Lime Zaim dołącza do Mintos początkowo oferując możliwość inwestycji w RUB, a już w najbliższych tygodniach dostępne będą również pożyczki w walucie EUR.

Z przyjemnością witamy Lime Zaim w rodzinie Mintos! Jest to rosyjski dostawca usług finansowych działający w oparciu o zaawansowane rozwiązania technologiczne, który oferuje zwroty z inwestycji do 13% w przypadku pożyczek udzielonych w EUR i do 18% w przypadku pożyczek w RUB.

Lime Zaim, spółka będąca częścią Grupy Lime, została założona w 2013 r. w Rosji, a pożyczek zaczęła udzielać w pierwszym kwartale 2014 r. Produkty Lime Zaim wspierają klientów o ograniczonym dostępie do usług bankowych w zwiększeniu ich siły nabywczej oraz zarządzaniu krótkoterminowymi przepływami środków. W tym celu firma udziela obywatelom Rosji pożyczek krótkoterminowych i ratalnych wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Własne algorytmy scoringowe oparte na „machine-learning” łączą standardowe informacje z historii kredytowej z czynnikami behawioralnymi i demograficznymi w celu zapewnienia dokładniejszej oceny wniosku pożyczkowego. Pozwala to na udzielenie pożyczek osobom, które zostały odrzucone przez tradycyjne instytucje pożyczkowe.

– Rynek Mintos oferuje niezwykle elastyczne źródła finansowania, dzięki czemu mamy zapewniony płynny przepływ kapitału dopasowany do naszych aktywów i zobowiązań, co pozwala nam na dalszą dywersyfikację naszej struktury finansowania – mówi Kevin Hurley, Wiceprezes ds. Finansowych Lime Capital Partners.

Średnia wartość pożyczki osobistej Lime Zaim na rynku Mintos wynosi ok. 7 000 RUB (równowartość ok. 100 EUR), natomiast okres spłaty – 28 dni. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto z inwestycji do 18% (pożyczki w RUB) i 13% (pożyczki w EUR).

Wszystkie pożyczki Lime Zaim są zabezpieczone gwarancją wykupu przez firmę matkę Laim Zaim Holdings Limited., co oznacza, że Laim Zaim Holdings Limited odkupi je od inwestora w przypadku opóźnienia spłaty o ponad 60 dni. Ponadto pożyczkodawca zachowa na swoim koncie, w ramach odpowiedzialności własnej, 10% wartości pożyczki, dzięki czemu jej interesy będą ściślej powiązane z interesami inwestorów.

Alexey Nefedov i Stanislav Sergushkin założyli Lime Zaim w 2013 r. Od tego czasu spółka oceniła setki tysięcy wniosków i udzieliła 393 000 pożyczek ponad 100 000 klientów.

W 2017 r. przychody Lime Zaim wyniosły ok. 11,6 mln EUR, a zysk netto ok. 1,4 mln EUR. Według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. wartość portfela pożyczkowego netto firmy przekroczyła 2,3 mln EUR.

Skorzystaj z tej doskonałej okazji do dywersyfikacji swojego portfela i zainwestuj w pożyczki Lime Zaim! Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest, pamiętaj o aktualizacji ustawień.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner