LO Výběr: Inverview s Aasa

Skupina Aasa, založena v roce 2010, nabízí osobní půjčky ve Finsku, Polsku a Švédsku. Skupina je jeden ze tří největších poskytovatelů půjček na Polském trhu a jeden z pěti největších ve Finsku. Aasa se zavázala k zodpovědnému poskytování půjček, inovacím a rozmanitosti. Skupina nedávno podepsala Chartu rozmanitosti, která propaguje kulturní, etnickou a sociální různorodost v pracovním prostředí. Co do velikosti je Aasa největší poskytovatel půjček na Mintos tržišti a momentálně nabízí pro investici půjčky z Polska a Švédska. Rozhovor s Mintosem přijal Meliina Räty, vedoucí strategický manager (Chief Strategy Officer nebo CSO) zodpovědný za expanzi skupiny Aasa na nové trhy včetně Aasa Kredit Svenska AB a Ovais Siddiqui, generální ředitel Aasa Polska. Budeme diskutovat budoucí plány skupiny a také více představíme společnost Aasa investorům na platformě Mintos.

Meliina Räty, vedoucí strategický manager (Chief Strategy Officer nebo CSO)
Ovais Siddiqui, generální ředitel Aasa Polska

V první řadě nám prosím povězte něco málo o společnosti Aasa?

Meliina Räty, Chief Strategy Officer, Aasa Kredit Svenska AB: Business model společnosti Aasa je dobře zaběhlý a ozkoušený na různých trzích. Soustředíme se na rychlost a také na jednoduché a transparentní podmínky pro naše zákazníky. S naší zcela automatickou platformou pro poskytování půjček a s naší znalostí prediktivních analytických postupů a procesů můžeme nabídnout podporu a asistenci tam, kde banky nejsou dostatečně rychlé a flexibilní.

Ovais Siddiqui, CEO z Aasa Polska: Také bych rád dodal, že základ našeho podnikání je zodpovědnost. Ve společnosti Aasa jsme zavázáni k udržení transparentního, rychlého, jednoduchého a bezpečného business modelu. Je pro nás nezbytné poskytovat profesionální finanční podporu a asistenci našim klientům a prospět našim investorům. Toho se držíme, zatímco udržujeme nejvyšší etické standarty.

Proč by měl investor na Mintos investovat do půjček od Aasa?

Meliina Räty: Aasa podniká již od roku 2010 a přilákala investice do vlastního kapitálu společnosti od vlastníků jednoho z největších mobilních operátorů v Polsku, čímž poskytli společnosti bezpečnou a etickou investici. Skupina Aasa měla značné financování od několika organizací včetně banky Santander a tedy není zcela závislá na jednom zdroji financování, což nám zajištuje bezpečí proti změnám v nárocích investorů a stabilitu podnikání.

Navíc jsme také stále jediný poskytovatel půjček, který na Mintos tržišti nabízí investiční příležitosti ve Švédských korunách (SEK). Pokud na Mintos používáte Auto Invest a chcete investovat do půjček od společnosti Aasa ze Švédska zveřejněných v SEK, tak můžete patřičně upravit Vaše Auto Invest nastavení.

Jaké jsou výhody pro investory, kteří investují dlouhodobých půjček od Aasa?

Meliina Räty: Abychom měli konkurence schopnou nabídku pro zákazníky, tak se Aasa pomalu přesunuje vstříc hodnotnějším půjčkám a půjčkám s delší dobou splácení. To nám umožňuje dosáhnout na větší záběr zákazníků a lépe obsloužit naše spolehlivé dlužníky. Investoři na Mintos mohou mít také užitek z větší dostupnosti velice kvalitních a více stabilních dlouhodobých půjček od Aasa. Na všech trzích je znační poptávka po vyšších částkách, menších splátkách při delším období splácení, takže musíme pracovat na nalezení rovnováhy mezi atraktivními a kompetitivními nabídkami pro zákazníky, zatímco zohledňujeme požadavky investorů.

Plánujete rozšiřovat Vaše podnikání na trzích, kde jste již přítomní?

Meliina Räty: Po úvodní fázi vstupu na trh ve Švédsku, kdy jsme se soustředili na budování silného a přesného modelu kreditní hodnocení, jsme nyní připraveni k navýšení rozšíření našeho podnikání. Během roku 2018 chceme zdesetinásobit náš růst, zvýšením objemů rozšířením prodejních kanálů, optimalizování stávajících prodejních kanálů a vylepšením celkové zkušenosti zákazníka, abychom od začátku zajistili vyšší míru jejich udržení. Budeme pokračovat v nabízení rychlého, lehce dostupného, transparentního a konkurence schopně naceněného produktu našim zákazníkům. Naše představa je být široce uznávaným a věrohodným nebankovním poskytovatelem financí na švédském trhu.

Ovais Siddiqui, CEO z Aasa Polska: Naším plánem je během roku zvýšit růst ziskovosti. Náš cíl je dosáhnout 100 000 aktivních zákazníků do konce prosince a dosáhnout tržeb 61 milionů EUR a úvěrové portfolio 102,8 milionů EUR se 137,6 miliony EUR poskytnutých půjček. Toho bude dosaženo lepším a efektivním proniknutím do naší základny žadatelů, dalším vývojem Aasa procedury kreditního hodnocení a více detailním členěním produktů dle rizikového profilu zákazníka. Navíc od května budeme vylepšovat obě naše nabídky, půjčky pro malé a střední podniky a osobní půjčky, co do ceny půjčky, její délky a hodnoty, čímž se stanou vedoucí produkt na trhy.

Plánuje se skupina Aasa rozšiřovat do států, kde momentálně nepodniká?

Meliina Räty: Ano, skupina Aasa se zamýšlí nad rozšiřováním na nové trhy. V prosinci 2017 naše společnost v Rumunsku, Aasa Finance IFN SA, byla schválena a registrována Centrální bankou Rumunska a my plánujeme vstoupit na tento trh v druhé půlce roku 2018. Také jsme v procesu analyzování několika dalších trhů. Určitě budeme investory na Mintos informovat o dalším vývoji.

Jak si Aasa vede během roku 2018?

Meliina Räty: Během prvního čtvrtletí roku 2018 Aasa Kredit Svenska AB stále dolaďovala své kreditní hodnotící modely. Nicméně přesto jsme poskytli půjčky v hodnotě 2,1 milionu EUR a zvládli zvýšit základnu aktivních zákazníků o 15 % a tím dosáhli 4 600 zákazníků a úvěrového portfolia 5,6 milionů EUR. Nyní s kreditním hodnotícím modelem na místě jsme sebevědomí a připraveni na další růst pomocí nových prodejních kanálů, zatímco zároveň budeme rozvíjet ty, které momentálně využíváme.

Ovais Siddiqui: První čtvrtletí roku 2018 upevnilo pozici Aasa Polska jako lídra na polském trhu. V březnu jsme poskytli rekordních 12,5 milionů EUR půjček (30,4 milionů EUR do dnešního dne a o 7 % více přes rozpočet) a nahromadili jsme 82 000 platících aktivních zákazníků. V Polsku je poptávka zákazníků stále velice silná a my jsme pozorovali silný růst offline prodejů pomocí silnější spolupráce se zprostředkovateli. Zákazníci, kteří přichází naším online prodejního kanálem také rostou. V této oblasti máme významné plány, které přinesou dodatečnou hodnotu a penetraci trhu.

Žadatelé se meziročně ztrojnásobili téměř na 300 000. Během roku 2018 budeme vyvíjet a propagovat naši online platformu a přidávat technologicky nejpokročilejší fintech řešení orientované na zákazníky, což zvýší využití tohoto kanálu. Jsme velice sebevědomí, že rok 2018 bude mimořádný a lámající rekordy našeho podnikání. Těším se na zveřejňování našich výsledků v následujících čtvrtletích.

Aasa nedávno podepsala Chartu rozmanitosti ve Vaší polské, estonské a švédské dceřiné společnosti. Charta propaguje kulturní, etnickou a kulturní různorodost v pracovním prostředí. Jakých dalších skvělých iniciativ jste dosáhli?

Ovais Siddiqui: Abychom podpořili tuto myšlenku a ukázali, že různorodost nás činí speciálními, tak jsme publikovali propagační video s našimi zaměstnanci z Aasa, kteří pochází z různých zemí a kultur. Na video se můžete podívat zde. Kromě toho jsme se v posledním čtvrtletí stali oficiálním členem Fóra zodpovědného podnikání (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) v Polsku, abychom pomohli sdílet a rozvinout náš program společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility, SO) s těmi nejvlivnějšími a nejzodpovědnějšími společnostmi v Polsku a na mezinárodním trhu. Dále budeme opět spouštět náš velice úspěšný program SO 2017 Aasy Netu (Esa sítě), abychom pomohli vzdělat důležitý sektor společnosti v přínosech digitálního světa a také jak může digitalizace vylepšit jejich život.

Jak je Aasa regulovaná?

Meliina Räty: Aasa Kredit Svenska AB je pod dohledem Swedish Financial Supervisory Authority (SFSA). Licenci jsme získali v únoru 2017 a naše podnikání jsme zahájili v krátce poté v květnu 2017. Dále Swedish Consumer Protection Agency zveřejnila obecnou směrnici ke spotřebitelským úvěrům. Ve společnosti Aasa jsme pevně zavázáni být zodpovědným poskytovatelem půjček na všech našich trzích, provozovat naše podnikání eticky a transparentně.

Ovais Siddiqui: Aasa Polska je regulována zákonem o spotřebitelském úvěru, jak byl schválen polskou legislativní právní změnou z března 2016. Přímé poplatky společnosti jsou regulovány, vlastního kapitál je limitován regulací a společnost je registrována u KNF (bankovní regulátor).

Také jsme monitorováni polským úřadem na ochranu spotřebitelů a Finančním ombudsmanem. Velice podporujeme regulace trhu a podnikáme zcela v mezích regulace, konkrétně ve vztahu k poplatkům. Věříme, že současná regulace je nápomocná v udržení stabilního a bezpečného prostředí pro naše zákazníky a nápomocná zachování udržitelnosti odvětví nebankovních poskytovatelů půjček v Polsku.

Jakou úrokovou sazbu účtujete žadatelům o půjčku?

Meliina Räty: Ve Švédsku momentálně poskytujeme půjčky s RPSN v rozmezí 35 – 46 %.

Ovais Siddiqui: Vzhledem k rozdílně skladbě nákladů a zákaznické základně je naše průměrné RPSN 73,6 %.

Proč se úrokové sazby nabízené investorům na Mintos snížili? Jaké budou Vaše budoucí trendy a předpovědi v tomto ohledu?

Meliina Räty: Aasa se neustále snaží vylepšovat svoji nabídku našim zákazníkům, abychom zůstali konkurence schopní. Z těchto důvodů musíme usilovat o nižší náklady financování. Také jakmile se společnost stane více zavedená, tak je snížení úrokových sazeb pro investory přirozeným vývojem.

Ovais Siddiqui: Aasa Polska se rozvinula mezi jednoho z největších poskytovatelů půjček v našem odvětví polského trhu. Bezpečnost a spolehlivost našeho podnikání přilákal zájem významných investorů o naše podnikání včetně private equity a bank. Následkem toho se nepřetržitě snažíme o snížení našich nákladu na financování, které doufáme, že přeneseme na naše zákazníky pomocí lepších podmínek půjček a významně vylepšíme naši kompetitivní výhodu a tím udržitelnost našeho podnikání.

Jakým směrem se trh se spotřebitelskými půjčkami, kde podnikáte, bude vyvíjet?

Meliina Räty: Vidíme trend, že se společnosti budou přesunovat od krátkodobých půjček s vysokým RPSN. Důsledek toho bude, že společnosti budou muset být schopny lépe hodnotit zákazníky, aby byli schopné nabídnou méně rizikové dlouhodobé půjčky s nižším RPSN. Myslím si, že obecný postoj státních regulátorů a úřadů je, že doba půjček na pokrytí období před další výplatou s vysokým RPSN je pryč. Poskytovatelé půjček budou potřebovat přístup k více datům, aby mohli učinit lepší finanční rozhodnutí.

Ovais Siddiqui: Lepší přístup k datům a finančním informacím znamenal, že trh byl schopen zvýšit svoji velikost a prodloužit trvání půjček zákazníkům. Věříme, že tento trend brzy dosáhne bodu zlomu a dosáhneme hranice, kdy se potká nabídka s poptávkou. Další vývoj bude, že se detailnější informace využijí pro poskytování našich půjček zákazníkům, které bychom normálně odmítli, vzhledem k momentálně nedostatečným informacím. To umožní našemu podnikání proniknout na významný trh s úvěry v Polsku.

Kde vidíte Aasa za 5 let?

Meliina Räty: Pět let je velice dlouhá doba ve fintech odvětví, takže je těžké říci, jak daleko se můžeme během té doby dostat. Ve středně dobém období cílíme na úvěrové portfolio o velikosti 1 miliardu EUR, takže v době, kdy toho docílíme, bude Aasa jedním z vedoucích poskytovatelů půjček ve většině významných evropských trhů a aspoň několik mimoevropských.

Ovais Siddiqui: Společnost Aasa Polska vidíme jako největšího poskytovatel půjček v daném odvětví s významným náskokem nad ostatními. Cílíme na to být nejlevnější, mít co největší dosah, co do zákaznické základny a být schopni nabídnout nejširší nabídku uzpůsobených produktů. Sami si klademe za cíl 250 000 zákazníků na polském trhu.

Nejnovější zprávy

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner