir svarīga, ja kreditēšanas uzņēmums ir uzņēmies atpirkšanas pienākumu?

Investori šos jautājumus uzdod gan mums, gan arī aktīvi apspriež tos forumos. Mintos izpilddirektors/finanšu direktors Mārtiņš Valters piekrita iesaistīties diskusijā, lai izskaidrotu mūsu nostāju šajos jautājumos.

Svarīgākie punkti

– Aizdevumu atmaksas disciplīna ir vissvarīgākais investoru peļņu ietekmējošais faktors, turklāt tā tieši ietekmē arī kreditēšanas uzņēmuma biznesu.

– Kreditēšanas uzņēmumam ir nozīmīga loma kā aizdevuma apkalpotājam un atpirkšanas pienākuma nodrošinātājam (ja piemērojams).

– Kreditēšanas uzņēmuma spēja izpildīt atpirkšanas pienākumu ir atkarīga no tā izsniegto aizdevumu atmaksas disciplīnas un tirgus pozīcijas/mēroga, jo atpirkšana galvenokārt tiek nodrošināta no papildu starpības.

Parasti, investējot Mintos platformā izvietotā aizdevumā, investori iegūst ekspozīciju pamatā esošajam aizdevumam, kuru kreditēšanas uzņēmums ir izsniedzis aizņēmējam. Pašlaik tas tiek īstenots, nododot no aizdevuma līguma izrietošās prasījuma tiesības pret aizņēmēju no kreditēšanas uzņēmuma investoram, pamatojoties uz cesijas līgumu. Turpmāk aizdevumi Mintos tiks klasificēti kā regulēts finanšu instruments ar nosaukumu Notes.

Neatkarīgi no investīciju struktūras investori saņem savu investēto pamatsummu un procentus, kad aizņēmējs veic maksājumus saskaņā ar aizdevuma līgumu. Saņemtā pamatsummas daļa samazina uzskaites vērtību investoru veiktajām investīcijām konkrētajā aizdevumā, savukārt procentu un kavēta maksājuma komisijas daļa tiek uztverta kā investoru ieņēmumi. Citiem vārdiem sakot, investori pelna naudu no savām investīcijām tad, kad aizņēmēji veic aizdevumu atmaksu.

Aizdevumu atmaksas disciplīnas nozīme

Aizņēmēju atmaksas disciplīna ir vissvarīgākais aspekts, lai investori gūtu peļņu. Pievienojot jebkuru kreditēšanas uzņēmumu Mintos aizdevumu tirgum, mēs pirmkārt un galvenokārt izvērtējam aizdevumu atmaksas disciplīnu. Mēs pārbaudām, vai, ņemot vērā vēsturisko aizdevumu atmaksas disciplīnu, mēs varam būt pietiekoši droši, ka attiecīgā kreditēšanas uzņēmuma izsniegtie aizdevumi nodrošinās pieņemamu riskam atbilstošu peļņu investoriem mūsu aizdevumu tirgū.

Piemēram, ja aizdevuma summa ir 2000 EUR, un tas investoriem tiek piedāvāts ar 10% likmi, tad kopējai atmaksas summai ir jāietver 2000 EUR pamatsumma un 10% likme gadā par attiecīgo periodu. Ja tā ir mazāka, tad šādu aizdevumu nevar izvietot mūsu aizdevumu tirgū. Realitātē aizdevuma kopējai atmaksas summai vajadzētu būt lielākai, jo kreditēšanas uzņēmumiem ir jāsedz arī savas darbības izmaksas: mārketings, aizņēmēju apkalpošana, līdzekļu atgūšanas process utt., kā arī jānodrošina peļņas marža (vairāk par to vari lasīt mūsu bloga rakstā par īstermiņa aizdevumu izmaksu struktūru šeit).

Mūsu uzticamības pārbaudes process nebeidzas brīdī, kad kreditēšanas uzņēmums ir pievienojies Mintos. Mēs saņemam reāllaikā informāciju par platformā izvietoto aizdevumu atmaksas disciplīnu, izmantojot API. Papildu tam mēs regulāri pārskatām katra kreditēšanas uzņēmuma vispārējos darbības rezultātus. Plašāka informācija par mūsu uzticamības pārbaudes procesu ir pieejama mūsu blogā.

Kā Mintos novērtē aizdevumu atmaksas disciplīnu?

Mintos veic vintage analīzi, lai novērtētu kredītu kvalitāti kredītportfelī. Tas nozīmē, ka mēs sagrupējam aizdevumus pēc to izsniegšanas datuma jeb vintage (parasti pēc kalendārā mēneša), un apskatām to atmaksas disciplīnu – cik daudz aizdevumu tiek atmaksāti, cik kavējas un cik daudziem aizdevumiem netiek pildītas maksājumu saistības. Tas ļauj labāk izprast aizdevumu atmaksas disciplīnu laika gaitā, jo to neietekmē izmaiņas portfeļa kopējā apjomā.

Vintage analīzes ietvaros mēs apskatām kopējo atmaksas summu: saņemtos pamatsummas, procentu un jebkurus citus papildus maksājumus. Mēs īpašu uzmanību pievēršam atmaksas periodam un tam, cik liela ir kopējā atmaksas summa izteikta procentos no izsniegtās pamatsummas. Atmaksas periods norāda, cik mēneši ir vajadzīgi, lai saņemtu maksājumus, kuru summa ir vienāda ar izsniegto aizdevuma pamatsummu. Šim rādītājam ir cieši jākorelē ar aizdevuma termiņu. Lēna atmaksa un zema kopējā atmaksas summa var liecināt par problēmām riska parakstīšanas un/vai atgūšanas procesā.

Zemāk ir kopējās atmaksas summas analīzes piemērs 8-10 mēnešu patēriņa kredītam. Kā redzams grafikā, kopējā atmaksas summa sasniedz 100% 5-7 mēnešu laikā un pēdējā atmaksa visiem aizdevumiem nolīdzinās 120% līmenī pēc 9-11 mēnešiem, tādējādi nodrošinot apmēram 20% peļņu gadā. Pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem, mēs varētu secināt, ka aizdevumu atmaksas disciplīna ir apmierinoša un šādiem aizdevumiem vajadzētu nodrošināt pienācīgu riskam atbilstošu peļņu investoriem, kā arī sasniegt pietiekoši lielu kopējo atmaksas summa, lai aizdevumu izsniedzējs varētu nosegt savas izmaksas un peļņas maržu.

 

Daudzi Mintos aizdevumu tirgū esošie kreditēšanas uzņēmumi darbojas vairākās valstīs, turklāt daži piedāvā vairāk nekā vienu aizdevumu produktu. Mēs katru jaunu valsti un aizdevumu produktu izvērtējam atsevišķi. Tas nozīmē, ka kreditēšanas uzņēmums var izsniegt un apkalpot vislabākās aizdevumu atmaksas disciplīnas aizdevumus vienā valstī, bet, ja aizdevumu atmaksas disciplīna jaunajā valstī nav tik laba vai nav pietiekami daudz vēsturisko datu, mēs jaunajā valstī izsniegtos aizdevumus neļausim izvietot mūsu aizdevumu tirgū. Tas pats attiecas uz jauniem aizdevumu produktiem. Atšķirīga pieeja var būt arī aizdevumiem, kurus viens un tas pats kreditēšanas uzņēmums izsniedz vienā valstī. Piemēram, mēs varam identificēt, ka ir ievērojamas atšķirības atmaksas disciplīnā starp jaunajiem klientiem izsniegtiem aizdevumiem un esošajiem jeb atkārtotiem klientiem izsniegtiem aizdevumiem. Tas jo īpaši var būt novērojams īstermiņa kredītiem, kad atkārtotu aizņēmēju aizdevumu atmaksas disciplīna var būt apmierinoša, savukārt jaunajiem klientiem tā tāda nav. Tādā gadījumā mēs ierobežotu kreditēšanas uzņēmumu un ļautu tam aizdevumu tirgū izvietot tikai atkārtotiem klientiem izsniegtus aizdevumus.

Diemžēl dažkārt aizņēmēji nespēj veikt maksājumus noteiktajā termiņā. Iemesls tam var būt darba zaudēšana, personīgo finanšu līdzekļu nepareiza pārvaldīšana un daudz citu faktoru. Aizņēmēja saistību neizpilde ir daļa no kreditēšanas biznesa. Maksājumu saistību nepildīšanas rādītāji var būtiski atšķirties dažādiem aizdevumu veidiem, valstīm un pat dažādiem aizņēmēju segmentiem vienam un tam pašam aizdevumu veidam vienā valstī. Tomēr nav viegli atbildēt uz jautājumu, “kāds ir pareizais saistību neizpildes līmenis”. Aizdevumu atmaksas disciplīna ir jāaplūko daudzu citu faktoru kontekstā, ieskaitot aizņēmējiem piemērotās procentu likmes. Ir ļoti iespējams, ka aizdevumi ar augstākiem saistību neizpildes rādītājiem beigās var dot lielāku peļņu, salīdzinot ar aizdevumiem ar zemākiem saistību neizpildes rādītājiem, jo ​​pirmajā gadījumā aizņēmēji maksā augstākas procentu likmes, un tas kompensē saistību neizpildi visa portfeļa ietvaros.

Tas noved pie jautājuma: vai investoriem ir jāvērtē aizdevumu atmaksas disciplīna katram aizdevumam individuāli vai aizdevumu portfelim kopumā? Parasti, izvērtējot aizdevumu atmaksas disciplīnu, investoriem savas investīcijas būtu jāuztver kā portfelis, nevis atsevišķas investīcijas. Iemesls tam ir diversifikācija. Ja investors ir investējis 1000 EUR vienā aizdevumā un aplēstā saistību neizpildes varbūtība ir 5%, tad, ja konkrētais aizņēmējs neizpilda saistības, investors riskē zaudēt visu summu. Taču, ja investors investē 1000 EUR 100 aizdevumos (10 EUR katrā) ar tādu pašu 5% saistību neizpildes varbūtību, tad pastāv risks, ka saistības netiks pildītas vidēji pieciem aizdevumiem. Pārējie 95 aizņēmēji turpinās veikt regulārus maksājumus, un saņemtajiem procentiem laika gaitā vajadzētu vairāk nekā kompensēt neizpildītās saistības. Lai gan abos gadījumos paredzamais saistību neizpildes rādītājs ir vienāds, peļņas svārstības būs daudz augstākas, investējot tikai vienā aizdevumā. Diversifikācija ir viens no svarīgākajiem investēšanas principiem, un plašāka informācija par veidiem, kā Tu mūsu aizdevumu tirgū vari diversificēt savu investīciju portfeli ir atrodama mūsu blogā.

Bet kā ar aizdevumiem, kuriem ir atpirkšanas pienākums?

Tātad, investoriem pirmkārt un galvenokārt vajadzētu izvērtēt aizdevumu atmaksas disciplīnu. Bet kā ar aizdevumiem, kuriem ir atpirkšanas pienākums? Ir izplatīts kļūdains pieņēmums, ka, investējot aizdevumos ar atpirkšanas pienākumu, investori investē kreditēšanas uzņēmumos, nevis aizdevumos, un aizdevumu atmaksas disciplīna nav svarīga. Tomēr tas tā nav.

Lai izskaidrotu, kāpēc aizdevumu atmaksas disciplīna tik un tā ir vissvarīgākā, ir nepieciešams sīkāk paskaidrot, kā darbojas atpirkšanas pienākums. Atpirkšanas pienākumu nodrošina kreditēšanas uzņēmums. Ja aizņēmējs maksājumu kavē 60 vai vairāk dienas, kreditēšanas uzņēmumam ir līgumā noteikts pienākums atpirkt aizdevumu, samaksājot tā atlikušās pamatsummas nominālvērtību un uzkrātos procentus. Ir svarīgi saprast, ka atpirkšanas pienākuma izpildei nepieciešamās naudas plūsmas tiek iegūtas no kreditēšanas uzņēmuma radītās procentu likmju starpības.

Procentu likmes starpība ir starpība starp aizņēmējiem piemēroto un investoriem piedāvāto procentu likmi. Piemēram, pieņemsim, ka kreditēšanas uzņēmums izsniedz 100 aizdevumus katru 1000 EUR apmērā un piedāvā tos investoriem. Kreditēšanas uzņēmums aizņēmējam piemēro 30% likmi gadā, un paredzamais saistību neizpildes rādītājs šiem aizdevumiem ir 10%. Mintos aizdevumu tirgū kreditēšanas uzņēmumam ir divas iespējas, kā šos aizdevumus pārdot investoriem: ar vai bez atpirkšanas pienākuma. Ja aizdevumi tiktu pārdoti bez atpirkšanas pienākuma (t.i., saistību neizpildes risku uzņemas investori) un investoriem tiktu piedāvāta 20% likme, tad investori gada beigās gūtu 8% neto peļņu – investori piedzīvotu 10 000 EUR lielus kapitāla zaudējums, bet no maksājumus pildošajiem aizdevumiem nopelnītu 18 000 EUR (20% * 90 000 EUR), tādējādi viņu neto peļņa no investētajiem 100 000 EUR būtu 8000 EUR. Šajā gadījumā visas naudas plūsmas nāk tieši no aizņēmēju maksājumiem.

Otra alternatīva ir aizdevumus investoriem pārdot ar atpirkšanas pienākumu, bet 20% likmes vietā aizdevumi tiktu pārdoti ar 8% likmi. Šajā gadījumā naudas plūsmas investoriem sastāvētu no divām daļām. Pirmā daļa ir no aizņēmējiem saņemtie maksājumi: 90 000 EUR pamatsumma un 8% no 90 000 EUR jeb 7200 EUR procentu maksājumos. Otra naudas plūsmu daļa investoriem ir no kreditēšanas uzņēmuma saņemtie maksājumi par atpirktajiem aizdevumiem: 10 000 EUR pamatsumma (10% no 100 000 EUR) plus uzkrātie procenti 800 EUR (8% * 10 000 EUR) par saistības nepildošajiem aizdevumiem. Neto rezultāts ir tāds pats kā aizdevumam bez atpirkšanas pienākuma – investori gūst 8% neto peļņu, un aizdevumu izsniedzējs saņem 9000 EUR, lai segtu savas izmaksas un peļņas maržu.

Lai gan nauda atpirkšanas pienākuma izpildei patiešām nāk no kreditēšanas uzņēmuma, ir svarīgi atzīmēt, ka tā ir nauda, ko kreditēšanas uzņēmums nopelna no papildus procentu likmju starpības. Pārdodot aizdevumus bez atpirkšanas pienākuma, kreditēšanas uzņēmums nopelna 10% (30% mīnus investoriem piedāvātie 20%), savukārt, pārdodot aizdevumus ar atpirkšanas pienākumu, kreditēšanas uzņēmums nopelna 22% (30% mīnus investoriem piedāvātie 8%). Ar papildus 12% kreditēšanas uzņēmums nopelna papildus 10 800 EUR (12% * 90 000 EUR), kas tam ļauj nosegt atpirkšanas pienākumu un samaksāt investoriem 10 000 EUR plus 800 EUR uzkrātajos procentos par aizdevumiem, kuru atmaksa kavējas 60 vai vairāk dienas.

Apsverot, vai kreditēšanas uzņēmums aizdevumu tirgū var izvietot aizdevumus ar atpirkšanas pienākumu, mums ir ļoti svarīgi redzēt, ka atpirkšanas pienākums tiek nodrošināts no papildus procentu likmju starpības. Ja mēs kredītportfeļa līmenī neredzam, ka atpirkšanas pienākumu var izpildīt no papildus procentu likmju starpības, mēs kreditēšanas uzņēmumam neļaujam izvietot aizdevumu ar atpirkšanas pienākumu.

Tā rezultātā pat aizdevumiem ar atpirkšanas pienākumu joprojām vissvarīgākā ir aizdevumu atmaksas disciplīna. Ja aizdevumi tiek atmaksāti saskaņā ar plānoto, kreditēšanas uzņēmums gūst pietiekami lielu papildus procentu likmju starpību, lai izpildītu atpirkšanas pienākumu. No otras puses, ja aizdevumu atmaksas rādītāji pasliktinātos un faktiskais saistību neizpildes līmenis izrādītos lielāks, nekā gaidīts, kreditēšanas uzņēmumam varētu saskarties ar grūtībām atpirkt aizdevumus. Ja kreditēšanas uzņēmums nepilda atpirkšanas pienākumu, investori var neatgūt savu naudu. Atpirkšanas nodrošinātāja (tas var būt kreditēšanas uzņēmums vai trešā puse) spēja izpildīt atpirkšanas pienākumu tiek novērtēta ar atpirkšanas spējas apakšrādītāju, kas tiek piešķirts Mintos platformā pieejamajām investīciju iespējām. Plašāka informācija par Mintos Risk Scores ir pieejama mūsu mājaslapā.

Kreditēšanas uzņēmuma loma

Ja, investējot Mintos aizdevumu tirgū pieejamajos aizdevumos, vissvarīgākā ir aizdevumu atmaksas disciplīna, tad kādu lomu spēlē kreditēšanas uzņēmums, un kāpēc investoriem vajadzētu pievērst uzmanību to darbības rādītājiem?

Kreditēšanas uzņēmums spēlē būtisku lomu aizdevumu izsniegšanā un riska parakstīšanā. Ja riska parakstīšanas standarti ir zemas kvalitātes, konkrētā kreditēšanas uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem būs slikti atmaksas rādītāji, un tas tieši ietekmēs investoru peļņu. Tādi faktori kā kreditēšanas uzņēmuma un vadības pieredze, riska pārvaldība un kontrole, kā arī nodrošinājuma riska novērtēšanas process ir izšķiroši, pārbaudot kreditēšanas uzņēmuma izsniegšanas un riska parakstīšanas procesus. Kredītportfeļa stāvoklis un atmaksas disciplīna tiek atspoguļota ar kredītportfeļa snieguma apakšrādītāju, kas tiek piešķirts Mintos platformā piedāvātajām investīciju iespējām.

Papildu augstāk minētajam kreditēšanas uzņēmuma ir izšķiroša nozīme aizdevumu apkalpošanā un aizņēmēju maksājumu iekasēšanā. Kreditēšanas uzņēmuma kā apkalpotāja kvalitāte, stabilitāte un pieredze tiešā mērā ietekmē aizdevumu atmaksas disciplīnu. Ja aizdevumus apkalpo stabils kreditēšanas uzņēmums, investori var būt droši, ka aizņēmēja maksājumi tiks iekasēti un sadalīti akurāti, un vienīgais svarīgais aspekts ir aizdevumu atmaksas disciplīna. Taču, ja kreditēšanas uzņēmums pārtrauktu darbību un beigtu apkalpot aizdevumus, tiktu pārtraukta maksājumu iekasēšana no aizņēmējiem un to nodošana investoriem. Tāpēc mēs īpašu uzmanību pievēršam kreditēšanas uzņēmumam kā apkalpotājam un analizējam tā vadības un personāla pieredzi, finansiālo stāvokli, politikas un procedūras, kontroles un līdzšinējo apkalpošanas sniegumu, lai pārliecinātos, ka varam pamatoti secināt, ka kreditēšanas uzņēmums turpinās pastāvēt, lai apkalpotu aizdevumus. Mūsu secinājumi tiek atspoguļoti ar Mintos platformā pieejamajām investīciju iespējām piešķirto aizdevumu apkalpotāja efektivitātes apakšrādītāju.

Visbeidzot, attiecībā uz aizdevumiem ar atpirkšanas pienākumu kreditēšanas uzņēmums ir arī atpirkšanas pienākuma nodrošinātājs. Šajā gadījumā mēs īpašu uzmanību pievēršam kreditēšanas uzņēmuma finansiālajam stāvoklim, lai novērtētu, vai aizdevumi var tikt piedāvāti ar atpirkšanas pienākumu. Tas ir īpaši svarīga sākumā, jo ir vajadzīgs laiks, lai uzkrātu papildus procentu likmju starpību. Kā jau tika minēts iepriekš, katra kreditēšanas uzņēmuma spēja izpildīt atpirkšanas pienākumu tiek novērtēta ar atpirkšanas spējas apakšrādītāju.

Ir svarīgi atzīmēt, ka aizdevumu atmaksas disciplīna ļoti tieši ietekmē aizdevumu izsniedzēja vispārējo ilgtspējību. Laba aizdevumu atmaksas disciplīna tiešā mērā pozitīvi ietekmē aizdevumu izsniedzēju, uzlabojot tā finanšu rezultātus un finansiālo stāvokli. Tas, savukārt, padara aizdevumu izsniedzēju par stabilāku aizdevumu apkalpotāju. No otras puses, būtiska aizdevumu atmaksas disciplīnas pasliktināšanās var ievērojami ietekmēt aizdevumu izsniedzēja finansiālo stāvokli vai pat novest pie tā darbības izbeigšanas.

Mūsu mājaslapā Tu vari uzzināt vairāk par Mintos Risk Score, bet mūsu blogā par to, kā mēs rīkojamies kreditēšanas uzņēmumu problēmsituācijās.

Kopsavilkums

Investējot aizdevumos, pirmkārt un galvenokārt svarīgākā ir aizdevumu atmaksas disciplīna. Aizdevumi, kuru atmaksa notiek atbilstoši paredzētajam, nodrošinās gaidīto peļņu investoriem. Un pretēji – kavēti aizdevumi negatīvi ietekmēs investoru peļņu, pat ja kreditēšanas uzņēmums nodrošina atpirkšanas pienākumu. Tajā pašā laikā kreditēšanas uzņēmums spēlē svarīgu lomu ne tikai kā aizdevumu izsniedzējs un riska parakstītājs, bet arī kā aizdevums apkalpotājs, un atpirkšanas pienākuma izpildītājs, jo īpaši situācijā, kad saistību neizpildes līmenis ir augstāks nekā gaidīts. Investori var investēt aizdevumos ar labu atmaksas disciplīnu, bet, ja kreditēšanas uzņēmuma kā darījuma partnera risks ir augsts, investoriem var būt nepieciešama lielāka sagaidāmā peļņa, lai kompensētu papildu risku. Bet no otras puses, ja kreditēšanas uzņēmuma kā darījuma partnera risks ir zems, investori varētu būt apmierināti ar zemāku sagaidāmo peļņu. Ja gribi uzzināt vairāk par riskiem, kas saistīti ar Mintos platformā pieejamajām investīciju iespējām, apskati to Mintos Risk Score un apakšrādītājus. Ieskaties arī mūsu statistikas lapā, lai redzētu aizdevumu sniegumu apkopotā veidā.

Jebkurā gadījumā ir svarīgi atcerēties, ka diversifikācijai ir nozīme neatkarīgi no tā, vai tā tiek panākta, izvēloties dažādus aizņēmējus, aizdevumu veidus, kreditēšanas uzņēmumus, valstis utt. Plašāka informācija par to ir atrodama mūsu rakstā par diversifikāciju. Vairums investēšanas profesionāļu piekrīt, ka diversifikācija ir svarīgākais priekšnosacījums, lai sasniegtu ilgtermiņa finansiālos mērķus, vienlaikus samazinot risku. Tāpēc mums ir pašiem savs teiciens: “Neliec visu naudu vienā aizdevumā, diversificē!”

Jaunākās ziņas

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner