15 Nov 2019 Aktuální zpráva: Společnost Metrokredit nadále pokračuje v obhospodařování stávajících úvěrů a pracuje s Centrální bankou Ruské federace na obnovení poskytování nových úvěrů

V návaznosti na oznámení z minulého týdne (viz níže) o vyloučení společnosti Metrokredit ze Státního registru mikrofinančních organizací Ruské federace, jehož důsledkem nemůže společnost poskytovat nové úvěry, Metrokredit nadále obhospodařuje stávající úvěry, vybírá splátky od dlužníků a přeposílá je investorům na Mintosu. Pro úvěry, které jsou v prodlení déle než 60 dní, Metrokredit navíc nadále uplatňuje garanci zpětného odkupu. Na základě historických dat výhledově očekáváme, že asi 20 % stávajících nesplacených úvěrů dosáhne zmíněných 60 dní, zatímco valná většina úvěrů Metrokredit bude splácena dle svých splátkových kalendářů.

Od doby, kdy prohlášení Centrální banky vešlo v platnost minulý týden, nedošlo k žádnému přerušení v procesu vybírání splátek od dlužníků a jejich přeposílání investorům. V minulém týdnu investoři Mintos obdrželi splátky dlužníků v celkové hodnotě 704 000 EUR.

Vyjádření provozního ředitele společnosti Metrokredit Vjačeslava Krychtina nabízí shrnutí situace a odhaluje plány na další postup:

„Minulý týden Metrokredit dočasně přerušil poskytování nových úvěrů. Vedení Metrokreditu stanovilo akční plán, který detailně vysvětluje, jak co nejdříve zamezit nedostatkům v našich postupech, tak abychom mohli obnovit úvěrovou činnost. Harmonogram byl následně předložen Centrální bance Ruské Federace. Společnost je odhodlaná pokračovat v provozování své obchodní činnosti dlouhodobě a Centrální banku požádala o obnovení poskytování úvěrů. Metrokredit prozatím nadále obhospodařuje své stávající portfolio. Likvidita společnosti je navíc stabilní a pro úvěry, které budou v prodlení déle než 60 dní, bude Metrokredit nadále uplatňovat garanci zpětného odkupu.”


Metrokredit, poskytovatel úvěrů, který se k Mintosu připojil v červenci 2018, dočasně pozastavil proces poskytování nových úvěrů svým zákazníkům. Současní investoři nebudou touto situací nijak ovlivněni. Metrokredit bude nadále obhospodařovat existující úvěry a investoři budou nadále dostávat splátky i s úroky. 

Na základě prohlášení Centrální banky Ruské federace ze 6. listopadu 2019 byl Metrokredit vyloučen ze Státního registru mikrofinančních organizací Ruské federace. V důsledku toho Metrokredit dočasně pozastavuje vydávání nových úvěrů.

Metrokredit je však nadále oprávněn obhospodařovat úvěry, jež byly poskytnuty před 6. listopadem 2019, a poskytovat jejich prodloužení v souladu s podmínkami smlouvy, pokud dlužník o prodloužení zažádá a daná žádost je následně kladně vyhodnocena společností Metrokredit. Na tržišti Mintos se tedy mohou objevit nové úvěry Metrokredit, bude se však jednat pouze o prodloužené úvěry.

Co to znamená pro Mintos a investory?

Investoři Mintos se stávajícími investicemi do úvěrů poskytnutých společností Metrokredit budou nadále dostávat své splátky, jakmile je Metrokredit od dlužníků vybere.

S platností od 7. listopadu 2019 nebudou na tržišti Mintos dostupné žádné nové úvěry Metrokredit (kromě prodloužených úvěrů).

Díky omezené pozici na trhu plynoucí z neposkytování nových úvěrů bude Mintos Rating společnosti Metrokredit snížen z B- na C. Nový rating se na tržišti projeví 12. listopadu 2019 a bude platný až do odvolání.

Vedení společnosti Metrokredit pracuje na tom, aby bylo co nejdříve nalezeno alternativní řešení a společnost mohla opět začít poskytovat úvěry svým zákazníkům.

O nových plánech či dalších změnách ze strany společnosti Metrokredit Vás budeme informovat, jakmile se dozvíme více.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner