Łączna kwota zainwestowana w pożyczki na platformie Mintos wynosi 2 mld EUR!

W ciągu 8 miesięcy, czyli od czasu, gdy osiągnięta przez nas łączna kwota środków zainwestowanych w pożyczki na platformie Mintos wyniosła 1 mld EUR, osiągnęliśmy kolejny kamień milowy – kwotę 2 mld EUR!

2 mld EUR zainwestowane za pośrednictwem naszego rynku stanowi odzwierciedlenie wielu wysiłków, jakie wkładamy i nadal będziemy wkładać w naszą pracę. Osiągnięcie tego kamienia milowego jest wynikiem naszego proaktywnego podejścia do potrzeb inwestorów, naszego nieustannego dążenia do budowania zróżnicowanego portfela na naszym rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu znakomitych średnich stóp zwrotu dla inwestorów. Osiągnięcie to nie byłoby możliwe bez ciągłego powiększania naszego zespołu o wspaniałych ludzi, dzięki którym tworzymy wartość dla wszystkich naszych interesariuszy.

Gdy zapytano o to, w jaki sposób firmie Mintos udało się osiągnąć ten kamień milowy, Dyrektor Generalny i Współzałożyciel firmy Martins Sulte powiedział, że nie byłoby to możliwe bez uzyskania efektywnej synergii pomiędzy inwestorami działającymi na platformie Mintos i pracownikami firmy.

Jesteśmy dumni z faktu osiągnięcia przez nas kolejnego, znaczącego kamienia milowego – kwoty 2 mld EUR sfinansowanych pożyczek i dlatego też, jesteśmy bardzo wdzięczni, że inwestorzy z całego świata postrzegają platformę Mintos jako swój ulubiony rynek dla dokonywania inwestycji w pożyczki” – mówi Sulte. Baza inwestorów Mintos nieustannie rośnie dzięki temu, że co tydzień na platformie Mintos rejestruje się ponad 2 000 nowych inwestorów.

„Osiągnięcie przez nas celu, jakim jest kwota 2 mld EUR, świadczy o tym, że firma Mintos z dużym sukcesem zaspokaja globalną potrzebę oferowania możliwości inwestycyjnych i łatwego dostępu do kapitału, dzięki łączeniu międzynarodowych inwestorów i firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek pożyczkobiorcom z całego świata” – dodał Sulte.

Dzięki jasnym celom dotyczącym wzrostu i ekspansji, firma Mintos obecnie pracuje na tworzeniem jeszcze większej wartości dla inwestorów. Już wkrótce Mintos udostępni inwestorom międzynarodowe numery rachunków bankowych (IBAN) oraz kartę Mintos. Obecnie firma pracuje nad mobilną aplikacją Mintos i niebawem wprowadzi na rynek nowy produkt, który w znaczący sposób przyczyni się do ułatwienia inwestowania w pożyczki i uzyskiwania znakomitych stóp zwrotu przez globalnych inwestorów.

Fundusz inspirowany wdzięcznością: Mintos Impact Fund

Jako firma, która oferuje usługi finansowe dla ponad 125 000 inwestorów z całego świata, dzięki wykorzystywaniu nowoczesnej technologii, Mintos jest przekonany, iż nadszedł czas, aby również firmy startupowe przystąpiły do intensywnych działań i zrobiły coś dla środowiska naturalnego.

Dlatego też, Mintos uruchomi fundusz „Mintos Impact Fund”. Ponieważ Mintos jest liderem rynku, firma posiada odpowiedni potencjał, aby inspirować innych i wywierać na nich wpływ, poprzez wprowadzanie zmian. Taką okazją będzie pierwsza, organizowana przez firmę zbiórka społecznościowa, a pierwszą inicjatywą realizowaną przez fundusz Mintos Impact Fund będzie projekt „TheFuture%”.

Projekt „TheFuture%”, realizowany przez firmę Mintos wspólnie z Pasaules Dabas Fonds (partnerem stowarzyszonym z WWF) oraz z WWF Deutschland, w formie zbiórki społecznościowej, umożliwi pozyskanie finansowego wsparcia dla zapewnienia ochrony zagrożonego ekosystemu Morza Bałtyckiego i jego wybrzeży rozciągających się od Niemiec, przez Danię, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, aż po Rosję, Finlandię i Szwecję. Ekosystem wodny Morza Bałtyckiego należy do najbardziej zagrożonych na ziemi.

Martins Sulte, Dyrektor Generalny Mintos, uważa, iż jest to doskonała okazja do wykorzystania, zarówno przez silną grupę inwestorów działających na platformie Mintos, jak i przez samą firmę, aby wspólnie przyczynić się do poprawy nie tylko na środowiska naturalnego, ale i całego świata.

Celem pierwszego projektu realizowanego przez fundusz Mintos Impact Fund jest pozyskanie 100 000 EUR na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego jeszcze zanim platforma Mintos osiągnie kolejny miliarda euro inwestycji dokonanych w pożyczki. Dzięki temu, że inwestorzy w każdym miesiącu inwestują w pożyczki niemalże 200 mln EUR, firma oczekuje, że kolejny miliard środków zainwestowanych za pośrednictwem platformy Mintos, zostanie osiągnięty już we wrześniu 2019 roku. Środki finansowe zostaną pozyskane w formie zbiórki społecznościowej, w której będzie uczestniczyć ponad 125 000 inwestorów działających na platformie Mintos, co wraz z udziałem firmy Mintos umożliwi realizację celu, jakim jest zebranie 100 000 EUR.

Wkrótce zostaną ogłoszeni partnerzy tego projektu, a sam projekt zostanie oficjalnie uruchomiony na początku maja br.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner