Łotwa: dynamicznie rozwijający się rynek finansowania alternatywnego

Na Mintos możesz inwestować w pożyczki udzielane w 23 krajach na 5 kontynentach. Oznacza to możliwość skutecznej dywersyfikacji portfela, a zatem większe szanse na sukces. Jednak tak szeroki wybór może onieśmielać. Aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję, przedstawiamy drugi artykuł z serii omawiającej poszczególne kraje. Dziś przyjrzymy się bliżej Łotwie. Pierwszy artykuł – poświęcony Polsce – możesz przeczytać tutaj.

Dlaczego warto wybrać Łotwę?

Łotwa jest krajem bałtyckim i państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE). Kraj dołączył do Unii Europejskiej w maju 2004 r., a 1 stycznia 2014 r. do strefy euro, rezygnując z łatów łotewskich (LVL) na rzecz euro (EUR). W 2016 r. Łotwa została członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Po światowym kryzysie finansowym w 2008 r., dzięki rygorystycznej dyscyplinie fiskalnej łotewska gospodarka odbudowała się między 2011 a 2013 r. W 2014 r. rating kraju był na poziomie A z perspektywą stabilną, a stopa bezrobocia spadła do jednocyfrowego wyniku.

Łotwa rozwija się w stosunkowo stałym tempie – średni roczny wskaźnik wzrostu PKB na Łotwie w latach 1996–2018 wyniósł 4,19%.

Według Komisji Europejskiej niezmiennie silna konsumpcja prywatna i duże wydatki na inwestycje pomogą uzyskać w latach 2018 i 2019 wzrost PKB na poziomie 3,3%.

Prognozy ekonomiczne Komisji Europejskiej dla Łotwy

Źródło: Komisja Europejska

Rynek finansowania alternatywnego na Łotwie

Choć rynek finansowania alternatywnego na Łotwie zaczął się dynamicznie rozwijać dopiero w 2008 r., kraj ten szybko nadrobił zaległości. W 2016 r., według Podsumowania aktywności na alternatywnym rynku kredytów konsumenckich w 2017 r., łotewski rynek zwiększył się o 84,52 mln euro, czyli o 16,01%.

Łotewski rynek finansowania alternatywnego szybko się rozwija. Dane branżowe z Łotewskiego Stowarzyszenia Usług Finansowania Alternatywnego wskazują, że w 2017 r. poprzez łotewskie platformy pożyczek alternatywnych zainwestowano 486 mln euro, co stanowi wzrost o 288 mln euro w stosunku do poprzedniego roku. Od 2015 r. w platformy pożyczek alternatywnych zainwestowano ponad 909 mln euro, a w pierwszym kwartale 2018 r. – 201 mln euro.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wartość łącznego portfela pożyczkowego netto pozabankowych pożyczkodawców wyniosła ponad 612 mln euro.

Dlaczego warto inwestować w pożyczki w euro?

Na rynku Mintos można inwestować w 11 różnych walutach. Większość pożyczek jest dostępnych w euro. Euro zapewnia inwestorom stabilność, ponieważ jest drugą po dolarze amerykańskim (USD) walutą pod względem liczby operacji na świecie. Dzięki ustalonej pozycji i powszechnym stosowaniu euro jest mniej narażone na duże wahania ceny niż mniej popularne waluty.

Ponadto ostatnie 12 miesięcy było dobrym okresem dla euro – waluta umocniła się o 17,2%, a w marcu 2018 r. jej wartość wzrosła o 2,7%. Ben Randol, strateg ds. wymiany walutowej w Bank of America Merrill Lynch, sugeruje, że chociaż polityczne i ekonomiczne czynniki spowodują spadek wartości waluty w krótkim terminie, powróci ona do swojego poziomu przed końcem 2018 r., osiągając w grudniu 2018 r. równowartość 1,20 USD.

Opierając się na tej prognozie, inwestowanie w pożyczki w euro powinno przynieść stałe zwroty o stabilnej wartości.

Pożyczki z Łotwy na rynku Mintos

Łotwa jest jednym z największych rynków na platformie Mintos. Pod względem liczby inwestorów kraj ten zajmuje trzecie miejsce. Ponad 5000 inwestorów na Mintos pochodzi z Łotwy; zainwestowali oni na platformie ponad 76,6 mln euro. Natomiast pierwotni pożyczkodawcy z Łotwy są wiceliderami pod względem liczby oferowanych na rynku produktów do inwestycji. Dotychczas na rynku Mintos zainwestowano ponad 421,5 mln euro w pożyczki z Łotwy. Warto wspomnieć, że Łotwa to pierwszy kraj, który pojawił się na platformie, a Hipocredit był naszym pierwszym pierwotnym pożyczkodawcą.

Kwota pożyczek sfinansowanych poprzez Mintos według pierwotnego pożyczkodawcy (w mln euro)

Priorytetem Mintos jest współpraca z najlepszymi pierwotnymi pożyczkodawcami z Łotwy.

Łotewski rynek na Mintos obejmuje siedmiu pierwotnych pożyczkodawców:

  • – AgroCredit (pożyczki rolnicze);
  • – Grupa ExpressCredit działająca pod markami Banknote i VIZIA (wiodący dostawca pożyczek konsumpcyjnych);
  • – Bino.lv (jeden z największych pożyczkodawców udzielających krótkoterminowych pożyczek konsumpcyjnych);
  • – Capitalia (pożyczki na działalność gospodarczą);
  • – Hipocredit (pożyczki hipoteczne);
  • – Mogo (największy w regionie pożyczkodawca udzielający pożyczek samochodowych i oferujący leasing).

 

Rok założenia

Łotwa ma dla inwestorów z platformy Mintos niezwykle zdywersyfikowaną ofertę możliwości inwestycyjnych i jako jedyny kraj oferuje aż osiem rodzajów pożyczek.

Przed rozpoczęciem współpracy z pierwotnym pożyczkodawcą przeprowadzamy szczegółowy proces due diligence. W trakcie tej procedury dokładnie oceniamy jakość udzielanych pożyczek, aby upewnić się, że pożyczkobiorcy wywiążą się ze swoich zobowiązań. Ponadto analizujemy sprawozdania finansowe, jakość zarządzania, politykę oceny ryzyka, scoring kredytowy i dokładność danych, dzięki czemu mamy pewność, że pożyczki będą spłacane, a pierwotny pożyczkodawca będzie mógł je obsługiwać.

Pierwotni pożyczkodawcy z Łotwy na rynku Mintos albo wykazali stałą rentowność, kapitał lub operacje, albo obecnie znajdują się w fazie rozwoju działalności.

Po umieszczeniu pierwotnego pożyczkodawcy na platformie Mintos monitorujemy go regularnie, aby upewnić się, że jego sytuacja finansowa nie uległa pogorszeniu i wciąż może wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec inwestorów z Mintos.

Podsumowanie

Rynek łotewski na platformie Mintos oferuje wiele możliwości inwestycji w różne rodzaje pożyczek udzielone przez innych pierwotnych pożyczkodawców, a w związku z dynamicznym rozwojem sektora finansowania alternatywnego w tym kraju możliwości będą coraz większe. Na rynku pierwotnym możesz sprawdzić wszystkie pożyczki z Łotwy.

Zapraszamy do kolejnego artykułu, w którym dokładniej omówimy rynek w Gruzji!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner