Kiva, nowa firma pożyczkowa dołącza do Mintos

Niedawno uruchomiona w Rosji, Kiva jest nową firmą pożyczkową, która w tym miesiącu dołączyła do Mintos, oferując swoje krótkoterminowe pożyczki na inwestycje w euro (EUR). 

Firma Kiva dąży do zapewnienia lepszej obsługi tych grup rosyjskiego społeczeństwa, które nie mają dostępu do usług bankowych, oferując im znaczne przyspieszenie czasu oczekiwania na środki, poprawę dostępności usług i ograniczenie biurokratycznych procedur.

Firma Kiva, która oferuje swoje usługi wyłącznie online, podlega regulacjom Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Firma oferuje obywatelom Rosji krótkoterminowe pożyczki w RUB, w wysokości od 3 000 RUB do 30 000 RUB (43-430 EUR). Okresy, na jakie udzielane są pożyczki, to 16, 23 i 30 dni, z możliwością wielokrotnego ich przedłużania.

Kiva na Mintos

Średnia wartość krótkoterminowej pożyczki udzielona przez firmę w Rosji, która jest udostępniana na Mintos, wynosi około 7 600 RUB, czyli 110 EUR. Terminy spłaty wynoszą 16, 23, lub 30 dni, a pożyczkobiorcy dokonują spłat pożyczek w jednej racie. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznych stóp zwrotu netto do 13% w przypadku pożyczek udostępnianych w EUR.

Wszystkie pożyczki udostępniane na Mintos przez firmę Kiva mają gwarancję spółki holdingowa, udzieloną przez JSC Finko Group, co oznacza, że zostaną one odkupione, w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wyniesie 60 dni lub więcej. Firma zachowa również 10% udział w każdej pożyczce, którą wprowadza na rynek, aby w ten sposób ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów.

Firma Kiva jest częścią Grupy Finko. Grupa Finko zachęciła klientów Metrokredit, firmy pożyczkowej z Grupy Finko, której działalność została niedawno przerwana, do przejścia do firmy Kiva i dalszego korzystania z usług w zakresie krótkoterminowych pożyczek.

Pożyczki firmy Kiva, które będą udostępniane na Mintos pod nazwą Finko Russia, będą widoczne we wszystkich filtrach (Auto Invest, rynek pierwotny, rynek wtórny) oraz na stronie Mintos z Firmami pożyczkowymi. Rating ryzyka Mintos dla firmy Kiva jest na poziomie C+.

Według Finko, celem firmy Kiva jest znalezienie się w pierwszej dziesiątce dostawców usług mikrofinansowych w Rosji do końca 2020 roku, pod względem miesięcznej wartości wypłacanych środków. Aby to osiągnąć, Kiva zamierza do końca 2020 roku udzielać 10-12 mln EUR pożyczek miesięcznie. Obecnie, miesięczna wartość udzielanych przez firmę Kiva pożyczek wynosi ponad 5 mln EUR, a prognozy na I kw. 2020 roku mówią o 13,1 mln EUR wypłacanych w postaci nowych pożyczek oraz o 8,8 mln EUR w postaci powtarzających się pożyczek. Kiva uważa, że jest przygotowana na kontrolowany i trwały wzrost. Zespół zarządzający firmy Kiva kierował poprzednio jedną z największych firm pożyczkowych w Rosji zajmującą się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek, dlatego też, ma duże doświadczenie w zarządzaniu tą działalnością, ryzykiem oraz w finansach.

Jeśli jesteś użytkownikiem Auto Invest, nie zapomnij dokonać aktualizacji swoich ustawień, aby odpowiednio dopasować swoją strategię inwestycyjną.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner