LO Výběr: Interview s Aforti Finance

Aforti Finance S.A. se připojilo na tržiště v březnu 2016 a nabízí podnikatelské úvěry poskytnuté v Polskum, které jsou zveřejněné na Mintos tržišti v eurech (EUR) a Polských zlotých (PLN). Od jejich zahájení na tržišti do jejich půjček bylo investováno okolo 7 milionů EUR. Společnost je členem skupinu Aforti, která nedávno oznámila plán dramaticky expandovat podnikání skupiny a posunout své podnikání na hlavní trh Varšavské burzy cenných papírů během konce roku 2018 nebo začátkem roku 2019. Myslíme si, že to je skvělá příležitost pozvat Katarzynu Wieczorek, Obchodní ředitelku a Piotra Zieliński, Ředitele kreditního rizika a analytického oddělení z Aforti Finance, aby nám pověděli více o společnosti a jejích budoucích plánech.

1. Povězte nám o Aforti –  Kdo jste?

Katarzyna Wieczorek: Aforti Finance S.A. je společnost specializující se na poskytování nebankovních půjček malým a středním podnikům (tzv. SME) a také sektoru micro společností. Naše produkty jsou většinou zaměřeny na zákazníky s obtížným přístupem k financování jejich aktivit vzhledem k omezujícím požadavkům bankovní regulace v Polsku. Máme jedinečný a rychlý systém hodnocení zákazníků, který umožňuje našim zákazníkům lehce získat peněžní prostředky.

Naše služby jsou nabízeny malým podnikům, které právě začínají shromažďovat kapitál, tak zkušeným a zavedeným společnostem. Navíc nabízíme finanční asistenci micro, malým a středním společnostem, které hledají více vyhovující způsob financování jejich vlastního podnikání a rozvoje podniku.

2. Jak proces úvěrování vypadá?

Katarzyna Wieczorek: Náš proces úvěrování je velice jednoduchý a je lehce popsatelný v několika bodech. Za prvé, zákazník musí podat žádost o půjčku. Následně je žádost zkontrolována, co do kompletnosti všech dokumentů. Později jsou všechny dokumenty odeslány k analýze, a pokud je zákazníkova žádost schválena, tak vypracujeme smlouvu, která je postoupena zákazníkovi pro schválení. Poslední fáze je samozřejmě podepsání smlouvy, která je doručena zákazníkovi k osobnímu podpisu. Jakmile byla smlouva podepsána, peněžní prostředky jsou rychle převedeny na jeho účet. Toto se rovná rychlému, praktickému a transparentnímu procesu.

3. Jaký je průměrný typ půjčky, kterou dáváte Vašim zákazníkům?

Katarzyna Wieczorek: Na základě dat z roku 2017 byla průměrná půjčka okolo 78 000 PLN. Naši klienti si nejčastěji volí dobu splácení 16 měsíců. Nabízíme několik typů půjček, které mohou být upraveny dle individuálních potřeb. Poslední typ, Zlatá půjčka, byla oceněna prestižním expertním Laureátovým oceněním, které je v Polsku udělována za nejlepší produkt, značku a službu dostupnou na trhu. Výše této půjčky může dosáhnout až 150 000 PLN, má dobu splácení 36 měsíců a může být využita jediným vlastníkem, občanskoprávními společnostmi a SME.

4. Jak plánujete rozvíjet Vaše podnikání v Polsku?

Katarzyna Wieczorek: Momentálně nabízíme naše půjčky pomocí našich mnoha poboček napříč Polskem. Naším hlavním cílem je rozvinout a expandovat naši sít poboček do každého velkého města v zemi. Dále chceme omezit čas, který trvá zákazníkům požádat o jednu z našich půjček na minimum. Toho plánujeme dosáhnout s novým systémem, který tvoříme. Ten umožní našim zákazníkům podat žádost o půjčky online a vyřadí papírové žádosti. Po zavedení systému, budou naši zákazníci schopní podat svoji žádost o půjčku na naší webové stránce nebo během telefonní konverzace s naším týmem. Chceme oslovit podnikatele, kteří preferují pohodlnost podání žádosti o půjčku online.

Současně pracujeme na zlepšení našich analytických praktik. Náš cíl je zkrátit čas, který zabere ohodnocení zákazníkovi úvěruschopnosti. Toho docílíme užíváním Kontomatik – API, která umožňuje finančním institucím získat zákazníkovu bankovní aktivitu. V blízké budoucnosti, plánujeme prodejní call centra.

Rychlost a efektivita je základ naší tržní výhody. Při sledování trendů na trhu, jsme si všimli mnoha detailů našich konkurentů a vidíme další potenciál pro rozvoj našich služeb.

5. Kdo jsou zákazníci Aforti?

Piotr Zieliński: Žadatelé o naše půjčky pochází z širokého záběru odvětví. Naše služby jsou většinou využity podnikateli z odvětví velkoobchodu a maloobchodu. Nicméně velké procento naší zákaznické základny se skládá z podnikatelů, kteří jsou zapojeni v dopravě a logistice. Nedávná analýza také ukázala, že služby Aforti Finance jsou stále více často využívány stavebním a zpracovatelským odvětvím. Žadatelé z tak široké škály odvětví, dokazují, že naše služby vyhovují potřebám zvyšujícímu se počtu podnikatelů.

Naše produkty také pomáhají zákazníkům s velkou paletou problémů. Například, pokud je smluvní strana v prodlení se svými platbami. V této situaci by si mnoho micro, malých a středních podniků muselo půjčit peníze, aby přežili na trhu. To je moment, kdy pomůžeme. Potřeba po našich službách v Polsku je viditelná ve výsledcích společnosti, kdy každý měsíc, je zde jasný růst v počtu žádostí.

6. Jaké jsou potřeby Vašich zákazníků?

Katarzyna Wieczorek: Potřeby našich zákazníků mohou být popsány velice obecně. Kromě situace již zmíněné, kde smluvní strany jsou v prodlení s platbami, nejvíce běžnou potřebou našich zákazníků je finanční podpora na doplnění dočasného nedostatku finančních prostředků. To zahrnuje potřeby jako nákup vybavení nebo speciálních nástrojů, investice do zaměstnanců a další neočekávané náklady.

7. Jaké jsou vaše tržní výhody?

Katarzyna Wieczorek: Naší hlavní tržní výhodou je jasný, rychlý a dostupný proces poskytnutí půjčky. Ten umožňuje našim žadatelům získat financování velice rychle. Nejdelší proces trval 24 hodin. Toho jsme docílili, jelikož držíme formality na minimu, což zkracuje nezbytný čas pro poskytnutí půjčku.

8. Připojili jste se na Mintos tržiště v roce 2016. Čeho Vám tato spolupráce dovolila dosáhnout?

Piotr Zieliński: Během našeho podnikání jsme zjistili, že získat externí financování a možnosti tohoto financování jsou velice limitované. Získat půjčku od banky nebo bankovní kredit často nese dlouhé čekací období, nadměrně byrokratickou proceduru a komplexní formuláře pro kreditní bezpečnost. Kromě financování ve formě vydání vlastních dluhopisů, je financování půjček pomocí tržiště bez pochyby jednou z našich hlavních forem financování.

Výhoda financování na Mintos tržišti je flexibilita související s vystavením půjčky online pomocí API, naše možnost rozhodnout výši úroku pro potenciálního investora, stejně jako rychlý přístup k finančním prostředkům získaných z investované půjčky. Jsme velice spokojení se spolupráci se společností Mintos a naši spolupráci chceme dále rozvíjet, mezi dalšími, také rozšířením nabídky našeho produktu na tržišti, jakmile začneme poskytovat půjčky žadatelům v dalších Evropských zemích.

9. Co odlišuje půjčky od Aforti Finance od ostatních půjček na Mintos tržišti? Proč by měli investoři chtít investovat do Aforti půjček?

Piotr Zieliński: Aforti Finance je lídr na trhu distribuce nebankovních finančních půjček pro SME v Polsku. Investice do půjček od Aforti Finance garantuje vysoký výnos pro investory a je zabezpečena garancí zpětného odkoupení, pokud je půjčka v prodlení více jak 60 dní. Dále, Aforti Finance S.A. je součástí skupiny Aforti Holding S.A., která plně garantuje investorům na platformě Mintos, že garance zpětného odkoupení od Aforti Finance bude splněna. Ze zmíněných důvodů, by půjčky od Aforti Finance S.A. měly být nezbytnou součástí investorského portfolia na Mintos.

10. Plánuje rozvíjet společnost v globálním měřítku?

Katarzyna Wieczorek: Ano, naše strategie zahrnuje rozvoj mimo Polsko. Momentálně se zaměřujeme na trh členských států Evropské Unie v regionu Střední a Východní Evropy.

11. Jak byste ohodnotili pozici Aforti na trhu půjček? Je mnoho konkurence v Polsku?

Piotr Zieliński: Momentálně Polsko nemá mnoho subjektů nabízejících nebankovní půjčky SME. Nicméně my rozhodně nepodceňujeme existující konkurenci. Vždy se snažíme být jeden krok vpředu, takže velice bedlivě sledujeme, co se děje s našimi konkurenty na trhu nebankovních půjček.

12. Myslíte si, že odvětví alternativního financování v Polsku má velký potenciál?

Piotr Zieliński: Konzultační společnost KPMG, která publikovala „Twino Alternative Lending Index report“ na jaře 2017, analyzovala potenciál rozvoje trhu s alternativním financováním 23 evropských zemí. V této zprávě se Polsko umístilo čtvrté. Index ukázal, že zde byly dva hlavní důvody. Žadatelé, chtějící půjčku od banky v Polsku, musí podstoupit dlouhý a komplexní proces, aby získali půjčku s relativně vysokou úrokovou sazbou v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. To znamená, že je zde obrovský potenciál na Polském trhu s financováním.

13. Nedávno jste zaznamenali významný růst v množství poskytnutých půjček. Dle Vašich posledních finančních informací, v únoru Aforti Finance poskytlo 51 půjček s celkovou hodnotou přes 5,49 milionů PLN, což ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku, znamená růst 46 % a 233 % v daném pořadí. Jak tento růst zamýšlíte udržet?

Katarzyna Wieczorek: Tento výsledek je nejlepší v historii společnosti a jsme na něj nesmírně pyšní. Nezamýšlíme zpomalit a představené výsledky jsou pro nás fantastickou motivací, stejně jako skvělá předpověď budoucího vývoje v nadcházejících měsících. Intenzivně vyvíjíme naši obchodní síť. Důsledek je, že neustále dosahujeme lepších prodejních výsledků. Efektivní prodejní proces je jedna věc, dalším nesmírně důležitým aspektem je hledání a zavádění inovativních metod, jak se dostat k našim zákazníkům. Také sledujeme současné trendy a potřeby potenciálních zákazníků, abychom se ujistili, že jsme pro ně stále relevantní a pohodní.

Růst v objemu poskytnutých půjček jasně naznačuje, že naše strategie nese kýžené výsledky. Důslednost v podnikání, jasně stanovené cíle a produkt vytvořený pro potřeby našich zákazníků dávají silnou konkurenční výhodu naší společnosti na polském trhu.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner