Lietotāju testēšana: Kas tas ir un kāpēc mēs to darām?

Mintos galvenā prioritāte ir investori, un mūsu primārais mērķis ir apkopot atsauksmes un pastāvīgi uzlabot mūsu lietotāju pieredzi un platformu. Veicot lietotāju testus, mēs iegūstam svarīgu informāciju par to, kā reālie investori izmanto mūsu prototipu vai produkta pirmo modeli. Lietotāju testi palīdz izstrādāt lietotājam draudzīgu dizainu, paaugstināt lietotāju apmierinātību un izdarīt izvēles, kas nodrošina labāku lietotāju pieredzi kopumā.

Šajā procesā īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, vai investori var izmantot produktu tā, kā tas ir paredzēts. Lietotāju testēšanu var veikt jebkurā produkta izstrādes cikla posmā, sākot no idejas radīšanas līdz ieviešanai tirgū. Tā ir īpaši vērtīga agrīnajos posmos, kad produkts tiek izstrādāts ar pietiekami daudz funkcijām, lai to varētu izmantot pirmie investori, kuri var sniegt atsauksmes.

Produktu izstrāde Mintos platformā

Pirms sīkāk apskatām lietotāja testēšanas posmus, tev noderēs zināms konteksts un informācija par mūsu kopējo produktu izstrādes procesu. Šis process lielā mērā balstās uz dubultā dimanta modeli – vizuālu rīku, kas izmanto strukturētu dizaina pieeju, lai risinātu problēmas četros posmos. Tomēr mūsu procedūra neaprobežojas tikai ar šo modeli, un mēs izmantojam arī citas pieejas. Galvenā doma ir atkārtot soļus, veicot nelielas izmaiņas, un pēc iespējas ātrāk iegūt reālu lietotāju atsauksmes. Dubultais dimants palīdz vadīt komandas caur problēmas identificēšanas, izpētes un risinājumu izstrādes posmiem. Nosaukums “dubultais dimants” attiecas uz diviem skaidriem procesa posmiem, no kuriem katrs ir attēlots ar dimanta formas diagrammu. Pirmais rombs attēlo problēmu, bet otrais – risinājumu.

Izpēte:
Pirmā posma mērķis ir gūt ieskatu par aktuālajiem izaicinājumiem. Šajā posmā galvenā uzmanība tiek pievērsta problēmas un hipotēzes izpratnei. Hipotēzes ir svarīgas, jo tās identificē problēmu, kuru mēs vēlamies atrisināt.

Definēšana:
Šajā posmā komanda analizē savāktos datus, lai noteiktu modeļus, tēmas un galvenās problēmu jomas. Papildus tam tā izveido produkta izstrādes ietvaru.

Izstrāde:
Kad problēma ir nodefinēta, process pāriet izstrādes un risinājuma fāzē. Šajā posmā komanda ģenerē plašu iespējamo risinājumu klāstu un pēta dažādas idejas un iespējas. Šajā posmā parasti izmanto prāta vētras, skicēšanu un prototipu veidošanu.

Prototipēšana:
Mērķis ir izstrādāt risinājumu, kas efektīvi risina identificēto problēmu un atbilst lietotāju vai ieinteresēto personu vajadzībām. Prototipi tiek pilnveidoti un testēti ar lietotājiem, lai apkopotu atsauksmes un nodrošinātu, ka tie atbilst vēlamajiem mērķiem.

Dubultā dimanta metode ir elastīga sistēma, kas veicina izpēti. Tā uzsver uz lietotāju orientētu dizainu, sadarbību un uzlabošanu visā problēmas risināšanas gaitā.

Mūsu lietotāju testēšanas process

1. posms: Sākuma darbseminārs
Mēs jebkuru projektu sākam ar darbsemināru, kurā piedalās galvenās ieinteresētās puses, tostarp projekta ierosinātāji un tie, kas strādās pie tā un kuriem ir atbilstošas zināšanas. Seminārā mēs nosakām problēmu, hipotēzi un laika grafiku, kas ir iekļauti dubultā dimanta metodes pirmajā posmā.

2. posms: Tirgus analīze
Kad problēma ir identificēta, mēs veicam tirgus izpēti, lai pietuvotos risinājumam. Tirgus izpēte ietver informācijas vākšanu un mērķa tirgus analīzi, lai izprastu dažādus aspektus, kas var ietekmēt uzņēmējdarbības lēmumus un stratēģijas. Tā palīdz gūt ieskatu par klientu vēlmēm, tirgus tendencēm, konkurentu analīzi un vispārējo tirgus dinamiku.

3. posms: Testēšanas mērķu noteikšana
Šajā posmā tiek identificēti modeļi, tēmas un galvenās problēmu jomas. Šeit mēs skaidri identificējam lietotāju testēšanas ietvaru un lietotāju testēšanas mērķi. Pēc tam mēs nosakām, kādi projekta aspekti ir jānovērtē, piemēram, funkcionalitāte, lietojamība, veiktspēja vai konkrētas lietotāju mijiedarbības.

Šī posma rezultāts ir testa scenāriju izveide. Kā jau iepriekš minējām, testa scenāriji ir atkarīgi no tā, ko mēs gribam pārbaudīt. Viss sākas ar jautājumu vai pieņēmumu par mūsu prototipu, kuru vēlamies pierādīt vai atspēkot.

4. posms: Dalībnieku atlase
Reprezentatīvu lietotāju, kas atbilst paredzētajam lietotāja profilam, atlase ir atkarīga no tā, ko mēs testējam. Kad mums ir potenciālo lietotāju saraksts, mēs viņiem pa e-pastu nosūtām uzaicinājum uz interviju vai lietojamības testu. Mēs sniedzam vajadzīgo informāciju, piemēram, testēšanas mērķi, tai vajadzīgo laika periodu un visus priekšnoteikumus vai sagatavošanās darbus, kas testētājiem jāveic iepriekš.

5. posms: Testēšana
Izveidotais testa scenārijs ir atkarīgs no tā, ko vēlamies pārbaudīt. Viss sākas ar jautājumu vai pieņēmumu par mūsu prototipu, kuru vēlamies pierādīt vai atspēkot.

Parasti mēs lietotāju testus veicam videozvana formātā, kurā lietotājs mijiedarbojas ar prototipu. Mēs bieži izmantojam arī aptaujas, ja uzskatām, ka tā varētu sniegt atbildes uz mūsu jautājumiem. Dažreiz tā var būt ātra viena jautājuma aptauja, kas parādās, lietotājiem pārlūkojot Mintos platformas lapas, bet dažreiz tā ir garāka aptauja, ko mēs izsūtām konkrētiem investoriem vai sabiedrībai.

6. posms: Rezultātu analīze un uzlabojumu veikšana
Pēc tam, kad esam veikuši lietotāju testus, mēs pārskatām un analizējam savāktās atsauksmes un datus, lai identificētu modeļus, tendences un problēmas. Mēs meklējam biežāk sastopamās lietojamības problēmas, neskaidrības vai veiktspējas trūkumus. Mēs izmantojam šos rezultātus, lai veiktu uzlabojumus, un pēc tam atkal atkārtojam procesu. Saņemot negaidītu ieskatu par prototipu, mēs to izmantojam, lai pieņemtu turpmākos lēmumus un veiktu atjauninājumus.

7. posms: Procesa atkārtošana
Mēs atkārtojam šo procesu, dažkārt pat piecas reizes, līdz tiek panākts vēlamais rezultāts. Reizēm prototipu nav vienkārši izstrādāt vai tas nedarbojas tā, kā esam iecerējuši, un mums ir jāpārskata risinājums. Intervijas ar lietotājiem palīdz mums pārbaudīt, vai mūsu idejas ir izmantojamas un intuitīvas investoriem. Mūsu mērķis ir pēc iespējas ātrāk un plašāk apkopot atsauksmes. Pēc tam mēs pilnveidojam prototipu, pamatojoties uz katra testēšanas cikla rezultātiem.

Paldies visiem mūsu investoriem, kuri ir piedalījušies aptaujās vai lietotāju testos. Uzklausot patiesos lietotājus, kas izmanto mūsu produktus, mums ir iespēja identificēt lietojamības problēmas, izprast lietotāju vēlmes un veikt pārdomātus uzlabojumus.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner