Atjaunināts: komentāri saistībā ar mūsu neseno paziņojumu par Mintos parādzīmēm

Pēc tam, kad šī gada sākumā publicējām jaunāko informāciju par gaidāmo parādzīmju ieviešanu, mēs saskārāmies ar lielu investoru interesi un saņēmām virkni jautājumu par to, kā parādzīmes darbosies. Tagad Mintos ir kļuvis par regulētu tirgu, tāpēc mēs esam precizējuši zemāk sniegtās atbildes.

1. “Kā darbojas atpirkšanas mehānisms? Vai parādzīmēm ir kādas atpirkšanas saistības?

Visas Obligācijas ir nodrošinātas ar aizdevumiem ar atpirkšanas saistībām. Atpirkšanas mehānisms katrai aizdevējai sabiedrībai ir detalizēti aprakstīts pamatprospektos.

2. “Kas notiks ar veco struktūru aizdevumiem, kas joprojām tiek apkalpoti? Pieņemsim, ka kāds iegādājās aizdevumu ar četrus gadus ilgu termiņu. Saskaņā ar kādām vadlīnijām tiks apstrādāts šis aizdevums? Kā tiks maksāti procenti?”

Kad būsim saņēmuši licenci, Notes tiks pakāpeniski ieviesti katram kreditēšanas uzņēmumam. Pēc tam, kad regulators būs apstiprinājis Notes prospektu, Mintos pārtrauks pārdot attiecīgā kreditēšanas uzņēmuma cesijas un sāks pārdot Notes. No tā brīža esošie aizdevumi pakāpeniski tiks amortizēti – pamatsumma un procenti tiks atmaksāti saskaņā ar esošajiem līguma noteikumiem. Visi esošie cesijas līgumi paliks spēkā. Piemēram, ja investors būs investējis aizdevumā mēnesi pirms mēs ieviesīsim Notes, investors varēs paturēt attiecīgo aizdevumu savā portfelī, līdz tas tiks pilnībā amortizēts. Pēc tam, kad Notes būs ieviesti visiem kreditēšanas uzņēmumiem un pārejas periods būs noslēdzies, tiks uzsākta dažu ierobežojumu ieviešana attiecībā uz esošajām investīcijām cesijās, piemēram, investori tās nevarēs izvietot otrreizējā tirgū.

3. “Kāda parādzīmes pamatsumma tiks samaksāta beigās?”

Maksājumi par parādzīmi būs atkarīgi no maksājumiem par pamatā esošajiem aizdevumiem un tiks atspoguļoti parādzīmes grafikā, kas ir visu pamatā esošo aizdevumu atmaksas grafiku summēts grafiks.

4. ”Vai joprojām pastāvēs aizdevuma pagarinājumi? Obligāciju tirgū parādzīmju turētājiem ir jāpiekrīt pagarinājumam”

Pagarinājumi pastāvēs līdzīgi kā šobrīd. Prospektos iekļautajos parādzīmju noteikumos tiks ietvertas kredītu izsniedzēja tiesības pagarināt aizdevumu un attiecīgie pagarinājuma limiti. Attiecīgie noteikumi tiks aprakstīti prospektos.

5. “Cik daudz aizdevumi tiks apvienoti parādzīmēs?”

Lai izveidotu parādzīmju komplektu, tiek apvienoti 6-20 aizdevumi ar līdzīgiem parametriem. Investoru pieredze aizdevumu tirgū paliks nemainīga.

6. “Kas notiks, ja par vienu/vairākiem pamatā esošajiem aizdevumiem tiks kavēti maksājumi? Daļēji maksājumi? Aizdevuma termiņa pagarināšana?”

Investori gūst peļņu no naudas plūsmām, kas saistītas ar parādzīmju pamatā esošajiem aizdevumiem. Ja kavēsies kāda pamatā esošā aizdevuma atmaksa, kavēsies arī ar šo konkrēto pamatā esošo aizdevumu saistītie parādzīmes maksājumi. Ja pastāv atpirkšanas pienākums, kredītu izsniedzējam ir pienākums atpirkt aizdevumus, kas kavējas vairāk nekā 60 dienas, samaksājot arī procentus. Parādzīmes pilnībā atspoguļos pamatā esošo aizdevumu maksājumus un kredītrisku.

7. “Kā darbosies kavējumi (no aizņēmējiem vai parādzīmju izsniedzēja): lūdzu, paskaidrojiet, kā darbosies pagarinājuma periodi un procesā esošie maksājumi?”

Esošais darbības princips un kredītriska ekspozīcija lielā mērā paliks nemainīga, jo maksājumi par parādzīmēm ir atkarīgi no maksājumiem par pamatā esošajiem aizdevumiem. Pagarinājuma periods un procesā esošie maksājumi darbosies tāpat kā līdz šim.

8. “Būtu jauki, ja būtu pieejams vienkāršots izklāsts ar svarīgāko informāciju no prospektiem. Ja FKTK neuzliek/neiesaka, kādu modeli ievērot, jūs varētu to izstrādāt un lūgt klientu atsaukmes.”

Prospektu saturu nosaka ES noteikumi. Tajos ietilpst būtiskas daļas, piemēram, risku apraksti, darījumu pārskats, lielāko emisijā iesaistīto pušu apraksti, darījumu dokumentu pārskats un parādzīmju noteikumi. Papildus publicētajiem un investoriem pieejamajiem prospektiem investoriem būs pieejama arī pašreizējā aizdevumu tirgus informācijas paneļa saskarne, kurā būs redzami visi finanšu instrumenta galvenie biznesa nosacījumi.

9. “Ja katrai parādzīmei ir savs ISIN, tas radīs daudz izsekošanas numuru un dokumentācijas?”Kā, jūsuprāt, investori tiem varēs izsekot līdzi?”

Katrs prospekts aptvers konkrēta kreditēšanas uzņēmuma aizdevumus noteiktā valstī. Piemēram, Mogo Moldova būs viens prospekts, Mogo Latvija būs cits prospekts.
Attiecībā uz dokumentācijas apjomu investoru pieredzē lielas izmaiņas nebūs. Šobrīd katram Mintos tirgū pieejamajam aizdevumam ir savs aizdevuma ID. Parādzīmēm to vietā būs ISIN kods. Līdzīgi kā šobrīd, investori savā profilā varēs ģenerēt kontu izrakstus, portfeļa kopsavilkumu un citus pēcpārdošanas dokumentus. Mēs pievienosim dažus laukus, kuros norādīt regulējumā prasīto informāciju, taču šie papildinājumi nesarežģīs investēšanas procesu.

10. “Vai ISIN ir tikai iekšēji, vai arī tie tiks reģistrēti?”

Katru individuālo starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN) piešķirs ārējs vērtspapīru depozitārijs, un tas tiks izveidots saskaņā ar nozares un ISO standartiem.

11. ”Kad jūs sāksiet šo pāreju? Vai pirms investīciju firmas licences saņemšanas, līdzīgi kā to dara konkurenti?”

Mintos kļūstot par regulētu tirgu, ir sākusies arī pāreja uz parādzīmēm. Lai nodrošinātu, ka šī pāreja investoriem ir pēc iespējas vienkāršāka, mēs pakāpeniski aizstāsim pašreizējo investīciju sistēmu prasījuma tiesībās. Tas tiks darīts, samazinot kredītprasību skaitu un palielinot investīcijām pieejamo parādzīmju skaitu. Paredzams, ka pirmais parādzīmju piedāvājums tiks uzsākts tuvākajās nedēļās.

Mēs plānojam, ka šis pārejas periods nebūs ilgāks par sešiem mēnešiem, bet vēlamies to noslēgt vēl ātrāk. Tāpēc mēs paredzam, ka vēlākais līdz 2022. gada janvāra beigām investīcijas aizdevumos būs pieejamas tikai parādzīmju veidā. Visas aizdevumu investīcijas, kas ir veiktas kā kredītprasības, turpinās pastāvēt investoru portfeļos līdz to amortizācijai.

12. ”Vai varat izklāstīt informāciju par pagarinājumiem un kavētiem maksājumiem krīzes un kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildes gadījumā? Procenti uzkrātos, bet neatspoguļotu gaidīto peļņas apjomu. Kāds varētu būt šis process?”

Pagarinājumi un kavētie maksājumi darbosies līdzīgi kā šobrīd – tie būs iekļauti parādzīmēs un aprakstīti prospektos.

13. ”Jūs parādzīmes salīdzināt ar to, kā tiek atmaksātas obligācijas. Lielākā daļa obligāciju pamatsummu atmaksā beigās. Vai šis standarts tiks piemērots arī Notes gadījumā?”

Obligācijas var amortizēt dažādos veidos. Parādzīmju gadījumā tas ir atkarīgs no pamatā esošo aizdevumu amortizācijas veida. Tā kā parādzīmes atspoguļos pamatā esošo aizdevumu naudas plūsmu, maksājumi par parādzīmēm būs atkarīgi no maksājumiem par pamatā esošajiem aizdevumiem un no to atmaksas grafika.

14. “Vai domājat, ka parādzīmes drošība tiek nodrošināta, katru gadu pārbaudot un atjauninot prospektu?””

Katrs prospekts tiks atjaunināts reizi gadā saskaņā ar ES un Regulas par prospektu prasībām. Tomēr būtisku izmaiņu gadījumā prospektam tiks izveidots papildinājums, kas būs pieejams arī investoriem.

15. “Kā investoriem var būt laiks izlasīt visus prospektus katram aizdevumam, ja viņi investē automatizētā veidā?”

Katram aizdevumam un parādzīmju komplektam nebūs savs prospekts. Viens prospekts aptvers konkrēta kredītu izsniedzēja parādzīmes konkrētā valstī, un tas būs derīgs vienu gadu. Piemēram, Mogo Moldova būs viens prospekts, bet Mogo Latvija būs cits prospekts. Katram parādzīmju komplektam būs īpašs dokuments, ko sauc par Galīgajiem noteikumiem. Galīgajos noteikumos būs ietverta tikai specifiska informācija par katru parādzīmju komplektu, kas nav zināma prospekta izveides brīdī (piemēram, parādzīmju komplekta procentu likme un termiņš). Mēs aicinām investorus iepazīties ar kredītu izsniedzējiem, kuri ir iekļauti viņu stratēģijās. Šobrīd investoriem pirms stratēģijas aktivizēšanas vajadzētu pārskatīt attiecīgos cesijas līgumus. Savukārt pēc parādzīmju ieviešanas viņiem vajadzētu pārskatīt attiecīgos prospektus. Kā redzams, lai gan pēc licences iegūšanas formāts būs citādāks, investoriem ieteicamās darbības nemainīsies.

16. “Man būtiskākais jautājums ir, kas notiek ar procentiem, veicot darījumu otrreizējā tirgū, it īpaši gadījumā, ja aizdevuma atmaksa tiek kavēta vairāk nekā 30 dienas:
– Pārdevējs saņem uzkrātos procentus no pircēja?
– Pārdevējs saņem tikai parādzīmes vērtību, nevis uzkrātos procentus?”

Investoru pieredze nemainīsies. Pārdevējs pārdod parādzīmes pamatsummu un turpmākos maksājumus, bet patur jau uzkrātos procentus.

17. “Patlaban kreditēšanas uzņēmumi tikai apkalpo aizdevumus Mintos investoru vārdā. Kreditēšanas uzņēmumiem aizdevumi nepieder. Izmantojot jauno sistēmu, investori aizdod naudu kreditēšanas uzņēmumiem ar briesmīgām bilancēm. Bet varbūt Mintos var pastāstīt vairāk?”

Pirms parādzīmes tiek izsniegtas un pārdotas investoriem, kredītu izsniedzējs pārdod aizdevuma debitoru parādus, atskaitot līdzdalību aizdevumā, izsniedzējam, kas ir Mintos grupas īpaša mērķa uzņēmums. Tādējādi kredītu izsniedzējam kā daļa no aizdevuma pamatsummas vērtības paliek tikai līdzdalība aizdevumā. No debitoru parādu pārdošanas brīža kredītu izsniedzējs turpina tikai apkalpot aizdevumu izsniedzēja vārdā. Ja kredītu izsniedzējam rodas problēmas, tostarp bankrots, Mintos būtu tiesības īstenot savas tiesības. Šīs tiesības ietver rezerves aizdevumu apkalpotāja piesaistīšanu neatmaksāto aizdevumu pārņemšanai un izsniegto parādzīmju nodrošināšanai. Prospektā tiks aprakstīta darījumu kārtība parādzīmēm, kas izsniegtas saskaņā ar attiecīgo prospektu, un ar tām saistītie riski.

18. “Ja es pareizi saprotu, tad brīdī, kad Mintos būs regulēts, parādzīmes aizstās pašreizējo līgumu. Vai parādzīmes būs kā obligācijas akciju tirgū? Ja parādzīmes izsniegušais uzņēmums bankrotēs, vai varas iestādes aizsargās manu naudu? Vai šo parādzīmju gadījumā Mintos strādās kā birža?”

Mintos darbosies kā ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas pārvaldīs tirdzniecības platformu (aizdevumu tirgu), kur notiks parādzīmju tirdzniecība, darbības ar tām un to turēšana (Mintos vairāk vai mazāk būs tāda pati loma kā šobrīd). Ja parādzīmju izsniedzējs (Mintos grupas uzņēmums) kļūst maksātnespējīgs, tas nozīmēs parādzīmju saistību neizpildi saskaņā ar tās noteikumiem. Ieceltais saņēmējs pārvaldīs izsniedzēja aktīvus un parādus maksātnespējas procedūras laikā – saņēmējs turpinās iekasēt pienākošās summas no kredītu izsniedzējiem (aizdevumu izsniedzējiem) saskaņā ar iegūtajām kredīprasībām (debitoru parādi) un maksāt tos parādzīmju turētājiem, ievērojot ierobežotu regresa principu. Parādzīmes ietvers privāta emitenta vispārīgas, tiešas un nenodrošinātas saistības, un tas nozīmē, ka neviena trešā puse, tostarp neviena valsts iestāde, nav garantējusi to izpildi.

19. “Ja parādzīmes izsniedzējs nepilda saistības, piemēram, šeit, Grieķijā, ja obligācija nepilda saistības, persona katrā ieguldījumu brokeru sabiedrībā saņem valdības aizsardzību 30 000 eiro apmērā.
Tas nozīmē, ka, ja obligācija šeit, Grieķijā, nepilda saistības un maksā 30 000 eiro, jūs visu savu summu atgūsiet. Vai tas pats attiecas arī uz parādzīmēm? “

Valsts ieguldītāju kompensācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar ES Direktīvas 97/9/EK prasībām, attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību, nevis uz investīciju rezultātiem. Ja Mintos neizpilda investīciju pakalpojumus, privātie investori ir tiesīgi saņemt kompensāciju 90 % apmērā no neatgriezeniskajiem zaudējumiem, nepārsniedzot 20 000 eiro.

Ieguldītāju aizsardzības sistēma investoriem nepiešķir kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies:

  • ieguldījumu cenu izmaiņu dēļ
  • aizņēmēja, kredītu izsniedzāja vai emitenta saistību neizpildes dēļ
  • ieguldījumu pirkšanas vai pārdošanas tirgus trūkuma dēļ

Ieguldītāju aizsardzības sistēma neattiecas uz investīcijām aizdevumos, kas veiktas cesijas veidā. Tā attiecas tikai uz investīcijām parādzīmēs.

20. “Vai šīs izmaiņas nozīmē, ka investoriem, kuri investē, izmantojot uzņēmumu, būs nepieciešams LEI kods?”

Investoriem, kuri Mintos aizdevumu tirgū darbojas, izmantojot juridisku personu, nebūs nepieciešams LEI kods, lai pirktu vai pārdotu parādzīmes. Ja Mintos nolems piedāvāt citas investīciju iespējas, piemēram, ETF, juridiskām personām būs nepieciešams LEI kods, lai veiktu investīcijas. Plašāka informācija par LEI kodiem ir pieejama EVTI.

 

Investoriem ir jāatceras, ka tāpat kā līdz šim ar investēšanu aizdevumos ir saistīts risks. 

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner