Komentāri saistībā ar mūsu neseno paziņojumu par Mintos Notes

Nesen mēs publicējām jaunāko informāciju par gaidāmo Notes ieviešanu. Notes būs jauni finanšu instrumenti, kas būs pieejami, tiklīdz Mintos kļūs par regulētu tirgu. Investori par tiem izrādīja lielu interesi, un mēs saņēmām virkni jautājumu par to, kā Notes darbosies. Zemāk Tu vari apskatīt apkopojumu visbiežāk uzdotajiem investoru jautājumiem mūsu blogā, kā arī Mintos investoru atbalsta komandai adresētajos e-pastos.

1. “Kā darbotos atpirkšanas mehānisms? Vai Notes būs kaut kāda veida atpirkšanas garantija?”

Atpirkšanas mehānisms būs līdzīgs pašreiz izmantotajam. Būs nopērkami divu veidu Notes – ar atpirkšanu un bez atpirkšanas. Katra kreditēšanas uzņēmuma atpirkšanas mehānisms tiks detalizēti aprakstīts prospektos.

2. “Kas notiks ar veco struktūru aizdevumiem, kas joprojām tiek apkalpoti? Pieņemsim, ka kāds iegādājās aizdevumu ar četrus gadus ilgu termiņu. Saskaņā ar kādām vadlīnijām tiks apstrādāts šis aizdevums? Kā tiks maksāti procenti?”

Kad būsim saņēmuši licenci, Notes tiks pakāpeniski ieviesti katram kreditēšanas uzņēmumam. Pēc tam, kad regulators būs apstiprinājis Notes prospektu, Mintos pārtrauks pārdot attiecīgā kreditēšanas uzņēmuma cesijas un sāks pārdot Notes. No tā brīža esošie aizdevumi pakāpeniski tiks amortizēti – pamatsumma un procenti tiks atmaksāti saskaņā ar esošajiem līguma noteikumiem. Visi esošie cesijas līgumi paliks spēkā. Piemēram, ja investors būs investējis aizdevumā mēnesi pirms mēs ieviesīsim Notes, investors varēs paturēt attiecīgo aizdevumu savā portfelī, līdz tas tiks pilnībā amortizēts. Pēc tam, kad Notes būs ieviesti visiem kreditēšanas uzņēmumiem un pārejas periods būs noslēdzies, tiks uzsākta dažu ierobežojumu ieviešana attiecībā uz esošajām investīcijām cesijās, piemēram, investori tās nevarēs izvietot otrreizējā tirgū.

3. “Kāda Note pamatsumma tiks samaksāta beigās?”

Tas ir atkarīgs no pamatā esošā aizdevuma. Maksājumi par Note būs atkarīgi no maksājumiem par pamatā esošo aizdevumu un no tā grafika.

4. ”Vai aizdevuma pagarinājumi joprojām pastāvēs? Obligāciju tirgū Note turētājiem ir jāpiekrīt pagarinājumam.”

Pagarinājumi pastāvēs līdzīgi kā tagad. Prospektos iekļautajos Notes noteikumos un nosacījumos tiks ietvertas kreditēšanas uzņēmuma tiesības pagarināt aizdevumu un attiecīgie pagarinājuma limiti. Attiecīgie noteikumi tiks aprakstīti prospektos.

5. “Cik aizdevumi tiks apvienoti Notes finanšu instrumentos?”

Viens pilna apmēra Note atbildīs vienam aizdevumam, no kura atskaitīta kreditēšanas uzņēmuma līdzdalība aizdevumā. Investoru pieredze aizdevumu tirgū paliks nemainīga.

6. “Kas notiks, ja par vienu/vairākiem pamatā esošajiem aizdevumiem tiks kavēti maksājumi? Daļēji maksājumi? Aizdevuma termiņa pagarināšana?”

Būs viens pamatā esošs aizdevums, un tas nodrošinās Note maksājumus ar ierobežotiem regresa nosacījumiem. Ja pamatā esošā aizdevuma atmaksa kavēsies, tiks aizkavēti arī Note maksājumi. Ja attiecīgajam Note ir piemērojama atpirkšanas iespēja, kreditēšanas uzņēmums atpirktu tos aizdevumus, par kuriem maksājumi kavētos vismaz 60 dienas, un ieņēmumi tiktu izmantoti neatmaksātā Note izpirkšanai. Notes pilnībā atspoguļos pamatā esošā aizdevuma maksājumus un kredītrisku.

7. “Kā darbosies kavējumi (no aizņēmējiem vai Notes izsniedzēja): lūdzu, paskaidrojiet, kā darbosies pagarinājuma periodi un procesā esošie maksājumi?”

Esošais darbības princips un kredītriska ekspozīcija lielā mērā paliks nemainīga, jo maksājumi par Notes ir atkarīgi no maksājumiem par pamatā esošajiem aktīviem – aizdevumiem. Pagarinājuma periods un procesā esošie maksājumi darbosies tāpat kā līdz šim.

8. “Būtu jauki, ja būtu pieejams vienkāršots izklāsts ar svarīgāko informāciju no prospektiem. Ja FKTK neuzliek/neiesaka, kādu modeli ievērot, jūs varētu to izstrādāt un lūgt klientu atsaukmes.”

Prospektu saturu nosaka ES noteikumi. Tajos ietilpst būtiskas daļas, piemēram, risku apraksti, darījumu pārskats, lielāko emisijā iesaistīto pušu apraksti, darījumu dokumentu pārskats un Notes noteikumi un nosacījumi. Papildus publicētajiem un investoriem pieejamajiem prospektiem investoriem būs pieejama arī pašreizējā aizdevumu tirgus informācijas paneļa saskarne, kurā būs redzami visi finanšu instrumenta galvenie biznesa nosacījumi.

9. “Ja katram Notes ir savs ISIN, tas radītu daudz izsekošanas numuru un dokumentācijas. Kā, jūsuprāt, investori tiem varēs izsekot līdzi?”

Katrs prospekts aptvers konkrēta kreditēšanas uzņēmuma aizdevumus noteiktā valstī. Piemēram, Mogo Moldova būs viens prospekts, Mogo Latvija būs cits prospekts.
Attiecībā uz dokumentācijas apjomu investoru pieredzē lielas izmaiņas nebūs. Šobrīd katram Mintos platformā pieejamajam aizdevumam ir savs aizdevuma ID. Notes finanšu instrumentiem nebūs aizdevuma ID, bet gan ISIN kods. Līdzīgi kā tagad, investori savā profilā varēs ģenerēt kontu izrakstus, portfeļa kopsavilkumu un citus pēcpārdošanas dokumentus. Mēs pievienosim dažus laukus, kuros norādīt regulējumā prasīto informāciju, taču šie papildinājumi nesarežģīs investēšanas procesu.

10. “Vai ISIN ir tikai iekšēji, vai arī tie tiks reģistrēti?”

Katru individuālo starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN) piešķirs ārējs vērtspapīru depozitārijs, un tas tiks izveidots saskaņā ar nozares un ISO standartiem.

11. ”Kad jūs sāksiet šo pāreju? Vai pirms investīciju firmas licences saņemšanas, līdzīgi kā to dara konkurenti?”

Tiklīdz būsim saņēmuši investīciju firmas licenci un izstrādājuši nepieciešamās funkcionalitātes Mintos platformā. Dažas pārejas daļas, piemēram, atbilstības un piemērotības novērtējums, tiks uzsāktas pirms investīciju firmas licences saņemšanas.
Tikmēr Mintos sadarbojas ar regulatoru vairākos aspektos, lai Mintos pāreju uz regulētu tirgu padarītu pēc iespējas gludāku visiem investoriem.

12. ”Vai varat izklāstīt informāciju par pagarinājumiem un kavētiem maksājumiem krīzes un kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildes gadījumā? Procenti uzkrātos, bet neatspoguļotu gaidīto peļņas apjomu. Kāds varētu būt šis process?”

Pagarinājumi un kavētie maksājumi darbosies līdzīgi kā tagad – tie būs iekļauti Notes finanšu instrumentos un aprakstīti prospektos. Procenti uzkrāsies un tiks parādīti investoram. Ja investors ir gatavs pārdot otrreizējā tirgū, atlaide atspoguļos uzkrātos procentus.

13. ”Jūs Notes salīdzināt ar to, kā tiek atmaksātas obligācijas. Lielākā daļa obligāciju pamatsummu atmaksā beigās. Vai šis standarts tiks piemērots arī Notes gadījumā?”

Obligācijas var amortizēt dažādos veidos. Notes gadījumā tas ir atkarīgs no pamatā esošā aizdevuma amortizācijas veida. Tā kā Notes atspoguļos pamatā esošā aizdevuma naudas plūsmu, maksājumi par Notes būs atkarīgi no maksājumiem par pamatā esošo aizdevumu un no tā atmaksas grafika.

14. “Vai domājat, ka Notes drošība tiek nodrošināta, katru gadu pārbaudot un atjauninot prospektu?”

Katrs prospekts tiks atjaunināts reizi gadā saskaņā ar ES un Regulas par prospektu prasībām. Tomēr būtisku izmaiņu gadījumā prospektam tiks izveidots papildinājums, kas būs pieejams arī investoriem.

15. “Kā investoriem var būt laiks izlasīt visus prospektus katram aizdevumam, ja viņi investē automatizētā veidā?”

Prospekts nebūs katram aizdevumam atsevišķi. Viens prospekts aptvers konkrēta kreditēšanas uzņēmuma aizdevumus noteiktā valstī. Piemēram, Mogo Moldova būs viens prospekts, bet Mogo Latvija būs cits prospekts. Mēs aicinām investorus iepazīties ar kreditēšanas uzņēmumiem, kuri ir iekļauti viņu stratēģijās. Šobrīd investoriem pirms stratēģijas aktivizēšanas vajadzētu pārskatīt attiecīgos cesijas līgumus. Savukārt pēc Notes ieviešanas viņiem vajadzētu pārskatīt attiecīgos prospektus. Kā redzams, lai gan pēc licences iegūšanas formāts būs citādāks, investoriem ieteicamās darbības nemainīsies.

16. “Man būtiskākais jautājums ir, kas notiek ar procentiem, veicot darījumu otrreizējā tirgū, it īpaši gadījumā, ja aizdevuma atmaksa tiek kavēta vairāk nekā 30 dienas:
– Pārdevējs saņem uzkrātos procentus no pircēja?
– Pārdevējs saņem tikai Note vērtību, nevis uzkrātos procentus?”

Visos darījumos tiks iekļauti uzkrātie procenti.

17. “Patlaban kreditēšanas uzņēmumi tikai apkalpo aizdevumus Mintos investoru vārdā. Kreditēšanas uzņēmumiem aizdevumi nepieder. Izmantojot jauno sistēmu, investori aizdod naudu kreditēšanas uzņēmumiem ar briesmīgām bilancēm. Bet varbūt Mintos var pastāstīt vairāk?”

Pirms Notes tiek izsniegti un pārdoti investoriem, kreditēšanas uzņēmums pārdod aizdevuma debitoru parādus, atskaitot līdzdalību aizdevumā, izsniedzējam, kas ir Mintos grupas īpaša mērķa uzņēmums. Tādējādi kreditēšanas uzņēmumam kā daļa no aizdevuma pamatsummas vērtības paliek tikai līdzdalība aizdevumā. No debitoru parādu pārdošanas brīža kreditēšanas uzņēmums turpina tikai apkalpot aizdevumu izsniedzēja vārdā. Ja kreditēšanas uzņēmumam rodas problēmas, tostarp bankrots, Mintos būtu tiesības īstenot savas tiesības. Šīs tiesības ietver rezerves aizdevumu apkalpotāja piesaistīšanu neatmaksāto aizdevumu pārņemšanai un izsniegto Notes nodrošināšanai. Prospektā tiks aprakstīti saskaņā ar attiecīgo prospektu izsniegto Notes finanšu instrumentu darījumu kārtība un ar tiem saistītie riski.

18. “Ja es pareizi saprotu, tad brīdī, kad Mintos būs regulēts, Notes aizstās pašreizējo līgumu. Vai Notes būs kā obligācijas akciju tirgū? Ja Notes izsniegušais uzņēmums bankrotēs, vai mana nauda tiks pasargāta no valdības iestādēm? Vai šo Notes gadījumā Mintos strādās kā birža?”

Mintos darbosies kā investīciju firma, kas pārvaldīs tirdzniecības platformu (aizdevumu tirgu), kur notiks Notes tirdzniecība, darbības ar tiem un to turēšana, tādējādi platformas funkcionalitātes būs vairāk vai mazāk tādas pašas kā šobrīd. Ja Notes izsniedzējs (Mintos grupas uzņēmums) kļūst maksātnespējīgs, tas nozīmēs Notes saistību neizpild saskaņā ar tās noteikumiem. Ieceltais saņēmējs pārvaldīs izsniedzēja aktīvus un parādus maksātnespējas procedūras laikā – saņēmējs turpinās iekasēt pienākošās summas no kreditēšanas uzņēmumiem (aizdevumu izsniedzējiem) saskaņā ar iegūtajiem prasījumiem (debitoru parādi) un maksāt tos Notes turētājiem, ievērojot ierobežotu regresa principu. Notes ietvers privāta emitenta vispārīgas, tiešas un nenodrošinātas saistības, un tas nozīmē, ka neviena trešā puse, tostarp neviena valsts iestāde, nav garantējusi to izpildi.

19. “Ja Notes izsniedzējs nepilda saistības, piemēram, šeit, Grieķijā, ja obligācija nepilda saistības, persona katrā investīciju firmā saņems valdības aizsardzību 30 000 eiro apmērā.
Tas nozīmē, ka, ja obligācija šeit, Grieķijā, nepilda saistības un maksā 30 000 eiro, jūs visu savu summu atgūsiet. Vai tas pats atieksies arī Notes?”

Valdība nodrošina un aizsargā investīcijus firmas risku, nevis Notes emitenta labklājību un kredītspēju vai pašus Notes finanšu instrumentus. Latvijā šo piemērojamo programmu sauc par Ieguldītāju aizsardzības sistēmu un fondu. Šī programma tiek aktivizēta, ja kāda investīciju firma nodarbojas ar krāpniecību, piemēram, ja pazūd šīs firmas investoru kontos esošie naudas līdzekļi. Taču programma neizmaksās investoriem atlīdzību, ja emitents un tā emitētie vērtspapīri tiek atzīti par saistības nepildošiem.

20. “Vai šīs izmaiņas nozīmē, ka investoriem, kuri investē, izmantojot uzņēmumu, būs nepieciešams LEI kods?”

Pēc tam, kad Mintos kļūs par regulētu tirgu, investoriem, kuri Mintos platformā darbojas, izmantojot juridisku personu, būs nepieciešams LEI kods jeb juridiskās personas identifikators, lai pirktu vai pārdotu Notes, līdzīgi kā tirgojot citus vērtspapīrus. Mēs apsvērsim iespēju sadarboties ar LEI kodu piešķiršanas pakalpojumu sniedzēju, lai padarītu šo procesu vieglāku un gludāku investoriem. Plašāka informācija par LEI kodiem ir pieejama EVTI pamatnostādnēs.

 

Investoriem ir jāatceras, ka tāpat kā līdz šim ar investēšanu aizdevumos ir saistīts risks. 

Dalies: