Leningen van AgroCredit bieden een aantrekkelijk voor risico gecorrigeerd rendement

AgroCredit Letland is een niet-bancaire kredietverstrekker die gespecialiseerd is in de agrarische sector. 

AgroCredit biedt beleggers bij Mintos landbouwleningen met een rentevoet van 6% aan. Dit is een relatief hoog percentage voor risico gecorrigeerde rendementen (de sector bevindt zich in een veilig segment met een laag risico en het bedrijf is de marktleider in het land). Tegelijkertijd biedt een dergelijk rendement voldoende brutomarge voor AgroCredit, gezien hun jaarlijks kostenpercentage en ze een terugkoopgarantie bieden voor al hun leningen. 

Momenteel bestaat de totale portefeuille van AgroCredit uit:

– Seizoensfinanciering (aangeboden aan beleggers bij Mintos) (draagt bij tot 65% van de portefeuille)

– Leningen met onderpand (25%)

– Leasing van machines (10%) 

De gemiddelde jaarlijkse rentevoet die AgroCredit aan haar klanten aanbiedt, is 12%, wat relatief laag is voor de niet-bancaire sector, maar dit zorgt voor het aantrekken van goede klanten en een laag kredietrisico.

Tijdens de acht jaar dat het bedrijf actief is, heeft het meer dan 50 miljoen euro aan honderden boeren verstrekt. Het kredietbeleid van AgroCredit is zeer conservatief voor de niet-bancaire kredietsector en dit heeft geresulteerd in een hoogwaardige kredietportefeuille en een kredietverlies van gemiddeld minder dan 0,5% van de portefeuille. Het profiel van de gemiddelde kredietnemer is een bedrijf met een totale grondoppervlakte van 150 ha en een gemiddeld geleend bedrag van 40 000 EUR.

 Sinds de start in 2011 is het totale financieringsvolume van AgroCredit voortdurend gegroeid en er wordt verwacht dat de portefeuille aan het einde van dit jaar 10 miljoen EUR zal bereiken. Het rendement en de winstgevendheid zijn ook gegroeid en de gecontroleerde jaarrekening van 2018 toont een nettowinst van meer dan EUR 200.000 (nettowinstmarge van 29%). Het bedrijf is in 2019 gegroeid, wat te zien zal zijn in de gecontroleerde jaarrekening 2019 die in april beschikbaar is.

De belangrijkste vorm van financiering die AgroCredit aanbiedt, is seizoensfinanciering voor graantelers, gebaseerd op toekomstige contracten voor graanlevering. Het doel van de lening is om de behoefte van boeren aan werkkapitaal te financieren – het kopen van meststoffen, zaden, chemicaliën, brandstof, reparaties van machines, enz. De terugbetaling van de lening wordt ingehouden op de aankoopprijs voor de aan de graanhandelaar geleverde granen (een partner van AgroCredit) volgens strikte contracten voor graanlevering. Dit is een belangrijke factor voor het minimaliseren van risico , omdat leningen van AgroCredit een goede dekking hebben en voor alle andere crediteuren van de kredietnemer staan. De limieten voor financiering worden bescheiden en dicht bij de verwachte opbrengst van het gewas van de boer ingesteld, aangenomen dat de verplichtingen ook in jaren met een slechte opbrengst kunnen worden voldaan. Normaal is de limiet niet hoger dan 50% van de gemiddelde verwachte opbrengst. Daarom is de gemiddelde verwachte kasstroom (het onderpand van de lening) meer dan twee keer het geleende bedrag.

De beschikbaarheid van krediet in Letland is gedaald als gevolg van de huidige problemen in de banksector – na de kredietcrisis in 2009-2011 veranderde het milieu en hebben acties van de toezichthouder samen met recente kwesties inzake witwassen banken terughoudend gemaakt om extra klanten in dit segment te financieren. Dit heeft geresulteerd in een hogere vraag naar kredietproducten, die eerder door banken werden bediend – hypothecaire leningen, leasen van machines. Om aan de vraag van de laatste tijd te voldoen, biedt AgroCredit dit soort financiering actiever aan klanten aan om de klant en het assortiment te vergroten en de portefeuille te diversifiëren.

Klik hier om de leningen van AgroCredit op de primaire markt te bekijken.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner